Person Image

Administration

Education

 • Ph.D.(Medical Zoology), Uniformed Services University, สหรัฐอเมริกา, 2538
 • วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2532
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2529

Interest

การควบคุมแมลงพาหะนำโรค , การต้านทานสารเคมี , พฤติกรรมของยุง

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 222 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 185 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 37 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 21 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 11 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 10 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Excito-repellency and biological safety of β-caryophyllene oxide against Aedes albopictus and Anopheles dirus (Diptera: Culicidae)Nararak J., Nararak J., Giorgio C.D., Sukkanon C., Mahiou-Leddet V., Ollivier E., Manguin S., Chareonviriyaphap T.2020Acta Tropica
210
1
2Behavioral action of deltamethrin and cypermethrin in pyrethroid-resistant aedes aegypti (Diptera: Culicidae): Implications for control strategies in ThailandSathantriphop S., Paeporn P., Ya-Umphan P., Mukkhun P., Thanispong K., Chansang C., Bangs M.J., Bangs M.J., Chareonviriyaphap T., Tainchum K.2020Journal of Medical Entomology
57(4),pp. 1157-1167
1
3New records and DNA barcoding of deer flies, Chrysops (Diptera: Tabanidae) in ThailandChangbunjong T., Weluwanarak T., Sedwisai P., Ruangsittichai J., Duvallet G., Chareonviriyaphap T.2020Acta Tropica
210
1
4Report of the 2018 annual meeting of the Asia Pacific Malaria Elimination Network Vector Control Working Group: harnessing skills and knowledge for malaria elimination across the Asia PacificDahmash L., Tatarsky A., Espino F.E., Chareonviriyaphap T., Macdonald M.B., Prachumsri J.S., Srivastava P., Rundi C., Hii J., Hii J.2021Parasites and Vectors
14(1)
0
5Re-description and iconography of Tabanus striatus (Diptera: Tabanidae) a common livestock pest and mechanical vector of Trypanosoma evansi in AsiaWongthangsiri D., Desquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Jittapalapong S., Chareonviriyaphap T.2019Agriculture and Natural Resources
53(3),pp. 320-326
0
6The durability of long-lasting insecticidal nets distributed to the households between 2009 and 2013 in NepalGhimire P., Ghimire P., Rijal K.R., Adhikari N., Thakur G.D., Marasini B., Thapa Shrestha U., Banjara M.R., Pant S.K., Adhikari B., Dumre S.P., Singh N., Pigeon O., Chareonviriyaphap T., Chavez I., Ortega L., Hii J., Hii J.2020Tropical Medicine and Health
48(1)
0
7Comparison of a novel high-throughput screening system with the Bottle assay for evaluating insecticide toxicityDusfour I., Achee N., Sardelis M., Chareonviriyaphap T., Grieco J.2009Journal of Pesticide Science
34(4),pp. 283-286
0
8Bacterial Microbiome in Wild-Caught Anopheles Mosquitoes in Western ThailandTainchum K., Tainchum K., Dupont C., Dupont C., Chareonviriyaphap T., Jumas-Bilak E., Jumas-Bilak E., Bangs M.J., Bangs M.J., Manguin S.2020Frontiers in Microbiology
11
0
9Gut bacterial diversity in plasmodium-infected and plasmodium-uninfected anopheles minimusSurat W., Mhuantong W., Sangsrakru D., Chareonviriyaphap T., Arunyawat U., Kubera A., Sittivicharpinyo T., Siripan O., Pootakham W.2016Chiang Mai Journal of Science
43(3),pp. 426-439
0
10Diagnostic doses of two pyrethroids currently used for control of aedes aegypti l. (diptera: Culicidae), a vector of denguePimnon S., Juntarajumnong W., Thanispong K., Chareonviriyaphap T.2012Kasetsart Journal - Natural Science
46(4),pp. 538-545
0
11Daily and seasonal variation of muscid flies (Diptera: Muscidae) in Chiang Mai province, northern ThailandKlong-klaew T., Sontigun N., Samerjai C., Sanit S., Sukontason K., Tomberlin J.K., Somboon P., Chareonviriyaphap T., Kurahashi H., Sukontason K.L.2020Acta Tropica
204
0
12Interactions of duck Tembusu virus with Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitoes: Vector competence and viral mutationYurayart N., Ninvilai P., Chareonviriyaphap T., Kaewamatawong T., Thontiravong A., Tiawsirisup S.2021Acta Tropica
222
0
13Effects of piperonyl butoxide synergism and cuticular thickening on the contact irritancy response of field Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) to deltamethrinYu J.J., Bong L.J., Panthawong A., Chareonviriyaphap T., Liu W.T., Neoh K.B.2021Pest Management Science
0
14Transmitted light as attractant with mechanical traps for collecting nocturnal mosquitoes in Urban Bangkok, ThailandSaeung M., Jhaiaun P., Bangs M.J., Ngoen-Klan R., Chareonviriyaphap T.2021Journal of the American Mosquito Control Association
37(3),pp. 132-142
0
15Ultrastructure of male terminalia of Boettcherisca peregrina and Boettcherisca nathani (Diptera: Sarcophagidae), flesh fly species of forensic importanceSamerjai C., Samerjai C., Sukontason K.L., Sukontason K., Limsopatham K., Chareonviriyaphap T., Somboon P., Tomberlin J.K., Sanit S.2021Acta Tropica
224
0
16Time of test periods influence the behavioral responses of anopheles minimus and anopheles dirus (Diptera: Culicidae) to DEETTisgratog R., Sukkanon C., Sugiharto V.A., Bangs M.J., Chareonviriyaphap T.2021Insects
12(10)
0
17Laboratory evaluation of novel long-lasting insecticidal nets on Aedes aegypti L., using a high-throughput screening systemPhonjatturas K., Grieco J.P., Corbel V., Chareonviriyaphap T., Juntarajumnong W.2021Agriculture and Natural Resources
55(2),pp. 213-218
0
18Evaluation of mosquito attractant candidates using a high-throughput screening system for Aedes aegypti (L.), Culex quinquefasciatus say. and Anopheles minimus theobald (diptera: Culicidae)Kim D.Y., Leepasert T., Bangs M.J., Chareonviriyaphap T.2021Insects
12(6)
0
19Molecular identification of native Wolbachia pipientis in Anopheles minimus in a low-malaria transmission area of Umphang Valley along the Thailand-Myanmar borderTongkrajang N., Ruenchit P., Tananchai C., Chareonviriyaphap T., Kulkeaw K.2020Parasites and Vectors
13(1)
0
20The efficacy of ultrasonic pest repellent devices against the australian paralysis tick, ixodes holocyclus (Acari: Ixodidae)Panthawong A., Doggett S.L., Chareonviriyaphap T.2021Insects
12(5)
0
21Genetic diversity and gene flow among stable fly populations,stomoxys calcitrans (L.) in ThailandTainchum K., Duvallet G., Akaratanakul P., Akaratanakul P., Chareonviriyaphap T.2009Kasetsart Journal - Natural Science
43(3),pp. 526-537
0
