ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

allicinAmyloseAntioxidant activityBananabiological diversitybiomassbrown riceburdock rootcombine harvestercrispnessdatabasediallyl disulfideDryingEffective moisture diffusivityfar infrared radiationFluidizationFluidized bed dryingfoaming agentGarlicglycemic indexharvestingheat pumpheat pump dryingInternetlogisticsmachinemodelplant resourcerambutanRicerice branRice bran oilScrew pressseedShrinkagesimulationsugarcanesupply chainTempering timetransportationกระเทียมกล้วยกล้วยไข่กะหล่ำปลีการเก็บเกี่ยวการเก็บในที่อับอากาศการขนส่งการจัดการเครื่องจักรกลการจำลองสถานการณ์การบริหารห่วงโซ่อุปทานการผลิตอ้อยการผสมการอบแห้งการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดเก็บเกี่ยวเกษตรอินทรีย์ข้าวข้าวกล้องข้าวงอกข้าวเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนความสุกแก่คุณภาพข้าวเครื่องจักรกลเครื่องปลูกเครื่องปลูกอ้อยเครื่องผสมเครื่องสีข้าวเงาะจำลองสถานการณ์ชีวมวลฐานข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ถังปั๊มความร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลปุ๋ยหมักแป้งข้าวกล้องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลผลิตข้าวผลไม้แผนแม่บทพลังงานทดแทนพลับฟลูอิไดซ์เบดฟางข้าวมังคุดไม้โตเร็วยกระดับคุณภาพยุทธศาสตร์รถตัดอ้อยระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศรำข้าวโลจิสติกส์วัสดุกันกระแทกสกรูอัดสารต้านอนุมูลอิสระอ้อยอะมิโลสอัลลิซิน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นาย ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: agrpyp@ku.ac.th

Tel.: 025613482

นางสาว สุรัสวดี อรุณวรากรณ์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fagrsda@ku.ac.th

Tel.: 025613482


Persons (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 6 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ)
 • ทุนนอก 89 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 60 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 64 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 177 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 71 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 106 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 16 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 7 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 129 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 125 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 31 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)