ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2019

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

Publish Year International Journal 20
2019 inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanutcharee Thanispong, exSunaiyana Sathantriphop, exChutipong Sukkanon, exMichael J. Bangs, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Enhanced mortality in deltamethrin-resistant Aedes aegypti in Thailand using a piperonyl butoxide synergist", Acta Tropica, ปีที่ 189, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 76-83
2019 exTananchai, C., exPattanakul, M., exNararak, J., exSinou, V., exManguin, S., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Diversity and biting patterns of Anopheles species in a malaria endemic area, Umphang Valley, Tak Province, western Thailand", Acta Tropica, ปีที่ 190, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 183-192
2019 exAchee, N.L., exGrieco, J.P., exVatandoost, H., exSeixas, G., exPinto, J., exChing-Ng, L., exMartins, A.J., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCorbel, V., exGouagna, C., exDavid, J.-P., exLogan, J.G., exOrsborne, J., exMarois, E., exDevine, G.J., exVontas, J., "Alternative strategies for mosquito-borne arbovirus control", PLoS neglected tropical diseases, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า e0006822
2019 inดร.เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, "Biological traits of Quadrastichus mendeli (Hymenoptera, Eulophidae), parasitoid of the eucalyptus gall wasp Leptocybe invasa (Hymenoptera, Eulophidae) in Thailand", PARASITE, ปีที่ 26, กุมภาพันธ์ 2019
2019 exMeemongkolkiat, T., inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, exChanchao, C., "Genetic Diversity of Apis spp. in Thailand Inferred from 28S rRNA Nuclear and Cytochrome b Mitochondrial Gene Sequences", Psyche (New York), ปีที่ 2019, ฉบับที่ -, มกราคม 2019
2019 exTananchai, C., exManguin, S., exBangs, M.J., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Malaria Vectors and Species Complexes in Thailand: Implications for Vector Control", Trends in Parasitology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2019, หน้า 544-558
2019 exChaumeau, V., exKajeechiwa, L., exFustec, B., exLandier, J., exNaw Nyo, S., exNay Hsel, S., exPhatharakokordbun, P., exKittiphanakun, P., exNosten, S., exThwin, M.M., exWin Tun, S., exWiladphaingern, J., exCottrell, G., exParker, D.M., exMinh, M.C., exKwansomboon, N., exMetaane, S., exMontazeau, C., exKunjanwong, K., exSawasdichai, S., exAndolina, C., exLing, C., exHaohankhunnatham, W., exChristiensen, P., exWanyatip, S., exKonghahong, K., exCerqueira, D., exImwong, M., exDondorp, A.M., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exWhite, N.J., exNosten, F.H., exCorbel, V., "Contribution of Asymptomatic Plasmodium Infections to the Transmission of Malaria in Kayin State, Myanmar", The Journal of infectious diseases, ปีที่ 219, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2019, หน้า 1499-1509
2019 exBrosseau, L, exUdom, C, exSukkanon, C, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exBangs, MJ, exSaeung, A, exManguin, S, "A multiplex PCR assay for the identification of five species of the Anopheles barbirostris complex in Thailand", PARASITES & VECTORS, ปีที่ 12, พฤษภาคม 2019
2019 exNararak, J., exSathantriphop, S., inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMahiou-Leddet, V., exOllivier, E., exManguin, S., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Excito-repellent activity of ?-caryophyllene oxide against Aedes aegypti and Anopheles minimus", Acta Tropica, ปีที่ 197, ฉบับที่ -, กันยายน 2019, หน้า 105030
2019 exChaumeau, V., exFustec, B., exHsel, S.N., exMontazeau, C., exNyo, S.N., exMetaane, S., exSawasdichai, S., exKittiphanakun, P., exPhatharakokordbun, P., exKwansomboon, N., exAndolina, C., exCerqueira, D., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exNosten, F.H., exCorbel, V., "Entomological determinants of malaria transmission in kayin state, eastern myanmar: A 24-month longitudinal study in four villages [version 3; peer review: 2 approved]", Wellcome Open Research, ปีที่ 3, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019
2019 exพรชนัน จันทร์ฉาย, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reconstruction of insect hormone pathways in an aquatic firefly, Sclerotia aquatilis (Coleoptera: Lampyridae), using RNA-seq", PeerJ, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2019, หน้า 1-25
2019 exCorbel, V., exDurot, C., exAchee, N.L., exChandre, F., exCoulibaly, M.B., exDavid, J.-P., exDevine, G.J., exDusfour, I., exFonseca, D.M., exGriego, J., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLenhart, A., exKasai, S., exMartins, A.J., exMoyes, C., exNg, L.C., exPinto, J., exPompon, J.F., exMuller, P., exRaghavendra, K., exRoiz, D., exVatandoost, H., exVontas, J., exWeetman, D., "Second WIN International Conference on "integrated approaches and innovative tools for combating insecticide resistance in vectors of arboviruses", October 2018, Singapore", Parasites and Vectors, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019
2019 exMalaithong, N., exDuvallet, G., inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBangs, M.J., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Stomoxyinae Flies in Thailand: A Precis, with Abridged Taxonomic Key to the Adult Species", Vector-Borne and Zoonotic Diseases, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 385-394
2019 exSukkanon, C., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exDoggett, S.L., "Topical and spatial repellent bioassays against the Australian paralysis tick, Ixodes holocyclus (Acari: Ixodidae)", Austral Entomology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2019
2019 exSuwannayod, S., exSukontason, K.L., exPitasawat, B., exJunkum, A., exLimsopatham, K., exJones, M.K., inดร.พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLeksomboon, R., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exTawatsin, A., exThavara, U., exSukontason, K., "Synergistic toxicity of plant essential oils combined with pyrethroid insecticides against blow flies and the house fly", Insects, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019
2019 inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Characterization and toxicity of Bacillus thuringiensis serovar chanpaisis (H46): A serovar from Thailand", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 804-812
2019 exChutipong Sukkanon, exMJ Bangs, exJIROD NARARAK, exJeffery Hii, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Discriminating Lethal Concentrations for Transfluthrin, a Volatile Pyrethroid Compound for Mosquito Control in Thailand", Journal of the American Mosquito Control Association , ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2019, หน้า 258-266
2019 exL.A. BALLANTYNE, exC.L. LAMBKIN, exJ.-Z. HO, exW.F.A. JUSOH, exB. NADA, exS. NAK-EIAM, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exW. WATTANACHAIYINGCHAROEN, exV. YIU, "The Luciolinae of S. E. Asia and the Australopacific region: a revisionary checklist (Coleoptera: Lampyridae) including description of three new genera and 13 new species", Zootaxa, ปีที่ 4687, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2019, หน้า 1-174
2019 inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRungroj Deelee, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preliminary survey of the brown planthopper, Nilaparvata lugens (St?l) (Hemiptera: Delphacidae) on different varieties of rice and its natural enemies in Central Thailand", AGRICULTURE ANDNATURAL RESOURCES, ปีที่ 53, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 410-422
2019 exDenphum Wongthangsiri, exMarc Desquesnes, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Re-description and iconography of Tabanus striatus (Diptera:Tabanidae) a common livestock pest and mechanical vector ofTrypanosoma evansi in Asia", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 320-326