22A global map of dominant malaria vectorsSinka M., Bangs M., Manguin S., Rubio-Palis Y., Rubio-Palis Y., Chareonviriyaphap T., Chareonviriyaphap T., Coetzee M., Mbogo C., Hemingway J., Patil A., Temperley W., Gething P., Kabaria C., Burkot T., Harbach R., Hay S., Hay S.2012Parasites and Vectors
5(1)
303
23The dominant anopheles vectors of human malaria in the Asia-Pacific region: Occurrence data, distribution maps and bionomic précisSinka M.E., Bangs M.J., Manguin S., Chareonviriyaphap T., Patil A.P., Temperley W.H., Gething P.W., Elyazar I.R., Kabaria C.W., Harbach R.E., Hay S.I.2011Parasites and Vectors
4(1)
283
24A new classification system for the actions of IRS chemicals traditionally used for malaria controlGrieco J., Achee N., Chareonviriyaphap T., Suwonkerd W., Chauhan K., Sardelis M., Roberts D.2007PLoS ONE
2(8)
156
25Review of insecticide resistance and behavioral avoidance of vectors of human diseases in ThailandChareonviriyaphap T., Bangs M., Suwonkerd W., Kongmee M., Corbel V., Corbel V., Ngoen-Klan R.2013Parasites and Vectors
6(1)
141
26Transmission of pathogens by Stomoxys flies (Diptera, Muscidae): A reviewBaldacchino F., Muenworn V., Desquesnes M., Desquesnes M., Desoli F., Charoenviriyaphap T., Duvallet G., Duvallet G.2013Parasite
20(1)
140
27Insecticide susceptible/resistance status in Aedes (Stegomyia) aegypti and Aedes (Stegomyia) albopictus (Diptera: Culicidae) in Thailand during 2003-2005Jirakanjanakit N., Rongnoparut P., Saengtharatip S., Chareonviriyaphap T., Duchon S., Bellec C., Bellec C., Yoksan S.2007Journal of Economic Entomology
100(2),pp. 545-550
127
28Developing global maps of the dominant anopheles vectors of human malariaHay S.I., Hay S.I., Sinka M.E., Okara R.M., Kabaria C.W., Mbithi P.M., Tago C.C., Benz D., Gething P.W., Howes R.E., Patil A.P., Temperley W.H., Bangs M.J., Chareonviriyaphap T., Elyazar I.R.F., Harbach R.E., Hemingway J., Manguin S., Mbogo C.M., Rubio-Palis Y., Godfray H.C.J.2010PLoS Medicine
7(2)
115
29Status of malaria in THAILANDChareonviriyaphap T., Bangs M.J., Ratanatham S.2000Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
31(2),pp. 225-237
104
30Identifying genomic changes associated with insecticide resistance in the dengue mosquito Aedes aegypti by deep targeted sequencingFaucon F., Faucon F., Dusfour I., Gaude T., Gaude T., Navratil V., Boyer F., Boyer F., Chandre F., Sirisopa P., Thanispong K., Juntarajumnong W., Poupardin R., Chareonviriyaphap T., Girod R., Corbel V., Corbel V., Reynaud S., Reynaud S., David J., David J.2015Genome Research
25(9),pp. 1347-1359
97
31Current insecticide resistance patterns in mosquito vectors in ThailandChareonviriyaphap T., Aum-Aung B., Ratanatham S.1999Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
30(1),pp. 184-194
94
32Pesticide avoidance behavior in Anopheles albimanus, a malaria vector in the AmericasChareonviriyaphap T., Roberts D.R., Andre R.G., Harlan H.J., Manguin S., Bangs M.J.1997Journal of the American Mosquito Control Association
13(2),pp. 171-183
92
33Review on global co-transmission of human Plasmodium species and Wuchereria bancrofti by Anopheles mosquitoesManguin S., Bangs M., Pothikasikorn J., Chareonviriyaphap T.2010Infection, Genetics and Evolution
10(2),pp. 159-177
88
34Methods of testing and analyzing excito-repellency responses of malaria vectors to insecticidesRoberts D., Chareonviriyaphap T., Harlan H., Hshieh P.1997Journal of the American Mosquito Control Association
13(1),pp. 13-17
85
35A Probability Model of Vector Behavior: Effects of DDT Repellency, Irritancy, and Toxicity in Malaria ControlRoberts D., Alecrim W., Hshieh P., Grieco J., Bangs M., Andre R., Chareonviriyaphap T.2000Journal of Vector Ecology
25(1),pp. 48-61
83
36Behavioral responses of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) exposed to deltamethrin and possible implications for disease controlKongmee M., Prabaripai A., Akratanakul P., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2004Journal of Medical Entomology
41(6),pp. 1055-1063
74
37Characterization of deltamethrin resistance in field populations of Aedes aegypti in ThailandYaicharoen R., Kiatfuengfoo R., Chareonviriyaphap T., Rongnoparut P.2005Journal of Vector Ecology
30(1),pp. 144-150
59
38Larval habitats and distribution patterns of Aedes aegypti (Linnaeus) and Aedes albopictus (Skuse), in ThailandChareonviriyaphap T., Akratanakul P., Nettanomsak S., Huntamai S.2003Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
34(3),pp. 529-535
59
39Excito-repellency of deltamethrin on the malaria vectors, Anopheles minimus, Anopheles dirus, Anopheles swadiwongporni, and Anopheles maculatus, in ThailandChareonviriyaphap T., Prabaripai A., Bangs M.2004Journal of the American Mosquito Control Association
20(1),pp. 45-54
54
40Biochemical studies of insecticide resistance in Aedes (Stegomyia) aegypti and Aedes (Stegomyia) albopictus (Diptera: Culicidae) in Thailand.Pethuan S., Jirakanjanakit N., Saengtharatip S., Chareonviriyaphap T., Kaewpa D., Rongnoparut P.2007Tropical biomedicine
24(1),pp. 7-15
52
41Frequency of pyrethroid resistance in Aedes aegypti and Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) in ThailandChuaycharoensuk T., Chuaycharoensuk T., Juntarajumnong W., Boonyuan W., Bangs M., Akratanakul P., Akratanakul P., Thammapalo S., Jirakanjanakit N., Tanasinchayakul S., Chareonviriyaphap T.2011Journal of Vector Ecology
36(1),pp. 204-212
52
42An improved excito-repellency test chamber for mosquito behavioral testsChareonviriyaphap T., Prabaripai A., Sungvornyothrin S.2002Journal of Vector Ecology
27(2),pp. 250-252
48
43Insecticide resistance of Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus in ThailandThanispong K., Sathantriphop S., Chareonviriyaphap T.2008Journal of Pesticide Science
33(4),pp. 351-356
45
44Anopheles species diversity and distribution of the malaria vectors of ThailandTainchum K., Kongmee M., Manguin S., Bangs M., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2015Trends in Parasitology
31(3),pp. 109-119
45
45Excito-repellency properties of essential oils from Melaleuca leucadendron L., Litsea cubeba (Lour.) Persoon, and Litsea salicifolia (Nees) on Aedes aegypti (L.) mosquitoesNoosidum A., Prabaripai A., Chareonviriyaphap T., Chandrapatya A.2008Journal of Vector Ecology
33(2),pp. 305-312
40
46Insecticide-induced behavioral responses of Anopheles minimus, a malaria vector in ThailandChareonviriyaphap T., Sungvornyothin S., Ratanatham S., Prabaripai A.2001Journal of the American Mosquito Control Association
17(1),pp. 13-22
40
