ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

1-MCPbananachromosomeCrop improvementcurcumacut flowerfloweringfruitgene expressiongenomic selectiongerminationgibberellic acidIndigenous orchids, diversity, potentialKNO3Landscapinglow temperaturemangomangosteenmean germination timeMicropropagationmodified atmosphere packagingmutationNAAphotosynthesispolyploidyripeningthymoltissue culturetomatovase lifeกรดจิบเบอเรลลิกกล้วยกล้วยไม้การกระตุ้นความงอกการขยายพันธุ์การเจริญเติบโตการเจริญเติบโตและพัฒนาการดูดน้ำการปรับปรุงพันธุ์พืช การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการรอดชีวิตการแสดงออกของยีนการออกดอกขนาดเมล็ดความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความเร็วในการงอกคะน้าคาร์บอนคุณภาพผลคุณภาพผลผลิตคุณภาพเมล็ดพันธุ์คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวแคลเซียมคลอไรด์โครโมโซมไคโตซานชายผ้าสีดาดอกเยอบีร่าดัชนีสเปกตรัมปทุมมาปทุมมาลูกผสมปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหอมพลับพันธุ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเฟินภาคเหนือภูมิทัศน์ภูมิสถาปัตยกรรม มะเขือเทศมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมังคุดมัลเบอร์รี่ไม้กระถางไม้ดอกกระถางไม้ดอกไม้ประดับไม้ตัดดอกไม้ประดับไม้ประดับพื้นเมืองไม้ผลยางพาราระบบน้ำลึกรังสีแกมมาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวอเตอร์ฟุตปริ้นต์วัสดุห่อผลวิตามินซีเวลาเฉลี่ยในการงอกสภาพแวดล้อมสรีรวิทยาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวสวนยางพาราสารต้านอนุมูลอิสระองุ่นพันธุ์ต้นตอ จุลธาตุ ดินที่เกิดจากหินปูนอายุการเก็บรักษาอายุการปักแจกันแอนโทไซยานิน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: agrpctk@ku.ac.th

Tel.: 02-579-0308 ต่อ 132

ดร. จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: jutiporn.thu@ku.ac.t

Tel.: 025790308 ext152


Persons (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน)

Avata

ดร. สายชล เกตุษา

saichol.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 092-5640948

Avata

ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์, ศาสตราจารย์

poonpipoe.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-0308 ต่อ 115

Avata

ดร. เชฏฐ์ สาทรกิจ

jate.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-0308


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 189 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 74 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 37 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 119 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 202 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 98 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 29 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 122 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 230 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 162 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 104 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 911 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 522 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 389 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 43 เรื่อง (Unknown 43 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 362 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 333 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 13 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 13 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 107 รางวัล (เกียรติบัตร 31 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 14 รางวัล, ประชุมวิชาการ 62 รางวัล)