Person Image

  Education

  • Doctor of Philosophy (Plant Pathology), Michigan State University, United States of America, 2558
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  age-related resistanceAntifungal activitybacteriabacterial stalk and leaf necrosisbioactive compounds testBiology of plant pathogenic bacteria and fungicabbageCardiovascular diseaseCholesterolChromatographyColletotrichum sppcomposite boardcopper resistancecultivating substratesDurian 'Monthong'Endothelial dysfunctionEnterobacter cowaniifruit rotGanodermaGanoderma australegenome shufflingherbalhumidityLentinusLiquidLivermushroommutagenesisnatural extractsoniononion thripsonionsPantoea agglomeranPantoea annanatisPhytophthoraPiperaceaePiperaceous plantsPlant disease managementplant extractplants diseaseproduct developmentprotoplast fusionpure compoundPythium jasmoniumroot rotstatinstraw mushroomSynchrotronsTandem Mass SpectrometryTaxonomy of fungitemperatuewater and alcohol extractการกระจายพันธุ์การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพการทำให้กลายพันธ์ุการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสกัดน้ำและเหล้าการหลอมรวมโปรโทพลาสต์ความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุชั้นในหลอดเลือคอมโพสิตบอร์ดฐานข้อมูลตัวอ่อนหนอนใยผักต้านจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่ต้านเชื้อเน่าเละต้านเชื้อราก่อโรคต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระทุเรียนหมอนทองแบคทีเรียผลเน่าแผ่นฟิล์มถนอมอาหารพืชสกุลสะค้านพืชสมุนไพรไฟทอปเทอร่าโรคพืชโรครากเน่าโรคหัวใจและหลอดเลือดฤทธิ์ต้านเแบคทีเรียฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ฤทธิ์ต้านเชื้อราฤทธิ์เสริมลำต้นเน่าวัสดุเพาะสแตตินสมุนไพรสมุนไพรสะค้านสะค้านสารบริสุทธิ์สารสกัดจากสะค้านสารสกัดธรรมชาติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเห็ดเห็ดขอนป่าเห็ดฟางเห็ดและราขนาดใหญ่เห็ดหลินจือป่าเอนไซม์ไคติเนส

  Interest

  Biology of plant pathogenic bacteria and fungi, Plant disease management, Taxonomy of fungi

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Heterokaryotic nuclear conditions and a heterogeneous nuclear population are observed by flow cytometry in Phytophthora infestansCatal M., King L., Tumbalam P., Wiriyajitsomboon P., Kirk W., Adams G.2010Cytometry Part A
  77(8),pp. 769-775
  32
  2First report of Pantoea agglomerans causing onion leaf blight and bulb rot in MichiganTho K., Wiriyajitsomboon P., Hausbeck M.2015Plant Disease
  99(7),pp. 1034
  16
  3Managing onion thrips can limit bacterial stalk and leaf necrosis in Michigan onion fieldsGrode A.S., Brisco-McCann E., Wiriyajitsonboom P., Hausbeck M.K., Szendrei Z.2019Plant Disease
  103(5),pp. 938-943
  10
  4Bacteria Associated with Onion Foliage in Michigan and Their Copper SensitivityTho K.E., Tho K.E., Brisco-McCann E., Wiriyajitsomboon P., Wiriyajitsomboon P., Sundin G.W., Hausbeck M.K.2019Plant Health Progress
  20(3),pp. 170-177
  5
  5Effects of temperature, relative humidity, and plant age on bacterial disease of onion plantsTho K.E., Tho K.E., Brisco-McCann E., Wiriyajitsomboon P., Wiriyajitsomboon P., Hausbeck M.K.2019Plant Health Progress
  20(4),pp. 200-206
  3
  6Bioefficacy of Piper extracts in the management of chilli anthracnoseJanthong P., Suwanphakdee C., Leepasert T., Wiriyajitsomboon P.2021Archives of Phytopathology and Plant Protection
  2
  7First report of pythium root rot of cabbage caused by Pythium jasmonium in MichiganKrasnow C., Hausbeck M., Wiriyajitsomboon P.2017Plant Disease
  101(9),pp. 1683
  2
  8Diversity of Sphaceloma ampelinum, causal pathogen of grapevine anthracnose in ThailandPoolsawat O., Tharapreuksapong A., Jenweerawat S., Wongkaew S., Thipyapong P., Wiriyajitsomboon P.2008Acta Horticulturae
  787,pp. 345-353
  0
  9In vitro cholesterol lowering activity of Ganoderma australe mycelia based on mass spectrometry, synchrotron Fourier-transform infrared analysis and liver-spheroid bioactivityWongkhieo S., Tangmesupphaisan W., Siriwaseree J., Aramsirirujiwet Y., Wiriyajitsomboon P., Kaewgrajang T., Pumloifa S., Paemanee A., Kuaprasert B., Choowongkomon K., Chester A.H., Chester A.H., Swainson N.M.2023Scientific Reports
  13(1)
  0