Expertise Cloud

adventitious rootAvocadobananacovered plantgrowth rategrowth retardantIAAMusaNAAPBZplant productionPlant tissue culturepopulation improvementPP333'Queen'selectionsurvivalsweet cornSWOT analysisvegetative growthvetiver grassกล้วยกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยเศรษฐกิจกล้วยหอมทองกาบปลีกล้วยการเจริญเติบโตการรวบรวมเชื้อพันธุ์การวิเคราะห์ข้อมูลสนิปส์การสำรวจเชื้อพันธุ์การอนุรักษ์ข้าวโพดหวานความงอกของละอองเกสรความสุงต้นความสูงต้นกล้วยความหลากชนิดคัดเลือกพันธุ์ต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยือตัดแต่งกิ่งตัวทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกล้วยน้อยหน่าน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อน้ำตาลซูโครสเบต้าแคโรทีนปรับปรุงพันธุ์แป้งกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50ผลกระทบด้านเศรษฐกิจผลไม้เพื่อสุขภาพผลิใบผสมกับตัวทดสอบผึ้งพัฒนาพันธุ์พันธุกรรมพันธุ์มะม่วงพาโคลบิวทราโซลพืชคลุมดินเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโภชนาการมะขามมะขามเปรี้ยวมะขามหวานมะม่วงมะม่วง, การปรับปรุงพันธุ์, การพัฒนาพันมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมะม่วงอบแห้งแมลงผสมเกสรรวบรวมพันธุ์โรงเรือนเพาะชำฤดูกาลละอองเรณูลักษณะทางกายภาพลักษณะทางการเกษตรลักษณะประจำพันธ์มะม่วงลักษณะประจำพันธุ์ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ของอะโวคาโดลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงลักษณะประจำพันธู์อะโวคาโดไลโคปีนวิตามินซีวิธีการต่อกิ่งวิธีการต่อกิ่งอะโวคาโดวิธีสายพันธุ์ S2เศรษฐกิจสถานีวิจัยสายพันธุ์แท้สารชะลอการเติบโตพืชหญ้าแฝกอะโวกาโดอะโวกาโด ความงอกของละอองเกสร น้ำตาลซูโครสอะโวคาโดอะโวคาโด ตัดแต่งกิ่ง ผลผลิตอะโวคาโด ตัดแต่งกิ่ง ผลิใบ อะโวคาโด, การปรับปรุงพันธุ์อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้าอับเรณูอาหารและโภชนาการอุณหภูมิ

Interest


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 49 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 9 เรื่อง (Unknown 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 36 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก