Person Image

  Education

  • Dr.nat.techn.(Food Chemistry and Biotechnology), University of Natural Resources and Applied Life Sciences,Vienna, ออสเตรีย, 2551
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  2-Acetyl-1-PyrrolineantioxidantAromatic coconutAromatic geneBananacoconutCTABDiversityDNA extractionDNA markerdrying processfusarium wiltgenetic resoursesgenomeGenome compositionGenotyping by SequencingLightNaOHpanama diseaseplant breedingSSR markersTagetes patula L.temperaturewater extractกลไกการควบคุมทางพันธุกรรมกล้วยการปรับปรุงพันธุ์พืชเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลแคระแคโรทีนอยด์โครงสร้างดอกเชื้อพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมพืชแซนโทฟิลล์ฐานพันธุกรรมดอกดาวเรืองดอกไม้สีน้ำเงินดอกไม้สีม่วงดาวเรืองดาวเรืองฝรั่งเศสดาวเรืองเอมริกันดีเอ็นเอเครื่องหมายต้านการเสื่อมสภาพของผิวหนังต้านทานต้านอนุมูลอิสระเทคโนโลยีดีเอ็นเอนวัตกรรมนำมันหอมระเหยเบต้าแคโรทีนปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์พืชสวนใหม่พันธุ์ลูกผสมมะพร้าวมะพร้าว กะทิมะพร้าวแกงมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมเนื้อกะทิมะพร้าวพื้นเมืองไทยมะพร้าวอ่อนมะละกอเนื้อสีแดงมะละกอเนื้อสีเหลืองแมลงช่วยผสมเกสรยีนความหอมยีนเนื้อกะทิรวบรวมระดับploidy ขนาดของปากใบ ปริมาณดีเอ็นเอ เตตระพลอยด์ ออคตะพลอยด์ Ploidy levelโรคตายพรายโรคไม่ติดต่อโรคเหี่ยวของกล้วยโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียละออกเกสรลักษณะความต้านทานโรคลักษณะทางกายภาพลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเรณูลักษณะพันธุกรรมลูทีนวิตามินซีศักยภาพศัตรูพืชอุบัติใหม่ศูนย์กระจายเศรษฐกิจสภาพเยือกแข็งสภาพอากาศสภาวะเครียดแล้งสมการทำนายส่วนประกอบจีโนมสารต้านอนุมูลอิสระสารพฤกษเคมีสารสกัดด้วยน้าสารสกัดด้วยน้ำสารสกัดด้วยน้ำ allelopathyสารสกัดด้วยเอทานอล French marigoldสารสกัดธรรมชาติสารหอมระเหยสิ่งแวดล้อมสีกลีบดอกแหล่งพันธุกรรมอัลลีโลพาธี

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงข้าวโพดของเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงข้าวโพดของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Identification of cytoplasmic ancestor gene-pools of Musa acuminata Colla and Musa balbisiana Colla and their hybrids by chloroplast and mitochondrial haplotypingBoonruangrod R., Desai D., Fluch S., Berenyi M., Burg K.2008Theoretical and Applied Genetics
  118(1),pp. 43-55
  29
  2Elucidation of origin of the present day hybrid banana cultivars using the 5′ETS rDNA sequence informationBoonruangrod R., Fluch S., Burg K.2009Molecular Breeding
  24(1),pp. 77-91
  21
  3Cultivar specific gene pool may play an important role in Musa acuminata Colla evolutionJeensae R., Jeensae R., Kongsiri N., Kongsiri N., Fluch S., Burg K., Boonruangrod R., Boonruangrod R., Boonruangrod R.2021Genetic Resources and Crop Evolution
  6
  4Genetic control of root architectural traits in KDML105 chromosome segment substitution lines under well-watered and drought stress conditionsRuangsiri M., Ruangsiri M., Vejchasarn P., Saengwilai P., Lynch J., Lynch J., Bennett M.J., Brown K.M., Chutteang C., Boonruangrod R., Shearman J., Toojinda T., Siangliw J.L.2021Plant Production Science
  5
  5Morphological characterization of wild Rhynchostylis gigantea in ThailandAnuttato S., Anuttato S., Boonruangrod R., Boonruangrod R., Kongsamai B., Kongsamai B., Chanprame S., Chanprame S.2017Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  23(2),pp. 20-32
  5
  6Determination of β-carotene content in Musa AA pulp (Kluai Khai) at different ripening stage and harvest period in ThailandTongpoolsomjit K., Grandmottet F., Boonruangrod R., Krueajan A., Viyoch J.2020Emirates Journal of Food and Agriculture
  32(6),pp. 443-452
  5
  7Isolation of Plant Gene space-Related sequence elements by high C+G patch (HCGP) filtration: Model Study on riceBerenyi M., Mauleon R., Kopecky D., Wandl S., Friedl R., Fluch S., Boonruangrod R., Muge E., Burg K.2009Plant Molecular Biology Reporter
  27(1),pp. 79-85
  2
  8Application of cytoplasmic and nuclear DNA-based marker systems for elucidation of the phylogenetic relationship of Musa acuminata and Musa balbisiana and their hybridsBoonruangrod R., Desai D., Berenyi M., Fluch S., Burg K.2011Acta Horticulturae
  897,pp. 133-138
  2
  9Diversity analysis of banana to decipher the origin of cultivarsBurg K., Boonruangrod R.2012Genetics, Genomics, and Breeding of Bananas
  ,pp. 56-69
  1
  10β-Carotene and lutein accumulation, and carotenoid biosynthetic gene expression during fruit development and fruit ripening of A genome bananaNetlak P., Boonruangrod R., Ampomah-Dwamena C., Allan A.C., Allan A.C., Imsabai W., Imsabai W.2023Scientia Horticulturae
  307
  1
  11Effect of marigold-derived products as pigment source on growth performance, antioxidant activity and liver enzymes of broiler chickensUdchachon S., Pongmanee K., Boonruangrod R., Attamangkune S., Ruangpanit Y.2021Agriculture and Natural Resources
  55(6),pp. 925-934
  0