47Seasonal Abundance and Blood Feeding Activity of Anopheles minimus Theobald (Diptera: Culicidae) in ThailandChareonviriyaphap T., Prabaripai A., Bangs M., Aum-Aung B.2003Journal of Medical Entomology
40(6),pp. 876-881
39
48Initial assessment of the acceptability of a push-pull Aedes aegypti control strategy in Iquitos, Peru and Kanchanaburi, ThailandPaz-Soldan V., Plasai V., Morrison A., Rios-Lopez E., Guedez-Gonzales S., Grieco J., Mundal K., Chareonviriyaphap T., Achee N.2011American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
84(2),pp. 208-217
38
49Biochemical detection of pyrethroid resistance mechanisms in Anopheles minimus in ThailandChareonviriyaphap T., Rongnoparut P., Chantarumpom P., Bangs M.J.2003Journal of Vector Ecology
28(1),pp. 108-116
37
50Trophic behavior and biting activity of the two sibling species of the Anopheles minimus complex in western ThailandSungvornyothin S., Muenvorn V., Garros C., Manguin S., Prabaripai A., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2006Journal of Vector Ecology
31(2),pp. 252-261
36
51Behavioral responses to DDT and pyrethroids between Anopheles minimus species A and C, malaria vectors in ThailandPotikasikorn J., Chareonviriyaphap T., Bangs M.J., Prabaripai A.2005American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
73(2),pp. 343-349
36
52Species diversity and biting activity of Anopheles dirus and Anopheles baimaii (Diptera: Culicidae) in a malaria prone area of western ThailandTananchai C., Tisgratog R., Juntarajumnong W., Grieco J., Manguin S., Prabaripai A., Chareonviriyaphap T.2012Parasites and Vectors
5(1)
36
53Plants traditionally used as mosquito repellents and the implication for their use in vector controlTisgratog R., Sanguanpong U., Grieco J., Ngoen-Kluan R., Chareonviriyaphap T.2016Acta Tropica
157,pp. 136-144
36
54Challenges and prospects for dengue and malaria control in Thailand, Southeast AsiaCorbel V., Corbel V., Nosten F., Nosten F., Thanispong K., Luxemburger C., Kongmee M., Chareonviriyaphap T.2013Trends in Parasitology
29(12),pp. 623-633
36
55Cloning of cytochrome P450, CYP6P5, and CYP6AA2 from Anopheles minimus resistant to deltamethrinRongnoparut P., Boonsuepsakul S., Chareonviriyaphap T., Thanomsing N.2003Journal of Vector Ecology
28(2),pp. 150-158
35
56Effects of nutritional and physiological status on behavioral avoidance of Anopheles minimus (Diptera: Culicidae) to DDT, deltamethrin and lambdacyhalothrinSungvornyothin S., Chareonviriyaphap T., Prabaripai A., Thirakhupt V., Ratanatham S., Bangs M.2001Journal of Vector Ecology
26(2),pp. 202-215
34
57Identifying the effective concentration for spatial repellency of the dengue vector Aedes aegyptiAchee N., Masuoka P., Smith P., Martin N., Chareonviriyaphap T., Polsomboon S., Hendarto J., Grieco J.2012Parasites and Vectors
5(1)
31
58Cytochrome P450 genes: Molecular cloning and overexpression in a pyrethroid-resistant strain of Anopheles minimus mosquitoRodpradit P., Boonsuepsakul S., Chareonviriyaphap T., Bangs M., Rongnoparut P.2005Journal of the American Mosquito Control Association
21(1),pp. 71-79
30
59Host feeding patterns and preference of Anopheles minimus (Diptera: Culicidae) in a malaria endemic area of western Thailand: Baseline site descriptionTisgratog R., Tananchai C., Juntarajumnong W., Tuntakom S., Bangs M., Corbel V., Chareonviriyaphap T.2012Parasites and Vectors
5(1)
30
60Behavioral responses of catnip (Nepeta cataria) by two species of mosquitoes, aedes aegypti and anopheles harrisoni, in ThailandPolsomboon S., Grieco J., Achee N., Chauhan K., Tanasinchayakul S., Pothikasikorn J., Chareonviriyaphap T.2008Journal of the American Mosquito Control Association
24(4),pp. 513-519
27
61Use of an anopheles salivary biomarker to assess malaria transmission risk along the Thailand-Myanmar borderYa-Umphan P., Ya-Umphan P., Cerqueira D., Cerqueira D., Parker D.M., Cottrell G., Poinsignon A., Remoue F., Brengues C., Chareonviriyaphap T., Nosten F., Nosten F., Corbel V., Corbel V.2017Journal of Infectious Diseases
215(3),pp. 396-404
27
62Irritancy and repellency behavioral responses of three strains of aedes aegypti exposed to DDT and α-cypermethrinThanispong K., Achee N., Bangs M., Grieco J., Suwonkerd W., Prabaripai A., Chareonviriyaphap T.2009Journal of Medical Entomology
46(6),pp. 1407-1414
27
63Contact Irritant Responses of Aedes aegypti Using Sublethal Concentration and Focal Application of Pyrethroid ChemicalsManda H., Shah P., Polsomboon S., Chareonviriyaphap T., Castro-Llanos F., Morrison A., Morrison A., Burrus R., Grieco J., Achee N.2013PLoS Neglected Tropical Diseases
7(2)
24
64Irritability and repellency of synthetic pyrethroids on an aedes aegypti population from ThailandMongkalangoon P., Grieco J., Achee N., Suwonkerd W., Chareonviriyaphap T.2009Journal of Vector Ecology
34(2),pp. 217-224
23
65Selection for pyrethroid resistance in a colony of Anopheles minimus species A, a malaria vector in ThailandChareonviriyaphap T., Rongnoparut P., Juntarumporn P.2002Journal of Vector Ecology
27(2),pp. 222-229
22
66Biting activity and host preference of the malaria vectors Anopheles maculatus and Anopheles sawadwongporni (Diptera: Culicidae) in ThailandMuenworn V., Sungvornyothin S., Kongmee M., Polsomboon S., Bangs M., Akrathanakul P., Tanasinchayakul S., Prabaripai A., Chareonviriyaphap T.2009Journal of Vector Ecology
34(1),pp. 62-69
22
67Behavioral responses of Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) to four essential oils in ThailandSuwansirisilp K., Visetson S., Prabaripai A., Tanasinchayakul S., Grieco J., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2013Journal of Pest Science
86(2),pp. 309-320
21
68Relationship between Aedes aegypti production and occurrence of Escherichia coli in domestic water storage containers in rural and sub-urban villages in Thailand and LaosDada N., Vannavong N., Seidu R., Lenhart A., Stenström T., Stenström T., Chareonviriyaphap T., Overgaard H.2013Acta Tropica
126(3),pp. 177-185
21
69Behavioral responses of Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex quinquefasciatus, and Anopheles minimus against various synthetic and natural repellent compoundsSathantriphop S., White S., Achee N., Sanguanpong U., Chareonviriyaphap T.2014Journal of Vector Ecology
39(2),pp. 328-339
21
70The effect of host type on movement patterns of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) into and out of experimental huts in ThailandSuwonkerd W., Suwonkerd W., Mongkalangoon P., Parbaripai A., Grieco J., Achee N., Roberts D., Chareonviriyaphap T.2006Journal of Vector Ecology
31(2),pp. 311-318
