Person Image

Administration

Education

 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
 • วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2544

Expertise Cloud

micropropagationMorus alba L. ผลย่อย การเจริญเติบโต การพัฒนาผลMSMuntingia calaburaNAAorchidpeel colorshoot inductionshoot regenerationSustainable development goalTerrestrial orchidTissue cultureVWกรดแอสคอบิก Polyvinylpyrolidoneกระเทียมน้ากล้วยกล้วยน้ําว้าปากช่อง50กล้วยหอมทองอินทรีย์กาบปลีกล้วยการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมการเกิดรากการเกิดสารสีน้ำตาลการครอบช่อดอกการเจริญเติบโตการตลาดการติดผลการติดเมล็ดการเติบโตผลการถ่ายละอองเรณูการปนเปื้อนการประเมินความสูญเสียอาหารการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการผลิตมะม่วงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไม้ผลเขตร้อน เครื่องหมายโมเลกุลการเพิ่มจำนวนการยืดอายุการเก็บรักษาการรอดชีวิตการรอดชีวิต การเจริญเติบโต เชื้อรา ต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตการอนุรักษ์เกษตรกรเกาะช้างขาวใหญ่ความสูญเสียอาหารความหลากหลายค่อมคุณภาพผลผลิตไคโตซานจำนวนผลเชื้อราไซโทไคนินดีเอ็นเอต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นทุนตายอดตารวม ตาใบ ตาดอก ผลผลิตเทพทาโรเทอริโดไฟต์แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงบราสิโนสเตียรอยด์บาซิลัสแบบสอบถามใบปริมาณของแข็งทีละลายในนํ้าปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำปัญหาการผลิตปุ๋ยเคมีปุ๋ยมูลค้างคาวปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลผลลําไย ไคโตซาน การยืดอายุการเก็บรักษา ผลลำไยผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารผลิตภัณฑ์แปรรูปผู้ประกอบการพรรณไม้น้ำพืชคล้ายเฟิร์นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฟอกฆ่าเชื้อเฟินมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแมนนิทอลโมนิโลไฟต์ระบบเกษตรอัจฉริยะฤดูกาลละอองเรณูลายพิมพ์ดีเอ็นเอไลโคไฟต์ศูนย์กระจายสภาพปลอดเชื้อสัณฐานวิทยาสับปะรดสารควบคุมการเจริญเติบโตหม่อนออกซินอับเรณูอาหารเพาะเลี้ยงอุณหภูมิเอื้องเขาแกะ

Interest

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไม้ผลเขตร้อน เครื่องหมายโมเลกุล

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก