ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

1-MCPbananachromosomeCrop improvementcurcumacut flowerfloweringfruitgenomic selectiongerminationgibberellic acidIndigenous orchids, diversity, potentialKNO3Landscapinglow temperaturemangomangosteenmean germination timeMicropropagationmodified atmosphere packagingMolecular markermutationNAAorchid flowerphotosynthesispolyploidyripeningthymoltissue culturetomatovase lifeกรดจิบเบอเรลลิกกล้วยกล้วยไม้การกระตุ้นความงอกการขยายพันธุ์การเจริญเติบโตการเจริญเติบโตและพัฒนาการดูดน้ำการปรับปรุงพันธุ์พืช การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการรอดชีวิตการแสดงออกของยีนการออกดอกขนาดเมล็ดความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความเร็วในการงอกคะน้าคาร์บอนคุณภาพผลคุณภาพผลผลิตคุณภาพเมล็ดพันธุ์คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวแคลเซียมคลอไรด์โครโมโซมไคโตซานชายผ้าสีดาดอกเยอบีร่าดัชนีสเปกตรัมปทุมมาปทุมมาลูกผสมปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหอมพลับพันธุ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเฟินภาคเหนือภูมิทัศน์ภูมิสถาปัตยกรรม มะเขือเทศมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมังคุดมัลเบอร์รี่ไม้กระถางไม้ดอกกระถางไม้ดอกไม้ประดับไม้ตัดดอกไม้ประดับไม้ประดับพื้นเมืองไม้ผลระบบน้ำลึกรังสีแกมมาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวอเตอร์ฟุตปริ้นต์วัสดุห่อผลวิตามินซีเวลาเฉลี่ยในการงอกสภาพแวดล้อมสรีรวิทยาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวสวนยางพาราสัณฐานวิทยาสารต้านอนุมูลอิสระองุ่นพันธุ์ต้นตอ จุลธาตุ ดินที่เกิดจากหินปูนอายุการเก็บรักษาอายุการปักแจกันแอนโทไซยานิน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: agrpctk@ku.ac.th

Tel.: 02-579-0308 ต่อ 132

ดร. อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fagrart@ku.ac.th

Tel.: 025790308 ต่อ 121


Persons (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 201 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 80 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 39 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 125 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 185 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 91 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 113 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 226 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 160 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 101 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 888 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 508 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 380 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 361 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 332 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 13 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 13 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 106 รางวัล (เกียรติบัตร 31 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 14 รางวัล, ประชุมวิชาการ 61 รางวัล)