ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2015

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

3

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา ปี 2015

Publish Year International Journal 17
2015 exกราญ์จนา ถาอินชุม , inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Sylvie Manguin, exDr. Michael J. Bangs, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Anopheles species diversity and distribution of the malaria vectors of Thailand", Trends in Parasitology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 109-119
2015 inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, "New Record of Pteroptyx tener Olivier (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) in Thailand", COLEOPTERISTS BULLETIN, ปีที่ 69, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 332-336
2015 exBrusich, Macy, exGrieco, John, exPenney, Naomi, exTisgratog, Rungarun, exRitthison, Wanapa, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exAchee, Nicole, "Targeting educational campaigns for prevention of malaria and dengue fever: an assessment in Thailand", PARASITES & VECTORS, ปีที่ 8, มกราคม 2015
2015 exFrederic Faucon, exIsabelle Dusfour, exThierry Gaude, exVincent Navratil, exFrederic Boyer, exFabrice Chandre, exPatcharawan Sirisopa, exKanutcharee Thanispong, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRodolphe Poupardin, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exRomain Girod, exVincent CORBEL, exStephane Reynaud, exJean-Philippe David, "Identifying genomic changes associated with insecticide resistance in the dengue mosquito Aedes aegypti by deep targeted sequencing", Genome Research, ปีที่ 25, ฉบับที่ 9, กันยายน 2015
2015 exSunaiyana Sathantriphop, inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKrajana Tainchum, exKornwika Suwansirisilp, exUnchalee Sanguanpong, exMichael J. Bangs, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Comparison of Field and Laboratory-Based Tests for Behavioral Response of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) to Repellents", Journal of Economic Entomology, ปีที่ 108, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2015, หน้า 2770-2778
2015 exSchutze, Mark K., exAketarawong, Nidchaya, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exArmstrong, Karen F., exAugustinos, Antonis A., exBarr, Norman, exBo, Wang, exBourtzis, Kostas, exBoykin, Laura M., exCaceres, Carlos, exCameron, Stephen L., exChapman, Toni A., exChinvinijkul, Suksom, exChomic, Anastasija, exDe Meyer, Marc, exDrosopoulou, Ellena, exEnglezou, Anna, exEkesi, Sunday, exGariou-Papalexiou, Angeliki, exGeib, Scott M., exHailstones, Deborah, exHasanuzzaman, Mohammed, exHaymer, David, exHee, Alvin K. W., exHendrichs, Jorge, exJessup, Andrew, exJi, Qinge, exKhamis, Fathiya M., exKrosch, Matthew N., exLeblanc, Luc, exMahmood, Khalid, exMalacrida, Anna R., exMavragani-Tsipidou, Pinelopi, exMwatawala, Maulid, exNishida, Ritsuo, exOno, Hajime, exReyes, Jesus, exRubinoff, Daniel, exSan Jose, Michael, exShelly, Todd E., exSrikachar, Sunyanee, exTan, Keng H., exThanaphum, Sujinda, exHaq, Ihsan, exVijaysegaran, Shanmugam, exWee, Suk L., exYesmin, Farzana, exZacharopoulou, Antigone, exClarke, Anthony R., "Synonymization of key pest species within the Bactrocera dorsalis species complex (Diptera: Tephritidae): taxonomic changes based on a review of 20 years of integrative morphological, molecular, cytogenetic, behavioural and chemoecological data", SYSTEMATIC ENTOMOLOGY, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน 2015, หน้า 456-471
2015 inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exKonvipasruang, Ploychompoo, exAmrine, J. W., Jr., "Six new generic names for eriophyoid mites described from Thailand, with supplement descriptions and illustrations (Acari, Eriophyoidea)", SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2015, หน้า 523-555
