การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบ Jet impingement สำหรับการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการเพือใช้ประโยชน์เครื่องระดับอุตสาหกรรมในการแปรรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป