ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

allicinAmyloseAntioxidant activityBananabiological diversitybiomassbrown riceburdock rootcombine harvesterCrispnessdatabasediallyl disulfideDryingEffective moisture diffusivityequilibrium priceFluidizationFluidized bed dryingfoaming agentgarlicGlycemic IndexharvestingHeat pumpheat pump dryingImage processinginternetlogisticsmachinemodelnatural rubberplant resourceRicerice branRice bran oilscrew presstempering timeTransportationกระเทียมกะหล่ำปลีการเก็บเกี่ยวการเก็บในที่อับอากาศการขนส่งการประมวลผลภาพการอบแห้งกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเก็บเกี่ยวเกษตรอินทรีย์ข้าวข้าวกล้องข้าวเปลือกเครื่องจักรกลเครื่องปลูกเครื่องปลูกอ้อยเครื่องผสมเครื่องสีข้าวเงาะจำลองสถานการณ์ชานอ้อยชีวมวลฐานข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ถังปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดปริมาตรของไม้ท่อน applicationปั๊มความร้อนปั๊มความร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลปุ๋ยหมักแป้งข้าวกล้องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลผลิตข้าวผลไม้แผนแม่บทพลังงานทดแทนพลับฟลูอิไดซ์เบดฟางข้าวโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลมังคุดไม้โตเร็วไม้สักยกระดับคุณภาพยุทธศาสตร์รถตัดอ้อยระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศรำข้าวโลจิสติกส์วัสดุกันกระแทกสกรูอัดสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายผักกาดทะเลหนอนผีเสื้อห่วงโซ่อุปทานไหมอบแห้งอ้อยอะมิโลสอัลลิซินอากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชัน

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 67 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 95 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 67 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 69 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 202 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 80 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 122 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 19 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 8 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 130 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 126 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 33 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)