2015 exKonvipasruang, Ploychompoo, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Two new genera and four new species of Diptilomiopidae from Thailand", SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, เมษายน 2015, หน้า 297-312
2015 exPanthawong, Amonrat, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SPECIES DIVERSITY AND SEASONALITY OF PHLEBOTOMINE SAND FLIES (DIPTERA: PSYCHODIDAE) IN SATUN PROVINCE, THAILAND", SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน 2015, หน้า 857-865
2015 inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Potential Control of Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) by Crude Extracts of Duabanga grandiflora (Lythraceae) and Diospyros cauliflora (Ebenaceae)", PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2015, หน้า 953-964
2015 exOliveira, Daniel C., inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exDe Moraes, Gilberto J., "A new species of Blattisocius (Acari: Mesostigmata: Blattisociidae), with a new characterisation of the genus", ZOOTAXA, ปีที่ 4040, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 93-100
2015 inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Acaricidal and ovicidal efficacies of leucaena glauca benth. seed crude extracts on tetranychus urticae koch (Acari: Tetranychidae)", Journal of Biopesticides, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 68-81
2015 exUtchalee Namvong, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "Insect Pest Abundance on Sweet Basil, Ocimum basilicum L. (Labiatae) Under Different Production Systems.", Kasetsart Journal Natural Science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 21-31
2015 exThanispong, Kanutcharee, exSathantriphop, Sunaiyana, exMalaithong, Naritsara, exBangs, Michael J., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "ESTABLISHMENT OF DIAGNOSTIC DOSES OF FIVE PYRETHROIDS FOR MONITORING PHYSIOLOGICAL RESISTANCE IN AEDES ALBOPICTUS IN THAILAND", JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 346-352
2015 exSathantriphop, Sunaiyana, exAchee, Nicole L., exSanguanpong, Unchalee, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "The effects of plant essential oils on escape response and mortality rate of Aedes aegypti and Anopheles minimus", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 318-326
2015 exSakchoowong, Watana, exHasin, Sasitorn, exPachey, Nongphanga, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBunyavejchewin, Sarayudh, exKongnoo, Pitoon, exBasset, Yves, "Influence of leaf litter composition on ant assemblages in a lowland tropical rainforest in Thailand", ASIAN MYRMECOLOGY, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 57-72
2015 inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, exOrawan Duangpakdee, exPreecha Rod-im, exRandall Hepburn, "Discrimination of Two Tetragonula (Apidae: Meliponini) Species in Thailand using Geometric Morphometric Analysis of Wing Venation", Kasetsart Journal (Nat. Sci.), ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, กันยายน 2015, หน้า 700-710
Publish Year National Journal 2
2015 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "ปริมาณประชากร พัฒนาการ และการทดสอบเบื้องต้นในการใช้เชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อควบคุมด้วงเจาะลำต้นกล้วย", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 803-807
2015 inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Growth inhibition and feeding deterrence from leaf extracts of Embelia ribes Burm. f. on Spodoptera litura (F.) (Lepidoptera: Noctuidae)", แก่นเกษตร (Khon Kaen Agriculture Journal), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 773-780

