ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

allicinAmyloseAntioxidant activityBananabiological diversitybiomassBrown Riceburdock rootCombine harvestercrispnessdatabaseDiallyl disulfideDryingEffective moisture diffusivityfar infrared radiationFluidizationFluidized bed dryingFoaming agentGarlicglycemic indexharvestingHeat pumpheat pump dryingimage processinginternetlogisticsmachineModelplant resourcerambutanRiceRice branRice bran oilscrew pressseedshrinkagesimulationsugarcanesupply chainTempering timeTransportationvolume of logsกระเทียมกล้วยกล้วยไข่กะหล่ำปลีการเก็บเกี่ยวการเก็บในที่อับอากาศการขนส่งการจัดการเครื่องจักรกลการจำลองสถานการณ์การทดสอบแบบไม่ทำลายการบริหารห่วงโซ่อุปทานการประมวลผลภาพการผลิตอ้อยการผสมการอบแห้งการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดการอบแห้งด้วยอากาศร้อนกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเก็บเกี่ยวเกษตรอินทรีย์ข้าวข้าวกล้องข้าวงอกข้าวเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนความสุกแก่คุณภาพข้าวเครื่องจักรกลเครื่องปลูกเครื่องปลูกอ้อยเครื่องสีข้าวจำลองสถานการณ์ฐานข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ปริมาตรของไม้ท่อน applicationปั๊มความร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลปุ๋ยหมักแป้งข้าวกล้องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลผลิตข้าวผลไม้แผนแม่บทพลังงานทดแทนพลับฟลูอิไดซ์เบดฟางข้าวไม้โตเร็วไม้สักระบบสารสนเทศรำข้าวโลจิสติกส์วัสดุกันกระแทกสกรูอัดสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายผักกาดทะเลอ้อยอะมิโลสอัลลิซิน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 62 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ)
 • ทุนนอก 94 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 66 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 69 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 193 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 80 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 113 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 19 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 8 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 129 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 125 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 32 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)