Person Image

  Education

  • วท.บ. (ผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  ?-GlucosidaseaglyconeaglyconesAntioxidant activitychitosan-maltodextrin solutionsColor development kineticCompositeFood composition analysis by Electronic nose, GC-MS (Head-Space)Fourier-transform infrared spectroscopyFreezingFreezing preservation of foodfunctional properties Gas chromatography-mass spectrometryGC/MSisoflavoneisoflavone aglyconeskaffir lime leafLactobacillus brevis 8007Lactobacillus fermentumLactobacillus plantarumlemongrassMaillard reactionMaillard reaction productsMaturityMaturity stagemetallized filmmixture concentrationmixtures concentrationmolecular gastronomyMolecular gastronomy กลิ่นOdorPalmyra palm (Borassus flabellifer) fruit pulppalmyrah (Borassus flabellifer) fruit pupearl barleypH-dependentphysico-chemical propertiesPineapplePolyplexProteinProton nuclear magnetic resonanceQualityreactants weight ratioRipenessSensory evaluationSolid phase microextractionSoy milksoybean residueStarchSugar contenttemperatureThawingvolatile aroma compoundsVolatile compoundVolatile compoundsWheat glutenกากถั่วเหลืองการจับกลิ่นรส (flavor binding)การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการทำให้บริสุทธิ์การสกัดขนมขนมขบเคี้ยวขนมปังกรอบ เนยกรอบข้าวน้ำผักข้าวผักแท่งข้าวโพดอ่อนขิงควบคุมน้ำหนักความดันความร้อนคุณสมบัติเคมีกายภาพเครื่องแกงแครอทชาเขียวผงชาเห็ดหัวลิงเชิงพาณิชย์เชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียเนื้อตาลสุกเปปไทด์ยีสต์ใยอาหารระดับความแก่ระยะการสุกสารระเหยให้กลิ่นสารหอมระเหย (odorant)สารให้ความหวานสาหร่ายสไปรูลิน่าสำเร็จรูปสุขภาพหอยแมลงภู่หอยแมลงภู่ดองหัวเชื้อเห็ดระโงกเหลืองเห็ดหัวลิงอบอบแห้งอาหารไทย แกงมัสมั่น แกงเขียวหวาน น้ำซอสเอนไซม์ไอโซฟลาโวนอะไกลโคน

  Interest

  Freezing preservation of food, Sensory evaluation, Food composition analysis by Electronic nose, GC-MS (Head-Space)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 535 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 608 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องโถงเครื่องมือชั้น 1 ชั้น 1 อาคาร 5
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (49)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Changes in volatile aroma compounds of pineapple (Ananas comosus) during freezing and thawingKaewtathip T., Charoenrein S.2012International Journal of Food Science and Technology
  47(5),pp. 985-990
  31
  2Maillard reaction products-based encapsulant system formed between chitosan and corn syrup solids: Influence of solution pH on formation kinetic and antioxidant activityKaewtathip T., Wattana-Amorn P., Boonsupthip W., Lorjaroenphon Y., Klinkesorn U.2022Food Chemistry
  393
  8
  3Analyzing the Effect of Freeze-Thaw Cycle on the Off-Aroma of Pineapple by Using an Electronic Nose TechniqueCharoenrein S., Kaewtathip T.2010Water Properties in Food, Health, Pharmaceutical and Biological Systems: ISOPOW 10
  ,pp. 657-661
  2
  4Preparation and characterization of thermoplastic starch/wheat gluten compositesKaewtatip K., Tanrattanakul V., Kaewtathip T.2013Key Engineering Materials
  531-532,pp. 321-324
  2
  5Features of heated chitosan-maltodextrin solutionsKaewtathip T., Klinkesorn U.2019Italian Journal of Food Science
  31(5),pp. 54-59
  1