Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สถาบันเทคโนฯลาดกระบัง, ไทย, 2537
  • วท.ม.(พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  - เห็ดหอมสด (Shiitake / black-ames testAnthocyaninAntimutagenic activityantimutagenicityAntioxidantBlack glutinous ricecurcuminoidGrilled porkLactose Freemutagenic activitynitrosationOrganic acidspolycyclic aromatic hydrocarbonsRambutan peelRiceberry riceSalmonella typhimuriumการต้านการกลายพันธุ์กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวขยะข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนิลคัดแยกคุณค่าทางโภชนาการคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทซอสหมักนมพาสเจอร์ไรส์น้ำพริกผลลองกองผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของนมผักพื้นบ้านพลาสติกมะม่วงแมลงหวี่เยลลี่แยมฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ พืชตระกูลแตง การให้ความร้อนฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ สาหร่ายสไปรูไลน่า โพลิแซคคาไรด์ ไฟโคไซยานิน ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ลดโลกร้อนลาดพร้าวลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)วัสดุเศษเหลือวิตามินเอวิธีทดสอบเอมส์วิธีเอมส์วุ้นมะพร้าวศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)ศักยภาพในการต้านฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ศึกษาคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหารสารก่อมะเร็งสารต้านการทำลายดีเอ็นเอ(Antigenotoxic)สารต้านฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์สารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก ผลไม้สารต้านออกซิเดชัน สารปรับปรุงดินสารพิษสารฟลาโวนอยด์สารไฟโคไซยานินสารฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอาหารเชิงหน้าที่สารแอนโคไซยานินสารแอนโทไซยานินสุขภาพสุนัขเสียงหมัดหมูย่างหอมแดงเห็ดเห็ดตีนแรดเห็ดหอมเห็ดหอมสดเห็ดหอมสด (Shiitake / black-mushroom / Lเห็บอนุมูลอิสระ(free radical)อายุการเก็บอายุการเก็บ สแนคอายุการเก็บเกี่ยวอายุการเก็บรักษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารเช้าพร้อมบริโภค (ready-to-eat breakfast cereal)อาหารไทยอาหารไทย คุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ โรคมะเร็งอาหารไทย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มะเร็งอาหารปิ้งย่างอินทผาลัมเอกซ์ทรูชันเอมส์เทสต์แอคชั่นลิควิคโครมาโทกราฟี HILCแอนโทไซยานินแอนโธไซยานิน (anthocyanin)

  Interest

  ศึกษาคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหาร

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2561 - ธ.ค. 2564 หัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
  • ม.ค. 2553 - ส.ค. 2553 รองหัวหน้าฝ่ายโภชนาและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • มี.ค. 2551 - ธ.ค. 2552 รองหัวหน้าฝ่ายโภชนาและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 125 ชั้น 1 อาคารชุมชนสมิทธิโชติ
   • ห้อง 535 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องโถงทางเดิน ชั้น 1,2,3,6,8,9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ชั้น 8 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยดิน พืชและวัสดุเกษตร ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องประกอบอาหาร สหโภชน์ ชั้น 1 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
  • ทุนนอก 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 22 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 4 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 17 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 25 เรื่อง (Unknown 25 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 20 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 19 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (141)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Preparation of curcuminoid powder from turmeric root (Curcuma longa Linn) for food ingredient useSurojanametakul V., Satmalee P., Saengprakai J., Siliwan D., Wattanasiritham L.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 123-130
  18
  2In vitro anti-adherent assessment of selected lactic acid bacteria isolates against Salmonella Typhimurium and Listeria monocytogenes to Caco-2 cellsSribuathong S., Saengprakai J., Trevanich S.2014Journal of Food Safety
  34(4),pp. 270-282
  8
  3Antioxidant capacity and antimutagenicity of thermal processed thai foodsTangkanakul P., Trakoontivakorn G., Saengprakai J., Auttaviboonkul P., Niyomwit B., Lowvitoon N., Nakahara K.2011Japan Agricultural Research Quarterly
  45(2),pp. 211-218
  7
  4Antimutagenic activity of turmeric extract beveragesSaengprakai J., Chudhangkura A.2017Pakistan Journal of Nutrition
  16(7),pp. 514-520
  2
  5Rheological and tribological characterization of herbal sweet sauce with different stabilizing systemsAussanasuwannakul A., Pondicherry K., Saengprakai J.2022CYTA - Journal of Food
  20(1),pp. 158-171
  2
  6Effect of wet heating and pH on fatty acids of fresh coconut milkTeangpook C., Puminatb W., Saengprakai J.2021International Journal of Agricultural Technology
  17(3),pp. 1161-1170
  1
  7Mutagenic activity of nua powder extracts by ames testSaengprakai J., Sikkhamondhol C., Ruengrit N., Iamtham S., Iamtham S.2015Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  21(2),pp. 56-66
  1
  8Antimutagenicity and anthocyanin of purple hybrid corn during storage in selected packaging materialsChudhangkura A., Saengprakai J.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
  43(3),pp. 781-788
  0