Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2545
  • วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2547
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Abiotic stressabsorbed charcoalAllicinAmino acidsAminobutyric acidsAntioxidant activityascorbic acidbagasseBaking temperatureBaking timeBananaBioactive compoundBio-charBiomassblanchingCaulerpa lintilliferaChopped garlicCold treatmentcolorCompost, Organic agriculture,Compressive stressCoupling of heat and masscricketCricket shelterCrispnessCultivationCushioning MaterialsDeveloping the mathematical model for drying of agricultural products.Diallyl disulfideDifferential scanning calorimetryDrumDryingdrying kineticsDrying temperatureDSCdurianEffective moisture diffusivityEnergy consumptionequilibrium moisture contentfar infrared radiationFar-Infrared RadiationFoaming agentGABAgamma-aminobutyric acidGarlicgerminated brown riceHeat pumpheat pump dryingmangoNutritionPapayaPigmented dough grainPrincipal component analysisrice strawShrinkageTextureTotal phenolic contentกระเทียมการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลการอบแห้งการอบแห้งด้วยอากาศร้อนการอบแห้งแผ่นโฟมการออกแบบการอัดเม็ดกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดปั๊มความร้อนปั๊มความร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลปุ๋ยหมัก, เกษตรอินทรีย์, ถังผิวขัดแนวนอนฝรั่งแช่บ๊วยฟลูอิไดซ์เบดฟางข้าวโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะม่วงดองมะละกอมังคุดเยื่อกระดาษระยะสุกแก่รังสีอินฟราเรดไกลเรดาร์ตรวจอากาศวัสดุหลบซ่อนสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีนอลิกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายทะเลสาหร่ายผมนางสาหร่ายผักกาดทะเลสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายอินทรีย์อบแห้งอัลลิซินอากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลอาหารสุขภาพอุณหภูมิเผาไหม้แอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือฮณ-aminobutyric acid

  Interest

  Developing the mathematical model for drying of agricultural products., เทคโนโลยีอบแห้ง การถ่ายเทมวลและความร้อน

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
  • ธ.ค. 2560 - ก.พ. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
  • ม.ค. 2557 - พ.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร
  • เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องโถง ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 23 เรื่อง (เชิงวิชาการ 21 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Determination of effective moisture diffusivity and assessment of quality attributes of banana slices during dryingThuwapanichayanan R., Prachayawarakorn S., Kunwisawa J., Soponronnarit S.2011LWT - Food Science and Technology
  44(6),pp. 1502-1510
  151
  2Drying characteristics and quality of banana foam matThuwapanichayanan R., Prachayawarakorn S., Soponronnarit S.2008Journal of Food Engineering
  86(4),pp. 573-583
  145
  3Effects of foaming agents and foam density on drying characteristics and textural property of banana foamsThuwapanichayanan R., Prachayawarakorn S., Soponronnarit S.2012LWT - Food Science and Technology
  47(2),pp. 348-357
  63
  4Modeling of diffusion with shrinkage and quality investigation of banana foam mat dryingThuwapanichayanan R., Prachayawarakorn S., Soponronnarit S.2008Drying Technology
  26(11),pp. 1326-1333
  34
  5Modeling heat and mass transfer–induced stresses in germinated brown rice kernels during fluidized bed dryingSrisang N., Soponronnarit S., Thuwapanichayanan R., Prachayawarakorn S.2016Drying Technology
  34(6),pp. 619-634
  30
  6Heat and moisture transport behaviour and quality of chopped garlic undergoing different drying methodsThuwapanichayanan R., Prachayawarakorn S., Soponronnarit S.2014Journal of Food Engineering
  136,pp. 34-41
  26
  7Effects of heating method and temperature in combination with hypoxic treatment on γ-aminobutyric acid, phenolics content and antioxidant activity of germinated riceTecho J., Soponronnarit S., Devahastin S., Wattanasiritham L., Thuwapanichayanan R., Prachayawarakorn S.2019International Journal of Food Science and Technology
  54(4),pp. 1330-1341
  18
  8Enhancement of γ-aminobutyric acid in germinated paddy by soaking in combination with anaerobic and fluidized bed heat treatmentThuwapanichayanan R., Yoosabai U., Jaisut D., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2015Food and Bioproducts Processing
  95,pp. 55-62
  15
  9Effect of stepwise baking on the structure, browning, texture, and in vitro starch digestibility of cookieKawai K., Hando K., Thuwapanichayanan R., Hagura Y.2016LWT - Food Science and Technology
  66,pp. 384-389
  10
  10Effects of pretreatments and drying temperatures on drying characteristics, antioxidant properties and color of ginger sliceThuwapanichayanan R., Phowong C., Jaisut D., Štencl J.2014Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  62(5),pp. 1125-1134
  9
  11Mathematical model and energy utilization evaluation of a coaxial impinging stream drying system for parboiled paddyThuwapanichayanan R., Kumklam P., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2020Drying Technology
  7
  12Modelling the moisture sorption isotherms of roselle (hibiscus sabdariffa l.) in the temperature range of 5-35 °cLangová J., Jaisut D., Thuwapanichayanan R., Phowong C., Štencl J., Jovanovic D., Fryč J., Vlášek V.2013Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  61(6),pp. 1769-1777
  5
  13Principal Component Analysis Application on Nutritional, Bioactive Compound and Antioxidant Activities of Pigmented Dough GrainTeravecharoenchai J., Chalermchaiwat P., Thuwapanichayanan R.2021Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  20(2),pp. 1-10
  3
  14Effect of Drying Temperature on Drying Characteristics, Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Slightly Sticky Mango (Mangifera Indica L.) SheetNungwongsa S., Sayasoonthorn S., Jaisut D., Chungcharoen T., Thakhiew W., Thuwapanichayanan R.2022IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  943(1)
  0
  15Comparison of Papaya Cushioning Materials by Ellipsoid Evaluation MethodInwan M., Thuwapanichayanan R., Sayasoonthorn S.2022Lecture Notes in Mechanical Engineering
  ,pp. 77-85
  0
  16Prototype of portable robusta coffee harvesting machineRuttanadech N., Chungcharoen T., Sansiribhan S., Munsin R., Thuwapanichayanan R., Palamanit A., Limmun W.2021ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 125-129
  0
  17Influence of Germinated Brown Rice Production by Water Spraying Method on Its QualitiesChungcharoen T., Sansiribhanb S., Munsin R., Thuwapanichayanan R., Palamanit A., Sukkeaw P., Phetpan K.2023Current Applied Science and Technology
  23(3)
  0