Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.Eng.(Agricultural Land and Water Development), Asian Institute of Technology , ไทย
  • Ph.D.(Integrated Water Resources Management), Asian Institute of Technology , ไทย

  Expertise Cloud

  CassavaCassava Physiology and ProductionCassava ProductivityCrop Growth AnalysisCrop Physiological ParametersFertigationLabVIEWmachineMangoMelonMobile phone applicationNFT systemrambutanRiceRice branRice bran oilScrew presssediment erosionseedseed sowing depthShipmentsmall-scale furnacesoil moisture depletionSortingsplitsplittingSubsurface Drip Irrigationsubsurface dripped-irrigationsSurface Drip Irrigationการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวอ้อยการขนส่งการเขตกรรมการจัดการเครื่องจักรกลการตลาดการติดผลการประเมินปริมาณน้ำฝนการเปลี่่ยนแปการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการแปรรูปการแปรรูปสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตมะม่วงการผลิตอ้อยการผ่าการวิเคราะห์การเจริญเติบโตทางพืชไร่การสกัดน้ำมันการสร้างแผนที่่เสี่่ยงน้้ำท่วมการสั่นสะเทือน เครื่องมือวัด การวัดการให้น้ำหยดแบบใต้ดินการให้น้ำหยดแบบผิวดินการให้ปุ๋ยแบบผิวดินการให้ปุ๋ยแบบผิวดินการให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำการให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำค่าทางสรีรวิทยาพืชการอบแห้งเครื่องจักรกลเงาะชิ้นตาอ้อยชีวมวลชีวมวลอัดชุดเซนเซอร์ซีเมนต์บล็อกดินกรดต้นกล้าเตาเผาชีวมวลขนาดเล็กถ่านดูดซับกลิ่นถ่านมังคุดดูดกลิ่นทดสอบระบบท่อแอโร่โซลาร์ที่่ราบน้้ำท่วมถึงคงเซโดนทุเรียนโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือนาน้ำตมน้ามันพืชน้ำมันน้ำมันรำข้าวน้ำมันหญ้าแฝก เครื่องกลั่นบรรจุภัณฑ์บ๊วยแบบจำลองทางชลศาตร์ใบพลูประเมินประสิทธิภาพการปลูกปลา ปลานิล อุปกรณ์ลำเลียงปลาปาล์มน้ำมันปุ๋ยหมัก, เกษตรอินทรีย์, ถังผลผลิตอ้อยผลไม้ผลิตภาพมันสำปะหลังภัยแล้งมังคุดมันสำปะหลังยกระดับคุณภาพรำข้าวสกรูอัดสรีรวิทยาการผลิตมันสำประหลังสารต้านอนุมูลอิสระอบแห้ง

  Interest

  Water Engineering and Menagement, Water Quality

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 22 เรื่อง (เชิงวิชาการ 22 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Rice Bran Oil Extraction by Screw Press Method: Optimum Operating Settings, Oil Extraction Level and Press Cake AppearanceSayasoonthorn S., Kaewrueng S., Patharasathapornkul P.2012Rice Science
  19(1),pp. 75-78
  26
  2A review of climate-change impact and adaptation studies for the water sector in ThailandKiguchi M., Takata K., Takata K., Hanasaki N., Archevarahuprok B., Champathong A., Ikoma E., Jaikaeo C., Kaewrueng S., Kanae S., Kazama S., Kuraji K., Matsumoto K., Nakamura S., Nguyen-Le D., Noda K., Piamsa-Nga N., Raksapatcharawong M., Rangsiwanichpong P., Ritphring S., Shirakawa H., Somphong C., Srisutham M., Suanburi D., Suanpaga W., Tebakari T., Trisurat Y., Udo K., Wongsa S., Yamada T., Yoshida K., Kiatiwat T., Oki T., Oki T.2021Environmental Research Letters
  16(2)
  22
  3Effects of soil moisture depletion at different growth stages on yield and water use efficiency of bread wheat grown in semi arid conditions in EthiopiaMahamed M., Mahamed M., Sarobol E., Hordofa T., Kaewrueng S., Verawudh J.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 201-208
  13
  4Assessment of biomass loss and air pollution caused by pre-harvest sugarcane burning using the closed loop combustion system modelPoltam S., Kaewrueng S., Duangpatra P., Weerathaworn P., Sanglestsawai S.2018EnvironmentAsia
  11(2),pp. 1-8
  0