Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2526
  • M.S.(Food Science), University of the Philippines at Los Banos, ฟิลิปปินส์, 2531

  Expertise Cloud

  ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว(Lactic acid bacteria)?-amylase sensitive substance?-carotene2-acetyl-1-pyrroline2-acetyle-1-pyrrolineActive compoundAllergenallergen analysisallergyAmphiphilic oligosaccharideamylolytic LABanthocyaninAntimutagenic activityantioxidantantioxidant activityaromaaromatic ricebeveragecandied pumpkincassavacassava starch morphologyCeliac disease coconut milkcolored ricecookieCurcuma longa Linncurcuminoidcurcuminoid powderdeep freezingdeep freezing cassava starchdeep freezing, rice flour, rice starchdeep-fried foodDryers (equipment)DryingDrying conditionELISAELISA kitEmulsion stabilityEmulsion stabilization mechanismEncapsulationenzyme modificationEsterificationEsterified maltodextrinExopolysaccharidesExtrusion Processfat acidityFatty acidFermented ricefermented rice noodlefermented rice productsflavorFlavor encasulationflourfluidized bed dryingFluidized bed processFluidized bedsFood allergenfood allergen kitFood allergen labelingFood allergen managementFood allergyfood productsFood Safety ผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหารfried flake characteristicsGABAHybrid dryerHybrid dryersimmature riceImmunoassayindigestible pyrodextrinInsulinInsulin ELISA kitinsulin kitKanom jeenKanom Ping KasetKhao Mak, fermented rice, health food, aLAB fermentation productLactic Acid Bacterialactic acid bacteria (LAB)Lactobacillus plantarumlycheelysineMaltodextrinpre-germinated brown ricepurple sweet potatoricerice starchการแยกส่วนโปรตีนกึ่งสำเร็จรูปขนมจีนข้าวถั่วดาวอินคาทวีน 80แป้งข้าวโปรตีนจากพืชภูมิแพ้อาหารมอลโตเดกทรินมันเทศสีม่วงสตาร์ชที่ย่อยได้ช้า

  Interest

  ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2552 - ธ.ค. 2552 รองหัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
   • ห้อง 509, 510 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 527 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 534 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
  • ทุนนอก 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (117)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of storage conditions on 2-acetyl-1-pyrroline content in aromatic rice variety, khao dawk mali 105Yoshihashi T., Huong N., Surojanametakul V., Tungtrakul P., Varanyanond W.2005Journal of Food Science
  70(1)
  48
  2Investigation of undeclared food allergens in commercial Thai food productsSurojanametakul V., Khaiprapai P., Jithan P., Varanyanond W., Shoji M., Ito T., Tamura H.2012Food Control
  23(1),pp. 1-6
  22
  3Effects of drying conditions in hybrid dryer on the GABA rice propertiesTumpanuvatr T., Jittanit W., Surojanametakul V.2018Journal of Stored Products Research
  77,pp. 177-188
  16
  4Preparation of curcuminoid powder from turmeric root (Curcuma longa Linn) for food ingredient useSurojanametakul V., Satmalee P., Saengprakai J., Siliwan D., Wattanasiritham L.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 123-130
  15
  5Investigation on the understanding and implementation of food allergen management among Thai food manufacturersWaisarayutt C., Surojanametakul V., Kaewpradub S., Shoji M., Ito T., Tamura H.2014Food Control
  46,pp. 182-188
  8
  6Study of hybrid dryer prototype and its application in pregerminated rough rice dryingTumpanuvatr T., Jittanit W., Surojanametakul V.2018Drying Technology
  36(2),pp. 205-220
  7
  7Removal of soluble proteins during fermentation process for improving textural properties of traditional Thai rice noodles, Kanom-jeenSatmalee P., Surojanametakul V., Phomkaivorn N., Pantavee W., Yoshihashi T.2017Japan Agricultural Research Quarterly
  51(4),pp. 327-331
  7
  8Effects of drying methods on the nutritional and physical quality of pre-germinated riceSootjarit S., Jittanit W., Surojanametakul V.2011Transactions of the ASABE
  54(4),pp. 1423-1430
  6
  9Reliable enzyme-linked immunosorbent assay for the determination of coconut milk proteins in processed foodsSurojanametakul V., Doi H., Shibata H., Mizumura T., Takahashi T., Varanyanond W., Wannapinpong S., Shoji M., Ito T., Tamura H.2011Journal of Agricultural and Food Chemistry
  59(6),pp. 2131-2136
  6
  10Effect of oil type and batter ingredients on the properties of deep-frying flakesSurojanametakul V., Karnasuta S., Satmalee P.2020Food Science and Technology
  40,pp. 592-596
  3
  11Emulsion stabilization mechanism of combination of esterified maltodextrin and Tween 80 in oil-in-water emulsionsUdomrati S., Cheetangdee N., Gohtani S., Surojanametakul V., Klongdee S.2020Food Science and Biotechnology
  29(3),pp. 387-392
  2
  12Survey of Thai commercial food products that have been reported to contain no wheat, rye, barley, or gluten according to their labelsSurojanametakul V., Srikulnath S., Chamnansin P., Shoji M., Tamura H.2017Journal of AOAC International
  100(1),pp. 126-132
  2
  13Investigation of undeclared food allergens in commercial Thai food products update after enforcing food allergen labeling regulationSurojanametakul V., Srikulnath S., Chamnansin P., Shibata H., Shoji M.2021Food Control
  120
  2
  14Factors affecting water soluble polysaccharide content and pasting properties of Thai glutinous riceSurojanametakul V., Tungtrakul P., Varanyanond W.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 117-124
  2
  15Encapsulation of natural flavor from pandanus amaryllifolius roxb. In rice starch aggregatesSurojanametakul V., Boonbumrung S., Tungtrakul P., Varanyanond W., Themtakul K., Yoshihashi T.2019Food Science and Technology Research
  25(4),pp. 577-585
  1
  16Corrigendum to "Investigation of Undeclared Food Allergens in Commercial Thai Food Products" [J Food Control 23 (2012) 1-6], DOI: 10.1016/j.foodcont.2011.06.013Surojanametakul V., Khaiprapai P., Jithan P., Varanyanond W., Shoji M., Ito T., Tamura H.2013Food Control
  30(2),pp. 404
  0
  17Effects of Liquid Nitrogen Deep Freezing Treatment on Rice Starch PropertiesSurojanametakul V., Udomrati S., Satmalee P.2022Starch/Staerke
  0