Person Image

  Education

  • Dr.nat.techn.(Food Chemistry and Biotechnology), University of Natural Resources and Applied Life Sciences,Vienna, ออสเตรีย, 2551
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  2-acetyl-1-pyrrolinearomatic coconutaromatic geneBananacoconutCTABDiversityDNA extractionDNA markerdouble-floweredDrying processFusarium wiltgenetic resoursesgenomeGenome compositionGenotyping by SequencinglightNaOHnatural extractOctaploidypanama diseasePCRplant breedingPollen morphologypollinatorpollinatorsprediction modelrain precipitationrDNArelative humidityresistanceRFLP markerRhynchostylisRibosomal DNASimple Sequence Repeatsingle-floweredSSR markersStomatal guard cellsTagetes patulaTagetes patula L.temperaturewater extractกลไกการควบคุมทางพันธุกรรมกล้วยการปรับปรุงพันธุ์พืชเครื่องหมายดีเอ็นเอดาวเรืองเบต้าแคโรทีนปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์พืชสวนใหม่พันธุ์ลูกผสมมะพร้าวมะพร้าวแกงมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมเนื้อกะทิมะพร้าวพื้นเมืองไทยมะพร้าวอ่อนมะละกอเนื้อสีแดงมะละกอเนื้อสีเหลืองแมลงช่วยผสมเกสรยีนความหอมยีนเนื้อกะทิรวบรวมระดับploidy ขนาดของปากใบ ปริมาณดีเอ็นเอ เตตระพลอยด์ ออคตะพลอยด์ Ploidy levelโรคตายพรายโรคไม่ติดต่อโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียละออกเกสรลักษณะความต้านทานโรคลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเรณูลักษณะพันธุกรรมลูทีนวิตามินซีศักยภาพศูนย์กระจายสภาพอากาศสมการทำนายส่วนประกอบจีโนมสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีโนลิคสารพฤกษเคมีสารสกัดด้วยน้าสารสกัดด้วยน้ำ allelopathyสารสกัดด้วยเอทานอล French marigoldสารสกัดธรรมชาติสารหอมระเหยสิ่งแวดล้อมสีกลีบดอกแหล่งพันธุกรรมอนุรักษ์อัตราพันธุกรรมอัลลีโลพาธีอัลลีโลพาธี weed controlอาการสะท้านหนาวอาหารเพื่อสุขภาพอาหารฟังก์ชันจากพืชอิทธิพลของละอองเกสรอุณหภูมิแอลฟา-กลูโคซิเดสแอลฟา-อะไมเลส

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Identification of cytoplasmic ancestor gene-pools of Musa acuminata Colla and Musa balbisiana Colla and their hybrids by chloroplast and mitochondrial haplotypingBoonruangrod R., Desai D., Fluch S., Berenyi M., Burg K.2008Theoretical and Applied Genetics
   118(1),pp. 43-55
   28
   2Elucidation of origin of the present day hybrid banana cultivars using the 5′ETS rDNA sequence informationBoonruangrod R., Fluch S., Burg K.2009Molecular Breeding
   24(1),pp. 77-91
   18
   3Morphological characterization of wild Rhynchostylis gigantea in ThailandAnuttato S., Anuttato S., Boonruangrod R., Boonruangrod R., Kongsamai B., Kongsamai B., Chanprame S., Chanprame S.2017Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
   23(2),pp. 20-32
   4
   4Isolation of Plant Gene space-Related sequence elements by high C+G patch (HCGP) filtration: Model Study on riceBerenyi M., Mauleon R., Kopecky D., Wandl S., Friedl R., Fluch S., Boonruangrod R., Muge E., Burg K.2009Plant Molecular Biology Reporter
   27(1),pp. 79-85
   2
   5Application of cytoplasmic and nuclear DNA-based marker systems for elucidation of the phylogenetic relationship of Musa acuminata and Musa balbisiana and their hybridsBoonruangrod R., Desai D., Berenyi M., Fluch S., Burg K.2011Acta Horticulturae
   897,pp. 133-138
   2
   6Diversity analysis of banana to decipher the origin of cultivarsBurg K., Boonruangrod R.2012Genetics, Genomics, and Breeding of Bananas
   ,pp. 56-69
   1
   7Determination of β-carotene content in Musa AA pulp (Kluai Khai) at different ripening stage and harvest period in ThailandTongpoolsomjit K., Grandmottet F., Boonruangrod R., Krueajan A., Viyoch J.2020Emirates Journal of Food and Agriculture
   32(6),pp. 443-452
   1
   8Cultivar specific gene pool may play an important role in Musa acuminata Colla evolutionJeensae R., Jeensae R., Kongsiri N., Kongsiri N., Fluch S., Burg K., Boonruangrod R., Boonruangrod R., Boonruangrod R.2021Genetic Resources and Crop Evolution
   1
   9Genetic control of root architectural traits in KDML105 chromosome segment substitution lines under well-watered and drought stress conditionsRuangsiri M., Ruangsiri M., Vejchasarn P., Saengwilai P., Lynch J., Lynch J., Bennett M.J., Brown K.M., Chutteang C., Boonruangrod R., Shearman J., Toojinda T., Siangliw J.L.2021Plant Production Science
   0