20
71Susceptibility and avoidance behavior by Culex quinquefasciatus say to three classes of residual insecticidesSathantriphop S., Sathantriphop S., Ketavan C., Prabaripai A., Visetson S., Bangs M., Akratanakul P., Chareonviriyaphap T.2006Journal of Vector Ecology
31(2),pp. 266-274
20
72Influence of nutritional and physiological status on behavioral responses of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) to deltamethrin and cypermethrinChareonviriyaphap T., Kongmee M., Bangs M., Sathantriphop S., Meunworn V., Parbaripai A., Suwonkerd W., Akratanakul P., Akratanakul P.2006Journal of Vector Ecology
31(1),pp. 89-101
20
73Seasonal abundance and bloodfeeding activity of anopheles dirus sensu lato in Western ThailandSungvornyothin S., Sungvornyothin S., Kongmee M., Muenvorn V., Polsomboon S., Bangs M., Prabaripai A., Tantakom S., Chareonviriyaphap T.2009Journal of the American Mosquito Control Association
25(4),pp. 425-430
19
74Insecticide resistance in malaria vectors along the Thailand-Myanmar borderChaumeau V., Chaumeau V., Chaumeau V., Chaumeau V., Cerqueira D., Zadrozny J., Kittiphanakun P., Andolina C., Andolina C., Chareonviriyaphap T., Nosten F., Nosten F., Corbel V., Corbel V.2017Parasites and Vectors
10(1),pp. 1-11
19
75Diversity of Anopheles species and trophic behavior of putative malaria vectors in two malaria endemic areas of northwestern ThailandTainchum K., Ritthison W., Chuaycharoensuk T., Bangs M., Bangs M., Manguin S., Chareonviriyaphap T.2014Journal of Vector Ecology
39(2),pp. 424-436
19
76Contribution of Asymptomatic Plasmodium Infections to the Transmission of Malaria in Kayin State, MyanmarChaumeau V., Chaumeau V., Chaumeau V., Chaumeau V., Kajeechiwa L., Fustec B., Landier J., Landier J., Naw Nyo S., Nay Hsel S., Phatharakokordbun P., Kittiphanakun P., Nosten S., Thwin M.M., Win Tun S., Wiladphaingern J., Cottrell G., Parker D.M., Minh M.C., Kwansomboon N., Metaane S., Montazeau C., Kunjanwong K., Sawasdichai S., Andolina C., Andolina C., Ling C., Ling C., Haohankhunnatham W., Christiensen P., Wanyatip S., Konghahong K., Cerqueira D., Imwong M., Dondorp A.M., Dondorp A.M., Chareonviriyaphap T., White N.J., White N.J., Nosten F.H., Nosten F.H., Corbel V.2019Journal of Infectious Diseases
219(9),pp. 1499-1509
19
77How reliable is the humeral pale spot for identification of cryptic species of the minimus Complex?Sungvornyothin S., Garros C., Chareonviriyaphap T., Manguin S.2006Journal of the American Mosquito Control Association
22(2),pp. 185-191
19
78Insecticide-induced behavioral responses in two populations of Anopheles maculatus and Anopheles sawadwongporni, malaria vectors in ThailandMuenworn V., Akaratanakul P., Bangs M., Parbaripai A., Chareonviriyaphap T.2006Journal of the American Mosquito Control Association
22(4),pp. 689-698
18
79The effects of plant essential oils on escape response and mortality rate of Aedes aegypti and Anopheles minimusSathantriphop S., Achee N., Sanguanpong U., Chareonviriyaphap T.2015Journal of Vector Ecology
40(2),pp. 318-326
18
80Comparison of isozyme patterns of Aedes aegypti populations collected from pre- and post-Bacillus thuringiensis israelensis treatment sites in ThailandLerdthusnee K., Chareonviriyaphap T.1999Journal of the American Mosquito Control Association
15(1),pp. 48-52
18
81Geographic distribution of stomoxyine flies (Diptera: Muscidae) and diurnal activity of Stomoxys calcitrans in ThailandMuenworn V., Duvallet G., Thainchum K., Tuntakom S., Tanasilchayakul S., Prabaripai A., Akratanakul P., Sukonthabhirom S., Chareonviriyaphap T.2010Journal of Medical Entomology
47(5),pp. 791-797
18
82Excito-repellency of essential oils against an Aedes aegypti (L.) field population in ThailandBoonyuan W., Grieco J., Bangs M., Prabaripai A., Tantakom S., Chareonviriyaphap T.2014Journal of Vector Ecology
39(1),pp. 112-122
17
83Synergistic repellent and irritant effect of combined essential oils on Aedes aegypti (L.) mosquitoesNoosidum A., Chareonviriyaphap T., Chandrapatya A.2014Journal of Vector Ecology
39(2),pp. 298-305
17
84Status of insecticide resistance in Anopheles mosquitoes in Ubon Ratchathani province, Northeastern ThailandSumarnrote A., Overgaard H.J., Overgaard H.J., Overgaard H.J., Marasri N., Fustec B., Fustec B., Thanispong K., Chareonviriyaphap T., Corbel V., Corbel V.2017Malaria Journal
16(1)
17
85Effects of environmental conditions on the movement patterns of aedes aegypti (Diptera: Culicidae) into and out of experimental huts in ThailandSuwannachote N., Grieco J., Achee N., Suwonkerd W., Wongtong S., Chareonviriyaphap T.2009Journal of Vector Ecology
34(2),pp. 267-275
17
86Effect of Aedes aegypti exposure to spatial repellent chemicals on BG-Sentinel™ trap catchesSalazar F.V., Achee N.L., Grieco J.P., Prabaripai A., Ojo T.A., Eisen L., Dureza C., Polsomboon S., Chareonviriyaphap T.2013Parasites and Vectors
6(1)
16
87Comparison of the Performances of Five Primer Sets for the Detection and Quantification of Plasmodium in Anopheline Vectors by Real-Time PCRChaumeau V., Chaumeau V., Chaumeau V., Andolina C., Fustec B., Fustec B., Ndam N.T., Ndam N.T., Brengues C., Herder S., Herder S., Cerqueira D., Cerqueira D., Chareonviriyaphap T., Nosten F., Nosten F., Corbel V., Corbel V.2016PLoS ONE
11(7)
16
88Discriminating lethal concentrations and efficacy of six pyrethroids for control of Aedes aegypti in ThailandJuntarajumnong W., Pimnon S., Bangs M., Thanispong K., Chareonviriyaphap T.2012Journal of the American Mosquito Control Association
28(1),pp. 30-37
16
89Chemically induced behavioral responses in Anopheles minimus and Anopheles harrisoni in ThailandTisgratog R., Tananchai C., Bangs M., Tainchum K., Juntarajumnong W., Prabaripai A., Chauhan K., Pothikasikorn J., Chareonviriyaphap T.2011Journal of Vector Ecology
36(2),pp. 321-331
16
90A high throughput screening system for determining the three actions of insecticides against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) populations in thailandThanispong K., Achee N., Grieco J., Bangs M., Suwonkerd W., Prabaripai A., Chauhan K., Chareonviriyaphap T.2010Journal of Medical Entomology
47(5),pp. 833-841
16
91Establishment of Diagnostic Doses of Five Pyrethroids for Monitoring Physiological Resistance in Aedes Albopictus in ThailandThanispong K., Sathantriphop S., Malaithong N., Bangs M., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2015Journal of the American Mosquito Control Association
31(4),pp. 346-352
16
