Person Image

  Education

  • วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2547
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  ?-glucosidaseaglyconeaglyconesamylolytic LABanthocyaninantioxidant activityAstaxanthinbeta-carotene ketolasecolored riceenzyme modificationFermented ricefermented rice noodleflourfunctional properties gel propertiesHaematococcusimmature riceindigestible pyrodextrinInducing agentsInduction agentsisoflavoneisoflavone aglyconesKanom jeenLAB fermentation productlactic acid bacteria (LAB)Lactobacillus brevis 8007Lactobacillus fermentumLactobacillus plantarummedicinal effectsmicroscopyMixotrophicnutritional value of pop-riceparboiled ricephysico-chemical propertiesphysicochemical propertypopped ricepoppingpop-riceportein compositionpre-treatmentprotein removalpurple sweet potatopyrodextrinQuick cooking ricericerice noodlerice productsrice starchrice starterrice: fermented rice noodlesoluble dietary fibersoybean residuesweet glutinous riceThai indigenous plantstotal phenolic contenttraditional starter culturewet-milling rice flourก๋วยจั๊บกากถั่วเหลืองกาแฟข้าวเสริมคอลลาเจนกาแฟจากข้าวการใช้ประโยชน์ของแป้งจากพืชหัวการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวข้าวกึ่งสำเร็จรูปข้าวนึ่งจากข้าวเหนียวข้าวไม่ผ่านการขัดสีข้าวสี (colored rice)ข้าวหุงสุกเร็วข้าวเหนียวความสามารถในการต้านออกซิเดชันเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียปริมาณแอนโทไซยานินเปปไทด์แป้งแป้งข้าวผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ปลอดสารก่อภูมิแพ้จากกผลิตภัณฑ์ปลอดสารก่อภูมิแพ้จากกลูเตนผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพแผ่นแป้งเกี๊ยว ปราศจากกลูเตนพาสต้ามันเทศสีม่วงเมล็ดข้าว (rice grain)ระดับเจลาติไนเซชันวิธีการปรุงอาหารเศษเส้นก๋วยเตี๋ยวสตาร์ชข้าวสตาร์ชที่ย่อยได้ช้าสมบัติทางเคมีกายภาพส่วนประกอบในอาหารสารพฤกษเคมีสำคัญ และความสามารถในการต้านออกซิเดชันในพืชหัวเห็ดสมุนไพรองค์ประกอบทางเคมีอาหารสุขภาพเอ็นไซม์ชีวภาพ (bio enzyme)แอนโทไซยานินไอโซฟลาโวนไอโซฟลาโวนอะไกลโคน

  Interest

  การใช้ประโยชน์ของแป้งจากพืชหัว, สารพฤกษเคมีสำคัญ และความสามารถในการต้านออกซิเดชันในพืชหัว

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (36)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of inducing agents on growth and astaxanthin production in Haematococcus pluvialis: Organic and inorganicPan-utai W., Parakulsuksatid P., Phomkaivon N.2017Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  12,pp. 152-158
  23