Person Image

  Education

  • ปร.ด. (กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Acaricidal activityCrude extractCrude extractsDelonix regiaDiospyros caulifloraDirect ApplicationDirty panicleDisease severityDuabanga grandifloradust miteEgg-hatchingessential oilfeeding toxicityFlavonoidFumigantfumigationGARAMGrapholita molestaguavaGUDANGHIPVsIndividual componentsinsecticidal activitiesLeacaena glaucaLeucaena glaucaMedicinal plantsMINNAMite controlmite management ovicidal activityoviposition deterrentOviposition preferencePear shootsPiperaceaeplant extractplant extractsPlant powderPolyphenolrepellencyrepellent activity secondary metabolites SennaSheath blightSitophilus oryzaeSitophilus zeamaisspider mitesStingless beeTetranychus urticaeThailand propolistoratoxicityYieldกระถินการควบคุมไรการควบคุมศัตรูพืชการควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูการป้องกันกำจัดไรการยับยั้งการกินการไล่คูน สารสกัดหยาบ ด้วงงวงข้าวโพด การไล่ การยับยั้งการกินชันโรงเชื้อราที่สร้างสารพิษด้วงงวงข้าวโพดดาวเรือง (Tagetes erecta)ตีนตุ๊กแกน้ำมันหอมระเหย (essential oil)บอระเพ็ดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช การวิเคราะห์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผึ้ง แมลงผสมเกสร คุ้งบางกะเจ้าผึ้ง แมลงผสมเกสร อนุรักษ์ คุ้งบางกะเจ้าพรอพอลิสพัฒนาสูตรตำรับพิษตกค้างพืชเศรษฐกิจพืชสมุนไพรพืชสมุนไพรไทยเฟื่องฟ้าแมลงผลิตภัณฑ์โรงเก็บโรคข้าวโรคพืชและแมลงไรแมงมุมไรแมงมุมสองจุดไรศัตรูพืชว่านน้ำ (Acorus calamus)สัมผัสตายสาบเสือ (Chromolaena odoratum)สารรมสารไล่สารสกัดจากพืชสารสกัดจากพืช (plant extract)สารสกัดพืชสารสกัดยาสูบสารสกัดหยาบสารสกัดหยาบเฮกเซนสารสัมผัสสารสัมผัสตายสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหางไหลขาวหางไหลแดง

  Interest

  การควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธี, ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช การวิเคราะห์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Repellency and contact toxicity of crude extracts from three Thai plants (Zingiberaceae) against maize grain weevil, Sitophilus zeamais (Motschlusky) (Coleoptera: Curculionidae)Aryani D., Auamcharoen W.2016Journal of Biopesticides
  9(1),pp. 52-62
  11
  2Toxicity and repellency activities of the crude methanol extract of duabanga grandiflora (lythraceae) against sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae)Auamcharoen W., Chandrapatya A., Kijjoa A., Kainoh Y.2012Pakistan Journal of Zoology
  44(1),pp. 227-232
  10
  3Chemical constituents of Duabanga grandiflora (Lythraceae)Auamcharoen W., Auamcharoen W., Chandrapatya A., Kijjoa A., Silva A., Herz W.2009Biochemical Systematics and Ecology
  37(4),pp. 535-537
  7
  4Acaricidal and ovicidal efficacies of leucaena glauca benth. seed crude extracts on tetranychus urticae koch (Acari: Tetranychidae)Auamcharoen W., Chandrapatya A.2015Journal of Biopesticides
  8(2),pp. 68-81
  6
  5A new tetralone from Diospyros caulifloraAuamcharoen W., Auamcharoen W., Kijjoa A., Chandrapatya A., Pinto M., Silva A., Naengchomnong W., Herz W.2009Biochemical Systematics and Ecology
  37(5),pp. 690-692
  5
  6Potential control of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae koch (acari: Tetranychidae) by crude extracts of Duabanga grandiflora (Lythraceae) and Diospyros cauliflora (Ebenaceae)Auamcharoen W., Chandrapatya A.2015Pakistan Journal of Zoology
  47(4),pp. 953-964
  4
  7Antibacterial activity and phenolic content of propolis from four different areas of ThailandAuamcharoen W., Phankaew C.2016International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research
  37(1),pp. 77-82
  4
  8Biological activities of essential oils from anethum graveolens l. And allium sativum l. for controlling tetranychus truncatus ehara and tetranychus urticae kochSararit P., Auamcharoen W.2020Journal of Biopesticides
  13(1),pp. 1-12
  4
  9Biological Activity of Ethanol Extracts and Essential Oils from Curcuma longa (Zingiberaceae), Cymbopogon nardus (Gramineae), and Acorus calamus (Acoraceae) against Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae)Phukhahad S., Auamcharoen W.2021Journal of Entomological Science
  56(2),pp. 172-184
  4
  10Acaricidal and Repellent Activity of Zanthoxylum myriacanthum (Rutaceae) Fruit Extracts Against Tetranychus urticae and Tetranychus truncatus (Acari: Tetranychidae)Kruewong W., Auamcharoen W.2023Journal of Entomological Science
  58(2),pp. 119-134
  3
  11Residual and Direct Contact Toxicities of Crude Extracts and Essential Oils from Acorus calamus L. (Acoraceae) Rhizomes against Cassava Red Mites (Acari: Tetranychidae)Janlaor K., Auamcharoen W.2021Journal of Entomological Science
  56(2),pp. 185-197
  3
  12Oviposition preferences of the oriental fruit moth Grapholita molesta (Lepidoptera: Tortricidae) to pear HIPVsLiu C.M., Phukhahad S., Auamcharoen W., Matsuyama S., Kainoh Y.2022Arthropod-Plant Interactions
  2
  13The efficacy of dry medicinal plant powders against rice diseasesDethoup T., Dethoup T., Auamcharoen W., Jantasorn A., Niphon K.2022European Journal of Plant Pathology
  0