Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2534
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  - 5’-นิวคลีโอไทด์ (5’ Nucleoti- เห็ดหอมสด (Shiitake / black- qualities Harvesting timeA: ntimutagenicityAmes testกระบวนการผลิตกระบวนการอบแห้ง Fig (Ficus carica LINN.)กลิ่นใบเตย กลิ่นดอกไม้ เครื่องดื่ม อายุการเก็บรักษาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์การทดแทนแป้งสาลี (wheat flour substitution)การทดสอบการกลายพันธุ์ในเซลล์ร่างกายการส่งออกการให้ความร้อนขนมเปี๊ยะขมิ้นชันข้าเกรียบข้าวกล้องงอกข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (high anthocyanin corn hybrid)ข้าวโพดสีม่วง (purple corn)ข้าวไรซ์เบอรี่ไข่แก้วไข่ไก่ไข่ขาวความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity)คุ๊กกี้คุณภาพระหว่างการเก็บรักษาคุณภาพและความปลอดภัยคุณภาพหลังเก็บเกี่ยว ( Postharvested quaเครื่องดื่มเครื่องดื่มโปรตีนเครื่องดื่มผงธัญพืชนมพาสเจอร์ไรส์น้ำส้มสายสายชูหมักจากข้าว เครื่องดื่ม นวัตกรรมเครื่องดื่ม พรีไบโอติกเนื้อหมูบะหมี่ (wheat noodle)ปรับสภาพบรรยากาศแป้งเค้กโปรตีนผลิตภัณฑ์ของนมผักพื้นบ้านพัฒนาบุคลากรพืชตระกูลแตงฟักทองญี่ปุ่นภาคตะวันออกของเฉียงเหนือของประเทศไทย (Noภาคเหนือของประเทศไทย (Northern part of Tภาชนะบรรจุสำหรับจำหน่ายปลีกมะเดื่อฝรั่งมะพร้าว กะทิ โยเกิร์ต โพรไบโอติกมะม่วงมะม่วง ยูวีซี ออกซิเจน คาร์บอนมาตรฐานการส่งออกเมล็ดข้าวโพดหวานแมคาดาเมียแมวยูวีซีรสชาติระบบเอกซ์ทรูชัน (extrusion)ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ พืชตระกูลแตง การให้ความร้อนฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ลดไขมันลดน้ำตาลลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)ลูกชุบวุ้นมะพร้าวศักยภาพศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)ศักยภาพในการต้านฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์สกัดสารต้านฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์สารต้านออกซิเดชั่นสุนัขเสริมคอลลาเจนหมัดหืนเห็ดเห็ดหอม เห็ดหอมสดเห็ดหอมสด (Shiitake / black-mushroom / Lเห็บออกซิเจนออกซิเจนสูงอายุการเก็บอายุการเก็บ สแนคอายุการเก็บเกี่ยวอายุการเก็บรักษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารอาหาร primary GMP ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารเช้าพร้อมบริโภค (ready-to-eat breakfast cereal)อาหารแปรรูปอาหารฮาลาลอุตสาหกรรมอุลตร้าซาวด์อุลตร้าไวโอเลตซีเอมส์เทสต์แอนโธไซยานิน (anthocyanin)ฮาลาล

  Interest

  Fresh cut of Fruits & Vegetables, Postharvest Technology , Shelf life evaluation of food and food product, Nutrition Value of food product

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ชั้น 8 อาคารอมรภูมิรัตน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 10 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
   • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Production of frozen french fry-type products from sweetpotato grown in ThailandReungmaneepaitoon S., Poolperm N., Jariyavattanavijit C., Teangpook C.2006Acta Horticulturae
   703,pp. 247-252
   0
   2Development of instant noodles from high-iron rice and iron-fortified rice flourReungmaneepaitoon S., Sikkhamondhol C., Jariyavattanavijit C., Teangpook C.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
   30(6),pp. 713-721
   1
   3Effects of ultraviolet C, controlled atmosphere, and ultrasound pretreatment on free ferulic acid in canned sweet corn kernelsChudhangkura A., Teangpook C., Sikkhamondhol C., Jariyavattanavijit C.2018Journal of Food Science and Technology
   55(10),pp. 4167-4173
   4
   4Qualities of fresh-cut Cucurbita maxima in retail packageChudhangkura A., Jariyavattanavijit C., Sikkhamondhol C., Yodin K.2016Acta Horticulturae
   1123,pp. 143-148
   0