Person Image

  Education

  • วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2547
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2552
  • Ph.D. (Food Science and Technology), The United Graduate school of Agricultural Sciences, Kagawa University, ๋Japan, 2022

  Expertise Cloud

  ?-glucosidaseaglyconeaglyconesamylolytic LABanthocyaninantiallergic activityanti-inflammatory activityantioxidant activityAstaxanthinbeta-carotene ketolasecolored riceenzyme modificationFermented ricefermented rice noodleflourfunctional properties gel propertiesHaematococcusimmature riceindigestible pyrodextrinInducing agentsInduction agentsisoflavoneisoflavone aglyconesKanom jeenLAB fermentation productlactic acid bacteria (LAB)Lactobacillus brevis 8007Lactobacillus fermentumLactobacillus plantarumLong COVIDmedicinal effectsmicroscopyMixotrophicnutritional value of pop-riceparboiled ricephysico-chemical propertiesphysicochemical propertyphytochemicalspopped ricepoppingpop-riceportein compositionpre-treatmentprotein removalpurple sweet potatopyrodextrinQuick cooking ricericerice noodlerice productsrice starchrice starterrice: fermented rice noodlesoluble dietary fiberข้าวข้าวกึ่งสำเร็จรูปข้าวนึ่งจากข้าวเหนียวข้าวไม่ผ่านการขัดสีข้าวสี (colored rice)ข้าวหุงสุกเร็วข้าวเหนียวความสามารถในการต้านออกซิเดชันเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียซาโปนินถั่วเหลืองเทคนิคการพองตัวโดยไม่ใช้การทอดน้ำเชื่อมจากข้าวน้ำตาลที่ทนต่อการย่อยน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ปริมาณแอนโทไซยานินเปปไทด์แป้งแป้งข้าวผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ปลอดสารก่อภูมิแพ้จากกผลิตภัณฑ์ปลอดสารก่อภูมิแพ้จากกลูเตนผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพแผ่นแป้งเกี๊ยว ปราศจากกลูเตนพาสต้ามันเทศสีม่วงเมล็ดข้าว (rice grain)ระดับเจลาติไนเซชันวิธีการปรุงอาหารเศษเส้นก๋วยเตี๋ยวสตาร์ชข้าวสตาร์ชที่ย่อยได้ช้าสมบัติทางเคมีกายภาพส่วนประกอบในอาหารสารพฤกษเคมีสำคัญ และความสามารถในการต้านออกซิเดชันในพืชหัวเห็ดสมุนไพรองค์ประกอบทางเคมีอาหารสุขภาพเอนไซม์ ?-amylaseเอนไซม์ ?-glucosidaseเอ็นไซม์ชีวภาพ (bio enzyme)แอนโทไซยานินไอโซฟลาโวนไอโซฟลาโวนอะไกลโคน

  Interest

  การใช้ประโยชน์ของแป้งจากพืชหัว, สารพฤกษเคมีสำคัญ และความสามารถในการต้านออกซิเดชันในพืชหัว, การใช้ประโยชน์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจ่ากพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (38)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of inducing agents on growth and astaxanthin production in Haematococcus pluvialis: Organic and inorganicPan-utai W., Parakulsuksatid P., Phomkaivon N.2017Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  12,pp. 152-158
  25
  2Polyphenols in Naruto Kintoki sweet potato enhanced antiallergic activity after baking and microwave cookingPhomkaivon N., Amilia N., Tanintaratan W., Yonekura L., Yonekura L., Tamura H., Tamura H.2022Food Science and Technology Research
  28(3),pp. 275-283
  0