Person Image

  Education

  • วท.ม.เทคโนโลยีทางอาหาร, จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535

  Expertise Cloud

  Lactobacillus 5 Colors-aminobutyric acidamyloseanthocyanin, UltrasonicanthocyaninsExtrusionresistant starchResponse surface methodology (RSM)Sauropus androgynus Merr.SMEsoybeanSoymilkstarch digestibilitystarchy foodsstructural propertiestao chieoThai foodsTofuTotal phenolictype-III resistant starchultrasoundUniqueWide edible mushroomsกรดซิตริกกรดมาลิกกระบวนการความดันสูงกระบวนการทำให้นุ่มกลิ่นใบเตย กลิ่นดอกไม้ เครื่องดื่ม อายุการเก็บรักษาการควบคุมคุณภาพอาหารการยอมรับการสกัดขนมท้องถิ่นข้าวกล้องข้าวโพดข้าวโพดอ่อนความปลอดภัยอาหาร หลักสูตร ผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร ผปอ.คาร์โบไฮเดรสคุณค่าทางโภชนาการแครอทซุปเซลลูเลสแซคคาไรด์เต้าหู้ถั่ว 5 สีถั่วเขียวถั่วแขกท่องเที่ยว อาหารไทย โภชนาการ Tourismนำ้จิ้มไก่ผง ทำแห้งแบบลูกกลิ้งน้ำนมถั่วเหลืองเนื้อไก่เนื้อสัมผัสบร็อกโคลี่บ๊วยปริมาณเปลือกปนเมล็ดองุ่นเปลือกองุ่นโปรติเอสผลไม้ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุเพคติเนสโพลีแซคคาไซด์ฟลาโวนอยด์ฟักข้าว ซุปกึ่งสำเร็จรูปฟักทองภูเก็ตมันเทศมาตรฐานการส่งออกมาตรฐานคุณภาพบรรจุภัณฑ์เมล็ดองุ่นเมืองสร้างสรรค์ใยอาหารรำข้าวฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์เอซีอีวิธีการผลิตวุ้นนำมะพร้าวศักยภาพสตาร์ชสุขภาพสารกาบ้าสารฟลาวานอลสารสกัดละลายน้ำสารไอโซฟลาโวน (Isoflavones), ถั่วเหลือง เห็ดกินได้เห็ดขอน ลูกชิ้นเห็ด แหนมเห็ด เครื่องดื่มเห็ด เห็ดบรรจุกระป๋อง และถุงรีทอร์ทเพาช์เห็ดแครง สแน็คแหล่งอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นอายุการเก็บอาหารอาหาร primary GMP ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภค เอกซ์ทรูชัน รำข้าวอาหารท้องถิ่น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ความแท้ Local Foodอาหารแปรรูปอาหารสุ๘ภาพอุตสาหกรรมอาหาร ภาคกลาง เครือข่าย การแปรรูปอุลตร้าโซนิคเอ็กซ์ทรูชั่นเอนไซม์

  Interest

  การควบคุมคุณภาพอาหาร


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก