Person Image

  Education

  • วท.บ. (ผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อมะยงชิดเพียวเร่แช่เย็นเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ บริษัท รัศมี ออชาร์ด จำกัด 0 0 0 0
  2023 การพัฒนากระบวนการผลิตสารเสริมกลิ่นรสจากเห็ดฟางเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารลดโซเดียม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนให้เป็นที่ยอมรับตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทมัลติพาย บาย เอท จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 5 6 2 0
  2014 การพัฒนากระบวนการผลิต functional ingredients ที่มีกรดอะมิโนและไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกากถั่วเหลืองหมัก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 0
  2014 ผลของ UVC และปริมาณของออกซิเจน-คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศต่อคุณภาพของมะม่วงดิบตัดแต่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลของระยะการสุกต่อชนิดและปริมาณสารระเหยให้กลิ่นในเนื้อตาล หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 0 0
  2013 ผลของระยะการสุกต่อชนิดและปริมาณสารระเหยให้กลิ่นในเนื้อตาล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนสกัดที่มีเปปไทด์และไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกระบวนการหมักกากถั่วเหลืองด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 3 1 0
  2012 ผลของเวย์โปรตีนที่มีต่อสมบัติทางกลิ่น และเคมีกายภาพของนมถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2012 การแยกและศึกษาคุณลักษณะโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน้ำจาก เห็ดระโงกเหลือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 26 Project 1 2 0 0
  2023 การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์เห็ดหัวลิงเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาญารุ 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงผักและผลไม้ 9 ชนิดเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี แอคคอมพลีช ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปขิง หัวหน้าโครงการ ร้านรุ้งสยาม ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2022 การสำรวจปริมาณโซเดียมและโซเดียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ประเภทผงปรุงรส ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่ดองเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ทองปอนด์ฟู๊ดส์ จำกัด ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท มีกิน กินดี กรุ้ป จำกัด 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดทางเลือกสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท พลังผัก จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาผงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ บริษัท หัดสุข จำกัด ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)) 0 0 0 0
  2020 ผลิตภัณฑ์ขนมปังหน้าเนยอบกรอบรสช็อคโกแลต ที่ปรึกษาโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภัณฑ์ อุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม (snack) สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ ผู้ร่วมวิจัย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัทเชฟไต 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ผู้ร่วมวิจัย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัทเอ็ม. พี. เบ็ทเทอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาน้ำหัวเชื้อสกัดถังเช่าผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและเบอรี่ หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูมิกิ จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่อบแห้งพร้อมรับประทาน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทองปอนด์ฟูดส์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การผลิตผงมะพร้าวแห้งด้วยวิธีการทำแห้งแบบต่างๆ หัวหน้าโครงการ บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การสกัดเส้นใยอาหารจากผลพลอยได้เนื้อมะพร้าว หัวหน้าโครงการ บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาน้ำตะไคร้ น้ำบัวหิมะและชาเย็นพร้อมดื่มบรรจุขวดแก้ว หัวหน้าโครงการ บริษัท ธนะปุณ จำกัด 0 0 0 0
  2015 การประเมินคุณภาพอาหารในภาชนะบรรจุของ Polyplex ผู้ร่วมวิจัย Polyplex (Thailand) Public Company Limited 0 0 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกลิ่นใบเตยและกลิ่นดอกไม้ หัวหน้าโครงการ บริษัท ภูเก็ตเซาท์เทอร์น เซอร์วิส จำกัด (ดร.จำรัส ปิติกุลสถิตย์ ) 0 0 0 0
  2014 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอด ข้าวน้ำผักแท่งสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคใต้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 การทำน้ำจิ้มไก่เป็นชนิดผง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ภาขจร ฟูดส์ จำกัด 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาหอยแผ่นอบกรอบปรุงรส หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายภูริเดช สายเพ็ช) 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแช่เยือกแข็ง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แอลดี เรสเตอรองส์ จำกัด 0 0 0 0
  2013 นวัตกรรมรสชาติอาหารไทย: ตำรับแกงมัสมั่นและแกงเขียวหวาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มกลิ่นดอกไม้และกลิ่นมินต์บรรจุขวด หัวหน้าโครงการ บริษัท ภูเก็ตเซาท์เทอร์นเซอร์วิส จำกัด 0 0 0 0
  2011 ผลของอุณหภูมิน้ำเดือดต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระและกลิ่น ของสารสกัดจากสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  2010 การเตรียมผักเพื่อเป็นแหล่งใยอาหาร และเป็นฟังชันนอลฟู้ดส์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0