Person Image

  Education

  • วท.ม. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  adventitious rootAnanas comosusbananaBanana processingBeauveria bassianachromosomeCovered plantcytokinindevelopmentfertilizerforchlorfenuronfruit enlargementfruit sizegenomegibberellic acidgrowth rateGrowth retardantIAAIBAMetarhizium anisopliaemicro-propagationMusaMusa balbisianaNAAOdoiporus longicollis OlivierphenylureaPitayaplant regulatorssatelliteกล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2กล้วยนาว้า‘ปากช่อง50’กล้วยน้ำว้ากล้วยเศรษฐกิจกล้วยหอมทองกาบปลีกล้วยการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้า การติดเมล็ดการเติบโตการเติบโตของผลการถ่ายทอดองค์ความรู้การบ่มการประเมินพันธุ์การประเมินศักยภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยการรวบรวมเชื้อพันธุ์การรอดชีวิตการรอดชีวิต การเจริญเติบโต เชื้อรา ต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการสำรวจเชื้อพันธุ์การหลุดร่วงของผลการอนุรักษ์ความเข้มแสง แก้วมังกร พืชวันสั้น ความงอกของละอองเกสรความสูงต้นกล้วยความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมคัดเลือกพันธุ์คุณภาพผลคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเคมีเคมีเชิงฟิสิกส์เครื่องหมายโมเลกุลเชื้อราไซโตไคนินฐานชีวภาพด้วงเจาะลำต้นด้วงเจาะลำต้นกล้วยด้านไม้ผลเขตร้อนต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยือตัดแต่งกิ่งเทคนิค AFLP ,เทคนิค RAPDเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการผลิตกล้วยธาตุอาหารน้อยหน่าน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อน้ำตาลซูโครสปรับปรุงพันธุ์พัฒนาพันธุ์พาโคลบิวทราโซลพืชคลุมดินเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมะขามมะขามเปรี้ยวมะขามหวานมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองรวบรวมพันธุ์โรงเรือนเพาะชำฤดูกาลลักษณะประจำพันธุ์สภาพปลอดเชื้อหญ้าแฝกออริซาลินอะโวกาโดอะโวคาโดอับเรณู

  Interest

  ด้านไม้ผลเขตร้อน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
   • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 80 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 52 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 60 เรื่อง (เชิงวิชาการ 44 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   แสดงความคิดเห็น

   (0)