92Behavioral responses of malaria vectors, Anopheles minimus complex, to three classes of agrochemicals in ThailandPothikasikorn J., Overgaard H., Ketavan C., Visetson S., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2007Journal of Medical Entomology
44(6),pp. 1032-1039
16
93Vector bionomics and malaria transmission along the Thailand-Myanmar border: a baseline entomological surveyKwansomboon N., Chaumeau V., Chaumeau V., Chaumeau V., Kittiphanakun P., Cerqueira D., Cerqueira D., Corbel V., Corbel V., Chareonviriyaphap T.2017Journal of Vector Ecology
42(1),pp. 84-93
15
94Effects of physiological conditioning on behavioral avoidance by using a single age group of Aedes aegypti exposed to deltamethrin and DDTPolsomboon S., Poolprasert P., Bangs M., Suwonkerd W., Grieco J., Achee N., Parbaripai A., Chareonviriyaphap T.2008Journal of Medical Entomology
45(2),pp. 251-259
15
95Feeding response of Aedes aegypti and Anopheles dirus (Diptera: Culicidae) using out-of-date human blood in a membrane feeding apparatusPothikasikorn J., Boonplueang R., Suebsaeng C., Khaengraeng R., Chareonviriyaphap T.2010Journal of Vector Ecology
35(1),pp. 149-155
14
96Susceptibility of various mosquitoes of Thailand to nocturnal subperiodic Wuchereria bancroftiPothikasikorn J., Bangs M., Boonplueang R., Chareonviriyaphap T.2008Journal of Vector Ecology
33(2),pp. 313-320
14
97Evaluation of a peridomestic mosquito trap for integration into an Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) push-pull control strategySalazar F., Achee N., Grieco J., Prabaripai A., Eisen L., Shah P., Chareonviriyaphap T.2012Journal of Vector Ecology
37(1),pp. 8-19
13
98Seasonality and daily flight activity of stable flies (Diptera: Muscidae) on dairy farms in Saraburi Province, THAPhasuk J., Prabaripai A., Chareonviriyaphap T.2013Parasite
20(1)
13
99Synergistic toxicity of plant essential oils combined with pyrethroid insecticides against blow flies and the house flySuwannayod S., Sukontason K.L., Pitasawat B., Junkum A., Limsopatham K., Jones M.K., Somboon P., Leksomboon R., Chareonviriyaphap T., Tawatsin A., Thavara U., Sukontason K.2019Insects
10(6)
13
100Comparative Behavioral Responses of Pyrethroid-Susceptible and -Resistant Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) Populations to Citronella and Eucalyptus OilsSathantriphop S., Thanispong K., Sanguanpong U., Achee N., Bangs M., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2014Journal of Medical Entomology
51(6),pp. 1182-1191
12
101Excito-repellent activity of β-caryophyllene oxide against Aedes aegypti and Anopheles minimusNararak J., Sathantriphop S., Kongmee M., Mahiou-Leddet V., Ollivier E., Manguin S., Chareonviriyaphap T.2019Acta Tropica
197
12
102Human-landing patterns of anopheles dirus sensu lato (Diptera: Culicidae) in experimental huts treated with DDT or deltamethrinMalaithong N., Polsomboon S., Poolprasert P., Parbaripai A., Bangs M., Suwonkerd W., Pothikasikorn J., Akratanakul P., Chareonviriyaphap T.2010Journal of Medical Entomology
47(5),pp. 823-832
11
103An improved experimental hut design for the study of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) movement patterns in ThailandChareonviriyaphap T., Grieco J., Suwonkerd W., Prabaripai A., Polsomboon S., Thainchum K., Sungvornyothin S., Achee N.2010Journal of Vector Ecology
35(2),pp. 428-431
11
104Species identification of horse flies (Diptera: Tabanidae) in Thailand using DNA barcodingChangbunjong T., Bhusri B., Sedwisai P., Weluwanarak T., Nitiyamatawat E., Chareonviriyaphap T., Ruangsittichai J.2018Veterinary Parasitology
259,pp. 35-43
11
105Dual exposure of Rickettsia typhi and Orientia tsutsugamushi in the field-collected Rattus rodents from ThailandChareonviriyaphap T., Leepitakrat W., Lerdthusnee K., Lerdthusnee K., Chao C., Ching W.2014Journal of Vector Ecology
39(1),pp. 182-189
10
106Behavioural responses of deltamethrin- and permethrin-resistant strains of Aedes aegypti when exposed to permethrin in an excito-repellency test systemPaeporn P., Supaphathorm K., Sathantriphop S., Chareonviriyaphap T., Yaicharoen R.2007Dengue Bulletin
31,pp. 153-159
10
107A multiplex PCR assay for the identification of five species of the Anopheles barbirostris complex in ThailandBrosseau L., Udom C., Sukkanon C., Chareonviriyaphap T., Bangs M., Saeung A., Manguin S.2019Parasites and Vectors
12(1)
10
108Targeting educational campaigns for prevention of malaria and dengue fever: An assessment in ThailandBrusich M., Grieco J., Penney N., Tisgratog R., Ritthison W., Chareonviriyaphap T., Achee N.2015Parasites and Vectors
8(1)
10
109Irritant and repellent responses of anopheles harrisoni and anopheles minimus upon exposure to bifenthrin or deltamethrin using an excito-repellency system and a live hostKongmee M., Boonyuan W., Achee N., Prabaripai A., Lerdthusnee K., Chareonviriyaphap T.2012Journal of the American Mosquito Control Association
28(1),pp. 20-29
10
110Comparison of Field and Laboratory-Based Tests for Behavioral Response of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) to RepellentsSathantriphop S., Kongmee M., Tainchum K., Suwansirisilp K., Sanguanpong U., Bangs M., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2015Journal of Economic Entomology
108(6),pp. 2770-2778
10
111Biting patterns and host preference of Anopheles epiroticus in Chang Island, Trat Province, eastern ThailandRitthison W., Tainchum K., Manguin S., Bangs M., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2014Journal of Vector Ecology
39(2),pp. 361-371
10
112The use of an experimental hut for evaluating the entering and exiting behavior of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae), a primary vector of dengue in ThailandChareonviriyaphap T., Suwonkerd W., Suwonkerd W., Mongkalangoon P., Achee N., Grieco J., Farlow B., Roberts D.2005Journal of Vector Ecology
30(2),pp. 344-346
10
113Avoidance Behavior to Essential Oils by Anopheles minimus, a Malaria Vector in ThailandNararak J., Sathantriphop S., Chauhan K., Tantakom S., Eiden A.L., Chareonviriyaphap T.2016Journal of the American Mosquito Control Association
32(1),pp. 34-43
9
114Biting patterns of Anopheles minimus complex (Diptera: Culicidae) in experimental huts treated with DDT and deltamethrinPolsomboon S., Poolprasert P., Suwonkerd W., Bangs M., Tanasinchayakul S., Akratanakul P., Chareonviriyaphap T.2008Journal of Vector Ecology
33(2),pp. 285-292
9