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2015 inดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "A comparison of attractants for Stomoxys calcitrans (Diptera: Muscidae) on dairy farms in Saraburi Province, Thailand", The American Mosquito Control Association (AMCA 81st Annual Meeting) , 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2015, New Orleans ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2015 inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, exปริญญ์ พันธ์งาม, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Evolutionary genetics of the partial immune genes (TOLL6 and CLIPA6) in Anopheles minimus mosquito", AMCA 81st Annual Meeting, 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2015, นิวออร์ลีน ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2015 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน, exชนิตา ขันธนิยม, exพัชราวรรณ ศิริโสภา, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Pyrethroid resistance status of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) in Thailand", American Mosquito Control Association , 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2015, นิวออร์ลีน อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2015 exธนัญญา คำเพราะ, exอ.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Intron variation in Timeless gene from Anopheles mosquito in Thailand", American Mosquito Control Association , 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2015, นิวออร์ลีนส์ อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2015 inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, exปริญญ์ พันธ์งาม, exวาสิฏฐี คงคาชนะ, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Molecular evolution of TOLL immune genes in Anopheles dirus complex mosquitoes", Society for Molecular Biology & Evolution Conference 2015 , 12 - 16 กรกฎาคม 2015, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
2015 inนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งและแมลงผสมเกสรในประเทศไทย", the 44th APIMONDIA International Apicultural Congress, 15 - 20 กันยายน 2015, สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 16
2015 exอัจฉรียา นิจจรัลกุล, exสิริรัตน์ แมงทับ, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of botanical insecticides on survival and virulence of Steinernema carpocapsae (Weiser)", The 53rd Kasetsart University Annual Conference, 5 เมษายน 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exธนพล สุตโต, exโสภาค จันทฤทธิ์, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสารวจเบื้องต้นเพื่อศึกษาแมลงหางดีดในเขตพื้นที่อนุรักษ์เขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอมรรัตน์ ปันต๊ะวงศ์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤดูกาลและความหลากหลายของริ้นฝอยทรายในจังหวัดสตูล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 4 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, inดร.เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความแปรผันทางพันธุกรรมของประชากรผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก, Xyleutes ceramicus Walker (Lepidoptera: Cossidae), ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exศุภกร แต่งสวน, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exสมยศ ศิลาล้อม, exปาริฉัตร ลักษณะวิมล, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชีววิทยาเบื้องต้นของหิ่งห้อยยักษ์เพศเมียชนิด Lamprigera tenebrosa Walker (Coleoptera: Lampyridae)", The 5th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand, 25 - 27 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชาญณรงค์ ตั้งคณาทรัพย์, "ผลของการจัดระบบนิเวศการปลูกข้าวโพดต่อแมลงในข้าวโพดหวาน", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37, 5 - 7 สิงหาคม 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวนวรัตน์ ประภูชะกัง, "ความเป็นสารไล่และสารยับยั้งการกินอาหารของสารสกัดหยาบจากฝักคูนแห้งต่อตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพด", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 20 - 22 ตุลาคม 2015, เมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
2015 exนางสาวธิติมา เอี่ยมชาวเหนือ, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, "ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบเฮกเซนจากตีนตุ๊กแก (Tridax procambens L.) ต่อตัวเต็มวัยและไข่ไรแมงมุมสองจุด (Tetranychus urticae Koch)", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 20 - 22 ตุลาคม 2015, เมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
2015 exรัศมี พรมโต, inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคงสภาพของ Bacillus thuringiensis Berliner ในแปลงป่าสักปลูก และความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12“อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”, 20 - 22 ตุลาคม 2015, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2015 exนางสาวจุลาวรรณ สุวรรณรัศมี, exดร.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณยุงลายสวน (Aedes albopictus) ที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงยุงยักษ์ (Toxorhynchites splendens) จานวนมากเพื่อสนับสนุนการควบคุมโรคชิคุนกุนยา", งานประชุมวิชาการ มก. กพส., 8 - 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
2015 inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสวพร เปียบุญ, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเป็นพิษของ Bacillus thuringiensis ที่แยกได้ในประเทศไทยในการควบคุมแมลงศัตรูในอันดับ Coleoptera และ Diptera และการตรวจหายีน cry โดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12“อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”, 20 - 23 ตุลาคม 2015, เชียงราย ประเทศไทย
2015 exรัตนาภรณ์ ช้างอยู่, inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาอุณหภูมิที่และตัวพาที่เหมาะสมในการผลิต Bacillus thuringiensis ในรูปแบบผงแห้ง", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12“อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”, 20 - 23 ตุลาคม 2015, เชียงราย ประเทศไทย
2015 exนางสาวอังศุมาลย์ ชำปฏิ, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียกำจัดแมลงเพื่อจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดเพื่อผลิตข้าวโพดปลอดภัย", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 20 - 22 ตุลาคม 2015, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2015 exเรียวไผ่ จันทรชิต, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exสมโภชน์ ศรีโกสามาตร, "การเลี้ยงและวงจรชีวิตของจักจั่นเขตร้อน, Dundubia nagarasingna Distant (Homoptera: Cicadidae)", The 5th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand, 25 - 27 พฤษภาคม 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอติกานต์ ปัญญามัง, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก, Xyleutes ceramicus Walker (Lepidoptera: Cossidae), ในภาคเหนือของประเทศไทยด้วยยีน elongation factor–1 alpha", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 5, 25 - 27 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอังศุมาลย์ ชำปฏิ, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียกำจัดแมลงควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดเพื่อการผลิตข้าวโพดปลอดภัย", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 12, 20 - 22 ตุลาคม 2015, เชียงราย ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920112007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02&BudgetYear=2015]