กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วแบบใหม่

Publish Year International Conference 1
2007 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "New Processing Method for Dehydrated Fermented Rice Noodle (Kanomjeen)", ASEAN FOOD CONFERRENCE, 3 - 4 กันยายน 2007, กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย