Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วศ.บ.(วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  AllicinBruisingBuffalosCommandingCushion materialCushioning MaterialsdryingFar-infrared radiationfishfruitimage processingmachinemechanical damagephysical propertiesrambutanrice branRice bran oilrice strawscrew pressseedSmartphonesSortingSplittingtilapiaกะหล่ำปลีการเก็บเกี่ยวการขนส่งการช้ำการแปรรูปการผสมการออกแบบความเสียหายเชิงกลเครื่องจักรกลเครื่องปลูกเครื่องปลูกอ้อยเครื่องผสมเงาะถังบรรจุภัณฑ์ปลากะตักปุ๋ยหมักปุ๋ยหมัก, เกษตรอินทรีย์, ถังผลไม้ฟางข้าวภาพถ่ายดิจิตอลมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะม่วงดองมะม่วงหิมพานต์มะละกอมังคุดมันสำปะหลังมันเส้นเม็ดเม็ดมะขามเมล็ดเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันแมคคาเดเมียแม่นยำ Technologyแมลงไม้ไมโครคอนโทรลเลอรไม้ผลไม้สักเยื่อกระดาษรอกมือระบบการทําไม้ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกระยะสุกแก่รำข้าววัสดุกันกระแทกวัสดุคลุมโรงเรือน (cover)วัสดุหลบซ่อนสกรูอัดสกัดเชิงกลสกัดเย็นสภาพโรงเรือนอนุบาลสมบัติกายภาพส่วนผสมอาหารจากจิ้งหรีดสารต้านอนุมูลอิสระสิ่งเจือปนสุกแก่หนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักอบแห้งอ้อยอ้อย ชิ้นตา เครื่องปลูกอ้อยอ้อย ชิ้นตาอ้อย เครื่องปลูกอ้อยอะคูสติกอิมิสชั่นอัลลิซินอาหารแห่งอนาคตอินฟราเรดอุปกรณ์เก็บเกี่ยวอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้อุปกรณ์ลำเลียงปลาอุปกรณ์ห่อผลไม้แอปพลิเคชันแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

  Interest

  เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและเครื่องมือแปรรูป, บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลเกษตร, เทคโนโลยีเรือนบรรจุผักและผลไม้

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
  • ม.ค. 2557 - พ.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานฝ่ายบริหาร คณะเกษตร
  • ก.พ. 2555 - ธ.ค. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน
   • ห้อง - ชั้น - อาคารมะพร้าวน้ำหอม
   • ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน
   • ห้องโถง ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน
   • ห้องห้อง 102 ชั้น 1 อาคารคณะเกษตร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 69 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 46 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 51 เรื่อง (เชิงวิชาการ 51 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 10 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparison of package cushioning materials to protect post-harvest impact damage to applesJarimopas B., Singh S.P., Sayasoonthorn S., Singh J.2007Packaging Technology and Science
  20(5),pp. 315-324
  65
  2Rice Bran Oil Extraction by Screw Press Method: Optimum Operating Settings, Oil Extraction Level and Press Cake AppearanceSayasoonthorn S., Kaewrueng S., Patharasathapornkul P.2012Rice Science
  19(1),pp. 75-78
  26
  3Test method to evaluate bruising during impacts to apples and compare cushioning materialsJarimopas B., Sayasoonthorn S., Singh S.P., Singh J.2007Journal of Testing and Evaluation
  35(3),pp. 321-326
  5
  4Germination of de-operculated Oil palm (Elaeis guineensis) seed as affected by gibberellic acid (GA3)Kaewtaphan P., Chanprasert W., Sayasoonthorn S., Wongsri O., Petchrrun T.2016Seed Science and Technology
  44(2),pp. 298-309
  3
  5Effect of Drying Temperature on Drying Characteristics, Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Slightly Sticky Mango (Mangifera Indica L.) SheetNungwongsa S., Sayasoonthorn S., Jaisut D., Chungcharoen T., Thakhiew W., Thuwapanichayanan R.2022IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  943(1)
  0
  6Comparison of Papaya Cushioning Materials by Ellipsoid Evaluation MethodInwan M., Thuwapanichayanan R., Sayasoonthorn S.2022Lecture Notes in Mechanical Engineering
  ,pp. 77-85
  0