Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สถาบันเทคโนฯลาดกระบัง, ไทย, 2537
  • วท.ม.(พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  - เห็ดหอมสด (Shiitake / black-Ames testAnthocyaninAntimutagenic activityantimutagenicityantioxidantBlack glutinous riceCurcuminoidGrilled porkmutagenic activitynitrosationorganic acidspolycyclic aromatic hydrocarbonsRambutan peelRiceberry riceการต้านการกลายพันธุ์กึ่งสำเร็จรูปข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนิลคุณค่าทางโภชนาการคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาซอสหมักซัลโมเนลลาเซ็นเซอร์ไดอิเล็กทริกตะไคร้ต้านการก่อกลายพันธุ์นมพาสเจอร์ไรส์นำ้ดื่มเกษตรน้ำดื่มเกษตรน้ำพริกผลลองกองผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของนมผลิตภัณฑ์ข้าวทอดสผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลึกนำ้แข็งผลึกน้ำแข็งผักผักพื้นบ้านมะม่วงแมลงหวี่เยลลี่แยมโยเกิร์ต (yogurt)ใยอาหารรสชาติระบบเอกซ์ทรูชัน (extrusion)รำข้าวไขมันต่ำฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ พืชตระกูลแตง การให้ความร้อนฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ สาหร่ายสไปรูไลน่า โพลิแซคคาไรด์ ไฟโคไซยานิน ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์,ฤทธิ์ต้านการเกิดเนื้องอกฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เครื่องปรุงหมัก ไก่ย่าง Antioxidant activityฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)วัสดุเศษเหลือวิตามินเอวิธีทดสอบเอมส์วิธีเอมส์วุ้นมะพร้าวศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)ศักยภาพในการต้านฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ศึกษาคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหารสไปรูลิน่าส้มจี๊ดสมบัติเชิงหน้าที่สมบัติทางเคมีกายภาพสมุนไพรสมุนไพร ผลไม้ไทย โรคมะเร็งสมุนไพรไทยสมุนไพรอัดแท่งสารก่อกลายพันธุ์สารก่อกลายพันธุ์ เอมส์เทสต์ การยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์สารก่อมะเร็งสารต้านการทำลายดีเอ็นเอ(Antigenotoxic)สารต้านฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์สารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก ผลไม้สารต้านออกซิเดชัน สารพิษสารฟลาโวนอยด์สารไฟโคไซยานินสารฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารแอนโคไซยานินสารแอนโทไซยานินเห็ดหอม อายุการเก็บอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารไทยอาหารปิ้งย่างเอมส์เทสต์

  Interest

  ศึกษาคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหาร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
    • ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
    • ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ชั้น 8 อาคารอมรภูมิรัตน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 7 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
   • ทุนนอก 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 57 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 16 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 13 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 20 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 16 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (118)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Antioxidant capacity and antimutagenicity of thermal processed thai foodsTangkanakul P., Trakoontivakorn G., Saengprakai J., Auttaviboonkul P., Niyomwit B., Lowvitoon N., Nakahara K.2011Japan Agricultural Research Quarterly
   45(2),pp. 211-218
   6
   2Antimutagenicity and anthocyanin of purple hybrid corn during storage in selected packaging materialsChudhangkura A., Saengprakai J.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
   43(3),pp. 781-788
   0
   3Mutagenic activity of nua powder extracts by ames testSaengprakai J., Sikkhamondhol C., Ruengrit N., Iamtham S., Iamtham S.2015Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
   21(2),pp. 56-66
   0
   4Preparation of curcuminoid powder from turmeric root (Curcuma longa Linn) for food ingredient useSurojanametakul V., Satmalee P., Saengprakai J., Siliwan D., Wattanasiritham L.2010Kasetsart Journal - Natural Science
   44(1),pp. 123-130
   14
   5In vitro anti-adherent assessment of selected lactic acid bacteria isolates against Salmonella Typhimurium and Listeria monocytogenes to Caco-2 cellsSribuathong S., Saengprakai J., Trevanich S.2014Journal of Food Safety
   34(4),pp. 270-282
   8
   6Antimutagenic activity of turmeric extract beveragesSaengprakai J., Chudhangkura A.2017Pakistan Journal of Nutrition
   16(7),pp. 514-520
   2
   7Effect of wet heating and pH on fatty acids of fresh coconut milkTeangpook C., Puminatb W., Saengprakai J.2021International Journal of Agricultural Technology
   17(3),pp. 1161-1170
   0