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2019 inนางสาวรุ่งอรุณ ทิศกระโทก, อาจารย์, "Alternative tool for mosquito repellent evaluation", The International Forum for Surveillance and Control of Mosquitoes and Vector-borne Diseases ครั้งที่ ๖, 26 - 30 พฤษภาคม 2019, เมือง Xiamen
Publish Year National Conference 4
2019 exสิรีธร โพธิกัน, exดวงสมร สุทธิสุทธิ์, exรังสิมา เก่งการพานิช, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเป็นพิษของอีโคฟูมที่มีต่อด้วงถั่วเขียว Callosobruchus maculatus F. และด้วงถั่วเหลือง Callosobruchus chinensis L. (Bruchidae: Coleoptera)", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 12 - 14 พฤศจิกายน 2019, เพชรบุรี ประเทศไทย
2019 exลัทธพล เหมือนตา, exนิยาภรณ์ ขวัญเกตุ, exรัตนาวดี อ่อนวงษ์, exพิสิฐ อานาจนิยมจันทร์, exพลช หนูเส็ง, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของ Steinernema carpocapsae (Weiser) ที่มีต่อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae)", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 12 - 14 พฤศจิกายน 2019, เพชรบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, exพัชรินทร์ สารฤทธิ์ , exวสันต์ ตฤณธวัช , "ฤทธิ์สัมผัสตายของสารสกัดยาสบู (Nicotiana tabacum Linnaeus) ต่อไรแมงมุมสองจุด (Tetranychus urticae Koch)", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14 , 12 - 14 พฤศจิกายน 2019, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2019 exนางสาวพัชรินทร์ จุ้ยกลิ่น, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จำนวนและการงอกของละอองเรณูมะม่วง 5 พันธุ์ และผลของสารป้องกันกำจัดแมลงต่อการงอกของละอองเรณูมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02&BudgetYear=2019]