115Entomological determinants of malaria transmission in kayin state, eastern myanmar: A 24-month longitudinal study in four villages [version 3; peer review: 2 approved]Chaumeau V., Chaumeau V., Chaumeau V., Chaumeau V., Fustec B., Hsel S.N., Montazeau C., Nyo S.N., Metaane S., Sawasdichai S., Kittiphanakun P., Phatharakokordbun P., Kwansomboon N., Andolina C., Andolina C., Cerqueira D., Chareonviriyaphap T., Nosten F.H., Nosten F.H., Corbel V.2019Wellcome Open Research
3
9
116Seasonal abundance and distribution of Anopheles larvae in a riparian malaria endemic area of western ThailandKongmee M., Achee N.L., Lerdthusnee K., Bangs M.J., Chowpongpang S., Prabaripai A., Chareonviriyaphap T.2012Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
43(3),pp. 601-613
9
117An automated, field-compatible device for excito-repellency assays in mosquitoesTanasinchayakul S., Polsomboon S., Prabaripai A., Chareonviriyaphap T.2006Journal of Vector Ecology
31(1),pp. 210-212
9
118Abundance and distribution of Anopheles mosquitoes in a malaria endemic area along the Thai-Lao borderMarasri N., Overgaard H.J., Overgaard H.J., Overgaard H.J., Sumarnrote A., Thanispong K., Corbel V., Corbel V., Chareonviriyaphap T.2017Journal of Vector Ecology
42(2),pp. 325-334
9
119Diversity of stomoxys spp. (diptera: Muscidae) and diurnal variations of activity of stomoxys indicus and s. calcitrans in a farm, in wang nam khiao district, Nakhon Ratchasima Province, ThailandKeawrayup S., Duvallet G., Sukonthabhirom S., Chareonviriyaphap T.2012Parasite
19(3),pp. 259-265
9
120Influence of time of assay on behavioral responses of laboratory and field populations Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) to DEETTainchum K., Ritthison W., Sathantriphop S., Tanasilchayakul S., Manguin S., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2014Journal of Medical Entomology
51(6),pp. 1227-1236
8
121Activity of kaffir lime (Citrus hystrix) essential oil against blow flies and house flySuwannayod S., Sukontason K.L., Somboon P., Junkum A., Leksomboon R., Chaiwong T., Jones M.K., Sripa B., Balthaisong S., Phuyao C., Chareonviriyaphap T., Sukontason K.2018Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
49(1),pp. 32-45
8
122Comparison of aedes aegypti (Diptera: Culicidae) resting behavior on two fabric types under consideration for insecticide treatment in a push-pull strategyTainchum K., Polsomboon S., Grieco J., Suwonkerd W., Prabaripai A., Sungvornyothin S., Chareonviriyaphap T., Achee N.2013Journal of Medical Entomology
50(1),pp. 59-68
8
123Field evaluation of a semi-automatic funnel trap targeted the medically important non-biting fliesKlong-klaew T., Sontigun N., Sanit S., Samerjai C., Sukontason K., Kurahashi H., Koehler P.G., Pereira R.M., Limsopatham K., Suwannayod S., Thanapornpoonpong S.n., Chareonviriyaphap T., Sukontason K.L.2017Acta Tropica
176,pp. 68-77
8
124Host feeding responses of Aedes aegypti (L.) exposed to deltamethrinBoonyuan W., Kongmee M., Bangs M., Prabaripai A., Chareonviriyaphap T.2011Journal of Vector Ecology
36(2),pp. 361-372
8
125Species diversity and seasonality of phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) in Satun province, ThailandPanthawong A., Chareonviriyaphap T., Phasuk J.2015Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
46(5),pp. 857-865
8
126Genetic structure and gene flow among Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) populations from Central ThailandSukonthabhirom S., Rongnoparut P., Saengtharatip S., Jirakanjanakit N., Chareonviriyaphap T.2005Journal of Medical Entomology
42(4),pp. 604-609
8
127Comparison of blood feeding response and infection of Aedes aegypti to Wuchereria bancrofti using animal membranes and direct host contactPothikasikorn J., Bangs M.J., Chareonviriyaphap T., Roongruangchai K., Roongruangchai J.2007Journal of the American Mosquito Control Association
23(3),pp. 294-298
8
128Genetic differentiation of Aedes aegypti mainland and island populations from southern ThailandChareonviriyaphap T., Lerdthusnee K., Lerdthusnee K.2002Journal of the American Mosquito Control Association
18(3),pp. 173-177
7
129Species diversity and abundance of Tabanus spp. (Diptera: Tabanidae) in different habitats of ThailandChangbunjong T., Sedwisi P., Weluwanarak T., Nitiyamatawat E., Sariwongchan R., Chareonviriyaphap T.2018Journal of Asia-Pacific Entomology
21(1),pp. 134-139
7
130Pyrethroid induced behavioral responses of Anopheles dirus, a vector of malaria in ThailandTananchai C., Tisgratog R., Grieco J., Chareonviriyaphap T.2012Journal of Vector Ecology
37(1),pp. 187-196
7
131Pyrethroid susceptibility and behavioral avoidance in Anopheles epiroticus, a malaria vector in ThailandRitthison W., Titgratog R., Tainchum K., Bangs M.J., Bangs M.J., Manguin S., Chareonviriyaphap T.2014Journal of Vector Ecology
39(1),pp. 32-43
7
132Genetic structure among Thai populations of Aedes aegypti mosquitoesSukonthabhirom S., Sukonthabhirom S., Saengtharatip S., Jirakanchanakit N., Rongnoparut P., Yoksan S., Daorai A., Chareonviriyaphap T.2009Journal of Vector Ecology
34(1),pp. 43-49
7
133Malaria Vectors and Species Complexes in Thailand: Implications for Vector ControlTananchai C., Manguin S., Bangs M.J., Bangs M.J., Chareonviriyaphap T.2019Trends in Parasitology
6
134Population structure of stomoxys calcitrans (Diptera: Muscidae) from nine regions of ThailandTainchum K., Tainchum K., Sukonthabhirom S., Duvallet G., Akratanakul P., Akratanakul P., Muenworn V., Chareonviriyaphap T.2010Journal of Economic Entomology
103(3),pp. 1012-1018
6
135Diversity and biting patterns of Anopheles species in a malaria endemic area, Umphang Valley, Tak Province, western ThailandTananchai C., Tananchai C., Pattanakul M., Nararak J., Sinou V., Manguin S., Chareonviriyaphap T.2019Acta Tropica
190,pp. 183-192
6
136Evaluation of the Constituents of Vetiver Oil Against Anopheles minimus (Diptera: Culicidae), a Malaria Vector in ThailandTisgratog R., Sukkanon C., Grieco J., Sanguanpong U., Chauhan K., Coats J., Chareonviriyaphap T.2018Journal of Medical Entomology
55(1),pp. 193-199
6
137Allozyme patterns of Aedes albopictus, a vector of dengue in ThailandChareonviriyaphap T., Akratanakul P., Huntamai S., Nettanomsak S., Prabaripai A.2004Journal of Medical Entomology
41(4),pp. 657-663
6
138Genetic structure and gene flow of Anopheles minimus and Anopheles harrisoni in Kanchanaburi Province, ThailandPoolprasert P., Manguin S., Bangs M., Sukhontabhirom S., Poolsomboon S., Akaratanakul P., Chareonviriyaphap T.2008Journal of Vector Ecology
33(1),pp. 158-165
6
