Expertise Cloud

adventitious rootAvocadoBananaCovered plantgrowth rateGrowth retardantIAAMusaNAANamwaPaclobutrazolPBZplant productionPlant tissue culturepopulation improvementPP333'Queen'selectionsurvivalsweet cornกล้วยกล้วย, กล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยเศรษฐกิจกาบปลีกล้วยการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้า การติดเมล็ดการถ่ายทอดองค์ความรู้การประเมินศักยภาพการปรับปรุงประชากร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยการรวบรวมเชื้อพันธุ์การสำรวจเชื้อพันธุ์การอนุรักษ์ข้าวโพดหวานความงอกของละอองเกสรความสูงต้นกล้วยความหลากชนิดคัดเลือกพันธุ์ต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยือตัดแต่งกิ่งตัวทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกล้วยน้อยหน่าน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อน้ำตาลซูโครสเบต้าแคโรทีนปรับปรุงพันธุ์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจผลไม้เพื่อสุขภาพผลิใบผสมกับตัวทดสอบผึ้งพัฒนาพันธุ์พันธุกรรมพันธุ์มะม่วงพาโคลบิวทราโซลพืชคลุมดินเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมะขามมะขามเปรี้ยวมะขามหวานมะม่วงมะม่วง, การปรับปรุงพันธุ์, การพัฒนาพันมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมะม่วงอบแห้งแมลงผสมเกสรรวบรวมพันธุ์โรงเรือนเพาะชำฤดูกาลละอองเรณูลักษณะทางการเกษตรลักษณะประจำพันธ์มะม่วงลักษณะประจำพันธุ์ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ของอะโวคาโดลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงลักษณะประจำพันธู์อะโวคาโดไลโคปีนวิตามินซีวิธีการต่อกิ่งวิธีการต่อกิ่งอะโวคาโดวิธีสายพันธุ์ S2เศรษฐกิจสถานีวิจัยสายพันธุ์แท้สารชะลอการเติบโตพืชหญ้าแฝกอะโวกาโดอะโวกาโด ความงอกของละอองเกสร น้ำตาลซูโครสอะโวคาโดอะโวคาโด ตัดแต่งกิ่ง ผลผลิตอะโวคาโด ตัดแต่งกิ่ง ผลิใบ อะโวคาโด, การปรับปรุงพันธุ์อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้าอับเรณูอาหารและโภชนาการอุณหภูมิ

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 36 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)