ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

AllicinAmyloseAntioxidant activityBananabiological diversitybiomassBrown RiceBuffalosburdock rootCombine harvesterCommandingcrispnessdatabasediallyl disulfidedryingEffective moisture diffusivityfar infrared radiationFar-Infrared RadiationFluidizationFluidized bed dryingfoaming agentGarlicGlycemic IndexharvestingHeat pumpheat pump dryingimage processinginternetlogisticsmachineModelplant resourcePostharvest TechnologyrambutanRicerice branRice bran oilRice strawscrew pressseedshrinkagesimulationSmartphonesSortingsugarcanesupply chaintempering timeTextureTotal phenolic contentTransportationvolume of logsกระเทียมกล้วยกล้วยไข่กะหล่ำปลีการเก็บเกี่ยวการเก็บในที่อับอากาศการขนส่งการจัดการเครื่องจักรกลการจำลองสถานการณ์การทดสอบแบบไม่ทำลายการบริหารห่วงโซ่อุปทานการประมวลผลภาพการผลิตอ้อยการผสมการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลการอบแห้งการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดการอบแห้งด้วยอากาศร้อนกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเก็บเกี่ยวเกษตรอินทรีย์ข้าวข้าวกล้องข้าวงอกข้าวเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนคุณภาพข้าวเครื่องจักรกลเครื่องปลูกเครื่องสีข้าวจำลองสถานการณ์ฐานข้อมูลฟลูอิไดซ์เบดฟางข้าวรถตัดอ้อยระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศรำข้าวโลจิสติกส์วัสดุกันกระแทกสกรูอัดสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายผักกาดทะเลห่วงโซ่อุปทานไหมอบแห้งอ้อยอะมิโลสอัลลิซิน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน)

Avata

นาย สิทธิพร มณีวรรณ

fagrsom@ku.ac.th, โทร. 025613482


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 79 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 44 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 67 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 97 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 67 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 72 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 235 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 97 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 138 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 22 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 130 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 126 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 35 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 23 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)