139Predicting geographic distribution of forensically significant blow flies of subfamily chrysomyinae (Diptera: Calliphoridae) in northern ThailandKlong-Klaew T., Ngoen-Klan R., Moophayak K., Sukontason K., Irvine K.N., Tomberlin J.K., Somboon P., Chareonviriyaphap T., Kurahashi H., Sukontason K.L.2018Insects
9(3)
6
140Insecticidal and behavioral avoidance responses of Anopheles minimus and Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) to three synthetic repellentsBoonyuan W., Sathantriphop S., Tainchum K., Tainchum K., Tainchum K., Muenworn V., Prabaripai A., Bangs M., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2017Journal of Medical Entomology
54(5),pp. 1312-1322
6
141Resistance to synthetic pyrethroids in Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) in ThailandSirisopa P., Thanispong K., Chareonviriyaphap T., Juntarajumnong W.2014Kasetsart Journal - Natural Science
48(4),pp. 577-586
6
142Excito-Repellent Responses between Culex quinquefasciatus Permethrin Susceptible and Resistant MosquitoesBoonyuan W., Bangs M., Bangs M., Grieco J., Tiawsirisup S., Prabaripai A., Chareonviriyaphap T.2016Journal of Insect Behavior
29(4),pp. 415-431
6
143Behavioral responses of Anopheles species (Culicidae: Diptera) with varying surface exposure to pyrethroid-treated netting in an excito-repellency test systemTainchum K., Tainchum K., Nararak J., Boonyuan W., Bangs M., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2016Journal of Vector Ecology
41(2),pp. 254-264
5
144Physical influence on larvicidal and pupicidal activity of the silicone-based monomolecular filmNgrenngarmlert W., Sukkanon C., Yaicharoen R., Chareonviriyaphap T.2016Acta Tropica
162,pp. 239-244
5
145Behavioral responses to transfluthrin by Aedes aegypti, Anopheles minimus, Anopheles harrisoni, and Anopheles dirus (Diptera: Culicidae)Sukkanon C., Nararak J., Nararak J., Bangs M.J., Bangs M.J., Hii J., Hii J., Chareonviriyaphap T.2020PLoS ONE
15(8 August)
5
146Influence of location and distance of biogents sentinele traps from human-occupied experimental huts on Aedes aegypti recapture and entry into HutSSalazar F., Chareonviriyaphap T., Grieco J., Eisen L., Prabaripai A., Ojo T., Gimutao K., Polsomboon S., Bangs M., Bangs M., Achee N.2018Journal of the American Mosquito Control Association
34(3),pp. 201-209
5
147Excito-Repellency of Citrus hystrix DC Leaf and Peel Essential Oils Against Aedes aegypti and Anopheles minimus (Diptera: Culicidae), Vectors of Human PathogensNararak J., Sathantriphop S., Kongmee M., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2017Journal of medical entomology
54(1),pp. 178-186
5
148Enhanced mortality in deltamethrin-resistant Aedes aegypti in Thailand using a piperonyl butoxide synergistKongmee M., Thanispong K., Sathantriphop S., Sukkanon C., Bangs M., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2019Acta Tropica
189,pp. 76-83
5
149Mitochondrial DNA-based identification of forensically important flesh flies (Diptera: Sarcophagidae) in ThailandSamerjai C., Samerjai C., Sukontason K.L., Sontigun N., Sukontason K., Klong-Klaew T., Chareonviriyaphap T., Kurahashi H., Klimpel S., Kochmann J., Saeung A., Somboon P., Wannasan A.2020Insects
11(1)
5
150Molecular analysis of forensically important blow flies in ThailandSontigun N., Sukontason K.L., Amendt J., Zajac B.K., Zehner R., Sukontason K., Chareonviriyaphap T., Wannasan A.2018Insects
9(4)
4
151BG-Sentinel™ Trap Efficacy As A Component of Proof-Of-Concept for Push-Pull Control Strategy for Dengue Vector MosquitoesSalazar F., Chareonviriyaphap T., Grieco J., Prabaripai A., Polsomboon S., Gimutao K., Bangs M., Bangs M., Achee N.2017Journal of the American Mosquito Control Association
33(4),pp. 293-300
4
152Diurnal test periods influence behavioral responses of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) to repellentsChoomsang I., Nararak J., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2018Journal of Asia-Pacific Entomology
21(3),pp. 971-983
4
153A comparison of attractants for sampling stomoxys calcitrans (Diptera: Muscidae) on dairy farms in Saraburi Province, ThailandPhasuk J., Prabaripai A., Chareonviriyaphap T.2016Journal of Economic Entomology
109(2),pp. 942-946
4
154Rapid identification of the invasive fall armyworm Spodoptera frugiperda (Lepidoptera, Noctuidae) using species-specific primers in multiplex PCRTsai C.L., Chu I.H., Chou M.H., Chareonviriyaphap T., Chiang M.Y., Lin P.A., Lu K.H., Yeh W.B.2020Scientific Reports
10(1)
4
155Discriminating lethal concentrations for transfluthrin, a volatile pyrethroid compound for mosquito control in ThailandSukkanon C., Bangs M.J., Bangs M.J., Nararak J., Hii J., Hii J., Chareonviriyaphap T.2020Journal of the American Mosquito Control Association
35(4),pp. 258-266
4
156Potential of attractive toxic sugar baits for controlling Musca domestica L., Drosophila melanogaster Meigen, and Megaselia scalaris Loew adult fliesWongthangsiri D., Pereira R.M., Bangs M.J., Bangs M.J., Koehler P.G., Chareonviriyaphap T.2018Agriculture and Natural Resources
52(4),pp. 393-398
4
157Repellency and contact irritancy responses of aedes aegypti (Diptera: Culicidae) against deltamethrin and permethrin: A cross-regional comparisonYu J.J., Bong L.J., Panthawong A., Chareonviriyaphap T., Neoh K.B.2021Journal of Medical Entomology
58(1),pp. 379-389
3
158Assessment of geraniol-incorporated polymers to control Aedes albopictus (Diptera: Culicidae)Chuaycharoensuk T., Manguin S., Duvallet G., Chareonviriyaphap T.2012Parasite (Paris, France)
19(4),pp. 427-432
3
159Excito-repellency Activity of Andrographis paniculata (Lamiales: Acanthaceae) against Colonized MosquitoesSukkanon C., Karpkird T., Saeung M., Leepasert T., Panthawong A., Suwonkerd W., Bangs M.J., Bangs M.J., Chareonviriyaphap T.2020Journal of Medical Entomology
57(1),pp. 192-203
3
160Comparative excito-repellency of three cambodian plant-derived extracts against two mosquito vector species, aedes aegypti and anopheles minimusDesgrouas C., Desgrouas C., Nararak J., Tisgratog R., Mahiou-Leddet V., Bory S., Ollivier E., Manguin S., Chareonviriyaphap T.2016Journal of the American Mosquito Control Association
32(3),pp. 185-193
3
161Pathogenesis of Thai duck Tembusu virus in BALB/c mice: Descending infection and neuroinvasive virulenceYurayart N., Ninvilai P., Chareonviriyaphap T., Kaewamatawong T., Thontiravong A., Tiawsirisup S.2020Transboundary and Emerging Diseases
3
162Topical and spatial repellent bioassays against the Australian paralysis tick, Ixodes holocyclus (Acari: Ixodidae)Sukkanon C., Chareonviriyaphap T., Doggett S.2019Austral Entomology
58(4),pp. 866-874
3
