Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยาสาขาพฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  Anatomical charactersantibacterial activityantifungal activityantimicrobial activityFlora of Thailandfungal identificationmedicinal plantmedicinal plantsPiperPiperaceaePiperaceous plantPlant diversitytaxonomytaxonomy.Terrestrial orchidการขยายพันธุ์การปลูกเลี้ยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการระบุชนิดการระบุชนิดราการวิเคราะห์การจัดกลุ่มการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมการศึกษาทบทวนการศึกษาทบทวนทางอนุกรมวิธานกำจัดแมลงศัตรูพืชขนสัตว์ความหลากหลายความหลากหลายของพืชโคลนพุน้ำร้อนจำนวนโครโมโซม วงศ์ทานตะวันเชื้อราเชื้อราไมคอร์ไรซาเปปเปอร์โรเมียโปรตีนก่อภูมิแพ้ผลเน่าผักกระสังผักกะสังผักพื้นบ้านผึ้ง แมลงผสมเกสร คุ้งบางกะเจ้าผึ้ง แมลงผสมเกสร อนุรักษ์ คุ้งบางกะเจ้าเผ่า Uvularieaeแผ่นฟิล์มถนอมอาหารพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยพรรณพฤกษชาติของลาวพฤกษศาสตร์พื้นบ้านพืชเขตร้อนพืชชนิดใหม่ของโลกพืชเมล็ดเปลือยพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae)พืชวงศ์พริกไทยพืชวงศ์ลิลลี่พืชวงศ์หญ้าพืชสกุลผักกระสังพืชสกุลรางจืดพืชสกุลสะค้านพืชสมุนไพรพุน้ำร้อนไฟทอปเทอร่าภาคตะวันออก (Eastern)แมลงราเอนโอไฟต์เรณูเรณูวิทยาเร่ว (Reo)โรคภูมิแพ้โรครากเน่าลักษณะเชิงซ้อนลักษณะทางกายวิภาคลักษณะสัณฐานวิทยาลำต้นเน่าวงศ์พริกไทย ลักษณะทางสัณฐาน ประเทศไทยวงศ์เหงือกปลาหมอวัสดุปลูกสกุลผักกระสังสกุลวาสุกรีสกุลสะค้านสปอร์สมุนไพรสมุนไพรสกุลสะค้านสมุนไพรสะค้านสะค้านสัณฐานวิทยาของผลสัณฐานวิทยาเรณูสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยประชาชนลาวสารก่อภูมิแพ้ในอากาศสารต้านเชื้อแบคทีเรียสารต้านเซลล์มะเร็งสารบริสุทธิ์สารสกัดจากสะค้านสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแสงสีแดงแสงสีน้าเงินห้องปฏิบัติการแหล่งพันธุ์อนุกรมวิธานอนุกรมวิธาน เรณูวิทยา อนุกรมวิธานเชิงตัวเลขอนุกรมวิธานพืชออกซินอะเซตโตไลซิส

  Interest

  อนุกรมวิธาน เรณูวิทยา อนุกรมวิธานเชิงตัวเลข

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2561 - พ.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายนวัตกรรม บริการวิชาการ วางแผนและพัฒนาด้านกายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A new species and three taxonomic changes in Piper (Piperaceae) from ThailandSuwanphakdee C., Chantaranothai P.2011Blumea: Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography
  56(3),pp. 235-239
  15
  2Taxonomic notes on the genus Piper (Piperaceae)Suwanphakdee C., Simpson D., Hodkinson T., Chantaranothai P.2016Nordic Journal of Botany
  34(5),pp. 605-618
  9
  3Two new species of piper (piperaceae) from ThailandSuwanphakdee C., Chantaranothai P.2014Novon
  23(2),pp. 230-235
  5
  4A synopsis of Thai piper (piperaceae)Suwanphakdee C., Simpson D.A., Simpson D.A., Hodkinson T.R., Chantaranothai P.2020Thai Forest Bulletin (Botany)
  48(2),pp. 145-183
  5
  5Piper chantaranothaii (Piperaceae), a new species from ThailandSuwanphakdee C., Simpson D.2012Kew Bulletin
  67(4),pp. 707-711
  3
  6Typification of Piper species (Piperaceae) in Southeast Asia, especially ThailandSuwanphakdee C., Simpson D., Simpson D., Hodkinson T., Chantaranothai P.2018Kew Bulletin
  73(3)
  3
  7Thunbergia impatienoides (Acanthaceae), a new species from ThailandSuwanphakdee C., Vajrodaya S.2018Blumea: Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography
  63(1),pp. 20-25
  3
  8New species and a reinstatement in Peperomia (Piperaceae) from ThailandSuwanphakdee C., Hodkinson T., Chantaranothai P.2017Kew Bulletin
  72(1)
  2
  9Viola umphangensis (Violaceae), a new species from ThailandNansai S., Srisanga P., Hodkinson T.R., Suwanphakdee C.2020Nordic Journal of Botany
  38(4)
  2
  10Chemical constituents and antibacterial activity from the stems and leaves of Piper wallichiiNongmai C., Kanokmedhakul K., Promgool T., Paluka J., Suwanphakdee C., Kanokmedhakul S.2021Journal of Asian Natural Products Research
  1
  11Endophytic fungi from root of three lady’s slipper orchids (Paphiopedilum spp.) in southern ThailandSutthinon P., Rungwattana K., Suwanphakdee C., Himaman W., Lueangjaroenkit P.2021Chiang Mai Journal of Science
  48(3),pp. 853-866
  1
  12Thunbergia lutea T.Anderson (Acanthaceae), a new record for ThailandSuwanphakdee C., Sukhsathan P.2017Thai Forest Bulletin (Botany)
  45(2),pp. 113-117
  1
  13Piper viridescens sp. nov. (Piperaceae) from ThailandSuwanphakdee C., Chantaranothai P.2014Nordic Journal of Botany
  32(4),pp. 459-462
  1
  14Callus induction of stemona curtisii Hook. f.Montri N., Chaisriha S., Suwanphakdee C.2012Acta Horticulturae
  961,pp. 273-278
  0
  15Neolignans and polyoxygenated seco-cyclohexenes from the stems and leaves of Piper suipigua Buch.-Ham. ex D. DonMasranoi J., Kanokmedhakul K., Lakornwong W., Tontapha S., Suwanphakdee C., Yahuafai J., Kanokmedhakul S.2021Natural Product Research
  0
  16Pollen development, pollenkitt production and the occurrence of protruding oncus in Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz (Clusiaceae)Sutthinon P., Thonsaeng S., Suwanphakdee C., Rungwattana K., Ketwetsuriya C., Meesawat U.2022Grana
  0
  17Assessment of Morphological, Anatomical and Palynological Variation in the Medicinal Plant Disporopsis longifolia Craib (Asparagaceae) for Botanical Quality ControlSarapan A., Hodkinson T.R., Suwanphakdee C.2023Plants
  12(2)
  0
  18Thunbergia amphaii (acanthaceae) a new species from ThailandSuwanphakdee C., Khammongkol K., Middleton D.J., Suddee S., Suddee S.2021Thai Forest Bulletin (Botany)
  49,pp. 57-62
  0
  19Bioefficacy of Piper extracts in the management of chilli anthracnoseJanthong P., Suwanphakdee C., Leepasert T., Wiriyajitsomboon P.2021Archives of Phytopathology and Plant Protection
  0