Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สถาบันเทคโนฯลาดกระบัง, ไทย, 2537
  • วท.ม.(พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  - เห็ดหอมสด (Shiitake / black-Ames testAnthocyaninAntimutagenic activityantimutagenicityantioxidantBlack glutinous riceCurcuminoidMutagenic activityMutagensnatural antioxidant ,rice bran, polyphennitrosationpolycyclic aromatic hydrocarbonsRiceberry riceการต้านการกลายพันธุ์กึ่งสำเร็จรูปข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวลืมผัวข้าวหอมนิลคุณค่าทางโภชนาการคุณภาพหลังเก็บเกี่ยว ( Postharvested quaเครื่องดื่มเครื่องดื่มผงเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติเครื่องมือเคอร์คูมินอยด์จังหวัดสิงห์บุรีชาเชื้อแบคทีเรียแซลโมเนลล่าไทฟิมูเรียมสายพันธุ์ TA 98ซอสหมักซัลโมเนลลาเซ็นเซอร์ไดอิเล็กทริกตะไคร้ต้านการก่อกลายพันธุ์ตำบลคองนกกระทุงตำบลโทประจักษ์ทริปโตแฟน-พี-1ทริปโตแฟน-พี-2ทอรีนทุเรียนธัญพืชนำ้ดื่มเกษตรน้ำดื่มเกษตรน้ำพริกน้ำหมักสมุนไพรเนื้อสัตว์ปิ้งย่างเนื้อสัตว์ย่างเนื้อหมูไนไตรท์ ไนเตรท วัตถุเจือปนในอาหารบทสวด (ซูเราะห์)บะหมี่ (wheat noodle)บัควีทบุกเบต้าแคโรทีนเบนโซ (เอ) ไพรีนปรับสภาพบรรยากาศปลายข้าวหักไรซ์เบอรี่ปลายข้าวหักหอมนิลเปลือกเงาะแป้งเค้กโปรไบโอติก (probiotic)โปรไบโอติคผลไม้ไทยผลไม้ไทยส่งออกผลไม้แผ่นผลลองกองผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวทอดสผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยผลึกนำ้แข็งผลึกน้ำแข็งผักผักพื้นบ้านผักพื้นบ้าน ศักยภาพต้านมะเร็งพริกชี้ฟ้าพืชตระกูลแตงโพลิแซคคาไรด์โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนไฟโคไซยานินภาคตะวันออกของเฉียงเหนือของประเทศไทย (Noภาคเหนือของประเทศไทย (Northern part of Tมนุษย์มะเดื่อฝรั่งมะม่วงแมลงหวี่เยลลี่แยมฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์วิธีเอมส์สารก่อมะเร็งสารต้านอนุมูลอิสระสารฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสารแอนโทไซยานินเห็ดหอมอายุการเก็บอาหารไทยอาหารปิ้งย่างเอมส์เทสต์

  Interest

  ศึกษาคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหาร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
   • ทุนนอก 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 21 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 13 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (111)

   แสดงความคิดเห็น

   (0)