163Stable fly (Diptera: Muscidae) distribution in ThailandMuenworn V., Duvallet G., Thainchum K., Tuntakom S., Akratanaku P., Akratanaku P., Chareonviriyaphap T.2010Kasetsart Journal - Natural Science
44(1),pp. 44-52
3
164Assessing factors of E. coli contamination of household drinking water in suburban and rural Laos and ThailandVannavong N., Vannavong N., Overgaard H., Chareonviriyaphap T., Dada N., Rangsin R., Sibounhom A., Stenström T., Seidu R.2018Water Science and Technology: Water Supply
18(3),pp. 886-900
3
165Effects of previous exposure of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) mosquitoes to spatial repellent chemicals on BG-Sentinel™ trap catchesSalazar F., Achee N., Grieco J., Tuntakon S., Polsomboon S., Chareonviriyaphap T.2012Kasetsart Journal - Natural Science
46(6),pp. 851-861
3
166Discriminating lethal concentrations for pyrethroid compounds used in susceptibility monitoring of Anopheles epiroticus, a malaria vector in ThailandPhoomkhong W., Bangs M., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2018Acta Tropica
185,pp. 255-260
3
167Species composition and abundance of stomoxys spp. (Diptera: Muscidae) in Peninsular ThailandLorn S., Ratisupakorn S., Duvallet G., Chareonviriyaphap T., Tainchum K.2020Journal of Medical Entomology
57(1),pp. 252-258
2
168Plasmodium Infections in Anopheles Mosquitoes in Ubon Ratchathani Province, Northeastern Thailand During a Malaria OutbreakSumarnrote A., Corbel V., Corbel V., Overgaard H.J., Overgaard H.J., Overgaard H.J., Celhay O., Marasri N., Fustec B., Fustec B., Thanispong K., Chareonviriyaphap T.2018Journal of the American Mosquito Control Association
34(1),pp. 11-17
2
169Species diversity and insecticide resistance within the Anopheles hyrcanus group in Ubon Ratchathani Province, ThailandSumarnrote A., Overgaard H.J., Overgaard H.J., Overgaard H.J., Corbel V., Corbel V., Thanispong K., Chareonviriyaphap T., Manguin S.2020Parasites and Vectors
13(1)
2
170Evaluation of a noncontact, alternative mosquito repellent assay systemTisgratog R., Kongmee M., Sanguanpong U., Prabaripai A., Bangs M., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2016Journal of the American Mosquito Control Association
32(3),pp. 177-184
2
171Stomoxyinae Flies in Thailand: A Précis, with Abridged Taxonomic Key to the Adult SpeciesMalaithong N., Duvallet G., Ngoen-Klan R., Bangs M., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2019Vector-Borne and Zoonotic Diseases
19(6),pp. 385-394
2
172Susceptibility of Aedes aegypti and Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) to temephos in Thailand and surrounding countriesSaeung M., Ngoen-Klan R., Thanispong K., Muenworn V., Bangs M.J., Bangs M.J., Chareonviriyaphap T.2020Journal of Medical Entomology
57(4),pp. 1207-1220
2
173Guidelines for user-friendly iconographic description of hematophagous flies' external morphology; application to the identification of Tabanus rubidus (Wiedemann, 1821) (Diptera: Tabanidae)Desquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Wongthangsiri D., Jittapalapong S., Chareonviriyaphap T.2018Journal of Asia-Pacific Entomology
21(3),pp. 807-822
2
174Daily and Seasonal Prevalence of the Blow Fly Chrysomya Rufifacies (Diptera: Calliphoridae) as Revealed by Semiautomatic Trap Collections in Suburban Chiang Mai Province, Northern ThailandKlong-Klaew T., Sontigun N., Sanit S., Samerjai C., Sukontason K., Koehler P.G., Pereira R.M., Chareonviriyaphap T., Kurahashi H., Sukontason K.L.2018Florida Entomologist
101(4),pp. 617-622
2
175Toxicity and persistence of permethrin-impregnated clothing against the Australian paralysis tick, Ixodes holocyclus (Acari: Ixodidae)Panthawong A., Chareonviriyaphap T., Doggett S.L.2020Austral Entomology
59(4),pp. 845-851
2
176Comparison of stable fly (Diptera: Muscidae) population dynamics on a cattle farm and at an open zoo in ThailandMalaithong N., Duvallet G., Nararak J., Ngoen-Klan R., Tainchum K., Chareonviriyaphap T.2021Agriculture and Natural Resources
55(3),pp. 359-366
1
177Field Evaluation of a Spatial Repellent Emanation Vest for Personal Protection Against Outdoor Biting MosquitoesSukkanon C., Tisgratog R., Muenworn V., Bangs M.J., Bangs M.J., Hii J., Hii J., Chareonviriyaphap T.2021Journal of medical entomology
58(2),pp. 756-766
1
178Dose–response assay for synthetic mosquito (Diptera: Culicidae) attractant using a high-throughput screening systemKim D.Y., Leepasert T., Bangs M.J., Chareonviriyaphap T.2021Insects
12(4)
1
179Spatial distribution of forensically significant blow flies in subfamily luciliinae (Diptera: Calliphoridae), Chiang Mai province, northern Thailand: Observations and modeling using GISKlong-Klaew T., Ngoen-Klan R., Moophayak K., Sukontason K., Irvine K.N., Tomberlin J.K., Kurahashi H., Chareonviriyaphap T., Somboon P., Sukontason K.L.2018Insects
9(4)
1
180Detection of Anaplasma spp. and Bartonella spp. from wild-caught rodents and their ectoparasites in Nakhon Ratchasima Province, ThailandPanthawong A., Grieco J.P., Ngoen-klan R., Chao C.C., Chareonviriyaphap T.2020Journal of Vector Ecology
45(2),pp. 241-253
1
181Phylogenetic relationships among malaria vectors and closely related species in Thailand using multilocus DNA sequencesPhunngam P., Chareonviriyaphap T., Bangs M., Bangs M., Arunyawat U.2017Journal of the American Mosquito Control Association
33(2),pp. 91-102
1
182Molecular Identification of Four Members of the Anopheles dirus Complex Using the Mitochondrial Cytochrome C Oxidase Subunit i GenePhunngam P., Boonkue U., Chareonviriyaphap T., Bangs M., Bangs M., Arunyawat U.2017Journal of the American Mosquito Control Association
33(4),pp. 263-269
1
183Genetic variation of Aedes aegypti mosquitoes across Thailand based on nuclear DNA sequencesParimittr P., Chareonviriyaphap T., Bangs M.J., Bangs M.J., Arunyawat U.2018Agriculture and Natural Resources
52(6),pp. 596-602
1
184Locomotor behavioral responses of anopheles minimus and anopheles harrisoni to alpha-cypermethrin in ThailandMalaithong N., Tisgratog R., Tainchum K., Prabaripai A., Juntarajumnong W., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2011Journal of the American Mosquito Control Association
27(3),pp. 217-226
1
185Optimal discriminating concentrations of six synthetic pyrethroids for monitoring insecticide susceptibility in anopheles minimus (Diptera: Culicidae), a primary malaria vector in ThailandThanispong K., Sathantriphop S., Tisgratog R., Tainchum K., Sukkanon C., Bangs M., Bangs M., Chareonviriyaphap T.2018Journal of Economic Entomology
111(5),pp. 2375-2382
1