Search Result of "กึ่งสำเร็จรูป"

About 221 results
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป (2002)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ขนมครกกึ่งสำเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้องงอก (2013)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ก๋วยจั๊บญวนหมูยอสูตรอุบลฯกึ่งสำเร็จรูป ในถ้วยคัพปิดสนิท (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgจิรัชยา ปรีชา

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณพรรณพนัช กองกิริต บ้านเลขที่ 110 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง โดยใช้ Twin Screw Extruder (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

แหล่งทุน:บริษัท อินโนฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกนารี จำกัด

Img
Img
12345678910...