Person Image

  Education

  • วทบ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร), คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) , คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  antioxidant activitybioactivitycassava starch morphologyCaulerpaCaulerpincerealcereal barChlorine compoundscolored riceCombined acid hydrolysisCurcuma longa Linncurcuminoidcurcuminoid powderCyclodextrinsDebraching and HMTdebranchdebranchingdebranching and heat moisture treatmentdeep freezingdeep freezing cassava starchdeep freezing, rice flour, rice starchdeep-fried foodDigestibilityflourheat moisture treatmentHeat-moisture treatmentHeat-moisture treatmentsHydrolysisimmature riceindigestible pyrodextrinKanom jeenLAB fermentation productlactic acid bacteria (LAB)Lactobacillus plantarumLife cycle assessmentlysinemicroscopyMoistureMolecularmorphologynutritional value of pop-riceoil typeparboiled ricePartial acid hydrolysispasting propetiesphysical propertiesPhysicochemical propertiesphysicochemical propertypurple sweet potatoresistant starchricerice flourRice floursrice noodleRice Productrice productsrice starchrice starterrice, resistant starch, acid hydrolysirice: fermented rice noodlericeberrySea lettucesnacksoluble dietary fibersoluble fibersoybeanStarchStarch contentsstarch granuleStarch modificationSTARCH RETROGRADATIONStructureSustainable rice productionsweet glutinous riceTEXTUREtraditional starter cultureturmeric extractedUlvaUlva rigidawet-milling rice flourwhey proteinWSPกระบวนการเอกซ์ทรูชันก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากาแฟข้าวเสริมคอลลาเจนกาแฟจากข้าวการแช่เยือกแข็งยิ่งยวด แป้งข้าว สตาร์ชข้การดัดแปรทางกลการประเมินวัฏจักรชีวิตการสกัดพฤกษเคมีการหมักการหมักด้วยเชื้อกรดแลกติกการให้ความร้อนร่วมกับความชื้นกึ่งสำเร็จรูปไก่ปริมาณแอนโทไซยานินแป้งข้าวมันเทศสีม่วงสตาร์ชที่ย่อยได้ช้า

  Interest

  แป้ง สตาร์ช และการใช้ประโยชน์, Flour and Starch

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่าย (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
  • ก.พ. 2564 - ธ.ค. 2564 หัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
   • ห้อง 527 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (74)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Acceleration of ageing in rice stick noodle sheets using low temperatureSatmalee P., Charoenrein S.2009International Journal of Food Science and Technology
  44(7),pp. 1367-1372
  18
  2Preparation of curcuminoid powder from turmeric root (Curcuma longa Linn) for food ingredient useSurojanametakul V., Satmalee P., Saengprakai J., Siliwan D., Wattanasiritham L.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 123-130
  16
  3Effect of debranching and heat-moisture treatment on the properties of Thai rice floursSatmalee P., Satmalee P., Matsuki J.2011International Journal of Food Science and Technology
  46(12),pp. 2628-2633
  10
  4Removal of soluble proteins during fermentation process for improving textural properties of traditional Thai rice noodles, Kanom-jeenSatmalee P., Surojanametakul V., Phomkaivorn N., Pantavee W., Yoshihashi T.2017Japan Agricultural Research Quarterly
  51(4),pp. 327-331
  8
  5Effect of oil type and batter ingredients on the properties of deep-frying flakesSurojanametakul V., Karnasuta S., Satmalee P.2020Food Science and Technology
  40,pp. 592-596
  5
  6Effects of Liquid Nitrogen Deep Freezing Treatment on Rice Starch PropertiesSurojanametakul V., Udomrati S., Satmalee P.2022Starch/Staerke
  0
  7Combined-acid hydrolysis and heat-moisture treatment of rice flour: physicochemical properties and resistant starchSurojanametakul V., Satmalee P., Thirathumthavorn D., Udomrati S.2022Journal of Food Measurement and Characterization
  0
  8The nutrition-environment nexus assessment of Thai Riceberry product for supporting environmental product declarationMungkung R., Dangsiri S., Satmalee P., Surojanametakul V., Saejew K., Gheewala S.H., Gheewala S.H.2023Environment, Development and Sustainability
  0
  9Effects of pretreatment and drying methods on physical properties and bioactivity of sea lettuce (Ulva rigida)Satmalee P., Pantoa T., Saah S., Paopun Y., Tamtin M., Kosawatpat P., Thongdang B.2023Food Science and Technology (Brazil)
  43
  0