Person Image

  Education

  • วท.บ. (ผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  ?-Glucosidaseaglyconeaglyconesantioxidant activitychitosan-maltodextrin solutionsColor development kineticCompositeFood composition analysis by Electronic nose, GC-MS (Head-Space)Fourier-transform infrared spectroscopyFreezingFreezing preservation of foodfunctional properties Gas chromatography-mass spectrometryGC/MSisoflavoneisoflavone aglyconeskaffir lime leafLactobacillus brevis 8007Lactobacillus fermentumLactobacillus plantarumlemongrassMaillard reactionMaillard reaction productsMaturityMaturity stagemetallized filmmixture concentrationmixtures concentrationmolecular gastronomyMolecular gastronomy กลิ่นOdorPalmyra palm (Borassus flabellifer) fruit pulppalmyrah (Borassus flabellifer) fruit pupearl barleypH-dependentphysico-chemical propertiesPineapplePolyplexProteinProton nuclear magnetic resonanceQualityreactants weight ratioRipenessSensory evaluationSolid phase microextractionSoy milksoybean residueStarchSugar contenttemperatureThawingvolatile aroma compoundsVolatile compoundVolatile compoundsWheat glutenกากถั่วเหลืองการจับกลิ่นรส (flavor binding)การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการทำให้บริสุทธิ์การสกัดขนมขนมขบเคี้ยวขนมปังกรอบ เนยกรอบข้าวน้ำผักข้าวผักแท่งข้าวโพดอ่อนขิงควบคุมน้ำหนักความดันความร้อนคุณสมบัติเคมีกายภาพเครื่องแกงแครอทชาเขียวผงเชิงพาณิชย์เชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียเนื้อตาลสุกเปปไทด์ยีสต์ใยอาหารระดับความแก่ระยะการสุกวิตามินวิตามินและเกลือแร่สารระเหยให้กลิ่นสารหอมระเหย (odorant)สารให้ความหวานสาหร่ายสไปรูลิน่าสำเร็จรูปสุขภาพหอยแมลงภู่หอยแมลงภู่ดองหัวเชื้อเห็ดระโงกเหลืองอบอบแห้งอาหารไทย แกงมัสมั่น แกงเขียวหวาน น้ำซอสเอนไซม์ไอโซฟลาโวนอะไกลโคน

  Interest

  Freezing preservation of food, Sensory evaluation, Food composition analysis by Electronic nose, GC-MS (Head-Space)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 535 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้อง 608 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
    • ห้องโถงเครื่องมือชั้น 1 ชั้น 1 อาคาร 5
    • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (48)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Features of heated chitosan-maltodextrin solutionsKaewtathip T., Klinkesorn U.2019Italian Journal of Food Science
   31(5),pp. 54-59
   1
   2Preparation and characterization of thermoplastic starch/wheat gluten compositesKaewtatip K., Tanrattanakul V., Kaewtathip T.2013Key Engineering Materials
   531-532,pp. 321-324
   1
   3Maillard reaction products-based encapsulant system formed between chitosan and corn syrup solids: Influence of solution pH on formation kinetic and antioxidant activityKaewtathip T., Wattana-Amorn P., Boonsupthip W., Lorjaroenphon Y., Klinkesorn U.2022Food Chemistry
   393
   0
   4Changes in volatile aroma compounds of pineapple (Ananas comosus) during freezing and thawingKaewtathip T., Charoenrein S.2012International Journal of Food Science and Technology
   47(5),pp. 985-990
   22
   5Analyzing the Effect of Freeze-Thaw Cycle on the Off-Aroma of Pineapple by Using an Electronic Nose TechniqueCharoenrein S., Kaewtathip T.2010Water Properties in Food, Health, Pharmaceutical and Biological Systems: ISOPOW 10
   ,pp. 657-661
   2