Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science), Purdue University, U.S.A., 2549
  • M.Sc. (Food Technology), The University of New South Wales, Australia, 2532
  • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2529

  Expertise Cloud

  boiling waterChickencocoonContinuous microwaveCooking methodsDeep frieddielectric propertiesDryingEri silkFermented rice noodleFish crackerFluidized bed dryingfryingGABAhardnesshot air dryinghydrocolloidindustrial microwave dryingIndustrial microwave ovenInfraredInstantinstant noodleInstant noodlesinstant ricemicrostructuremicrowave dryingmicrowave powermicrowave vacuum dryingmoisture contentMung bean vermicelliOptimizationpaddyPasteurizationpuffedpuffingReady-to-eatRiceSericinShrimp crackerSnackspray dryingTofu skinกรรมวิธีกระบวนการกระป๋องก๋วยเตี๋ยวกาบาการทอดการทำพองการเร่งความเก่าการล้างการล้าง อัลตราโซนิคส์ กะหล่ำปลีการเลี้ยงการสกัดการสกัดแป้งการเสริมการหมักการหมักเนื้อการให้ความร้อนโดยไมโครเวฟการอบแห้งกุ้งเก็บรักษาเกลือแกมมาอะมิโนบิวทีริกแอซิด (สารกาบา)แก้วมังกร น้ำ แยม อบแห้ง แก้วมังกรในน้ำเชื่อม กระบวนการขนมกรอบพองขนมจีนขนมจีนสดขนมจีนแห้งขนมปังขนาดอนุภาคข้าวข้าวกล้องงอกข้าวกล้องเริ่มงอกข้าวเกรียบข้าวเกรียบกุ้งข้าวขาวข้าวต้นข้าวแต๋นข้าวพร้อมรับประทานข้าวพองข้าวสารข้าวเหนียว ข้าวเหนียวมูน กระบวนการไข่ไข่เค็มคลื่นเสียงความถี่สูงความเก่าความแข็งความชื้นความปรกติใหม่แคบหมูน้ำอ้อยแป้งแปรรูปผักพร้อมรับประทานไมโครเวฟรำข้าวสาหร่ายอบแห้ง

  Interest

  วิศวกรรมอาหาร, การแปรรูปอาหาร, การแปรรูปข้าว, ไมโครเวฟ, คลื่นเสียงความถี่สูง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.43 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 108 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 72 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 22 เรื่อง (เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 21 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 55 เรื่อง (เชิงวิชาการ 23 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 30 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 21 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 10 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The effects of freeze, dry, and wet grinding processes on rice flour properties and their energy consumptionNgamnikom P., Songsermpong S.2011Journal of Food Engineering
  104(4),pp. 632-638
  58
  2A continuous fluidized bed microwave paddy drying system using applicators with perpendicular slots on a concentric cylindrical cavitySangdao C., Songsermpong S., Krairiksh M.2011Drying Technology
  29(1),pp. 35-46
  30
  3Effect of Diet on the Growth Performance, Feed Conversion, and Nutrient Content of the House CricketBawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of insect science (Online)
  20(2)
  29
  4Characterization of frying, microwave-drying, infrared-drying, and hot-air drying on protein-enriched, instant noodle microstructure, and qualitiesPongpichaiudom A., Songsermpong S.2018Journal of Food Processing and Preservation
  42(3)
  27
  5Microwave heating for accelerated aging of paddy and white riceLe T., Songsermpong S., Rumpagaporn P., Suwanagul A., Wallapa S.2014Australian Journal of Crop Science
  8(9),pp. 1348-1358
  25
  6Dielectric properties of rice model food systems relevant to microwave sterilization processAuksornsri T., Tang J., Tang Z., Lin H., Songsermpong S.2018Innovative Food Science and Emerging Technologies
  45,pp. 98-105
  25
  7Two-dimensional modeling of the effects of insoluble surfactant on the breakup of a liquid filamentDravid V., Songsermpong S., Xue Z., Corvalan C., Sojka P.2006Chemical Engineering Science
  61(11),pp. 3577-3585
  24
  8Evaluation of microstructure and quality characteristics of microwave-dried instant noodles enriched with chicken meat, egg yolk, and seaweedPongpichaiudom A., Songsermpong S.2018Journal of Food Measurement and Characterization
  12(1),pp. 22-34
  19
  9Developing model food systems with rice based products for microwave assisted thermal sterilizationAuksornsri T., Bornhorst E.R., Tang J., Tang Z., Songsermpong S.2018LWT
  96,pp. 551-559
  18
  10Effects of varieties, heat pretreatment and UHT conditions on the sugarcane juice qualityJittanit W., Wiriyaputtipong S., Charoenpornworanam H., Songsermpong S.2011Chiang Mai Journal of Science
  38(1),pp. 116-125
  16
  11Effects of microwave and hot air oven drying on the nutritional, microbiological load, and color parameters of the house crickets (Acheta domesticus)Bawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of Food Processing and Preservation
  44(5)
  16
  12Nutritional, sensory, and texture quality of bread and cookie enriched with house cricket (Acheta domesticus) powderBawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of Food Processing and Preservation
  44(8)
  16
  13Head rice yield, pasting property and correlations of accelerated paddy rice aging properties by microwave heating conditionsLe Q., Songsermpong S.2014International Food Research Journal
  21(2),pp. 703-712
  13
  14Twin-screw extrusion of pre-germinated brown rice: Physicochemical properties and γ-Aminobutyric Acid Content (GABA) of extruded snacksChanlat N., Songsermpong S., Charunuch C., Naivikul O.2011International Journal of Food Engineering
  7(4)
  12
  15Effect of temperature and velocity of drying air on kinetics, quality and energy consumption in drying process of rice noodlesKongkiattisak P., Songsermpong S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(4),pp. 603-619
  10
  16Shrimp cassava cracker puffed by microwave technique: Effect of moisture and oil content on some physical characteristicsNguyen T., Le T., Songsermpong S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(3),pp. 434-446
  9
  17Effect of ultrasound treatment in the mass transfer and physical properties of salted duck eggsMai Dang K., Le T., Songsermpong S.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(6),pp. 942-953
  8
  18Improvement of microwave-dried, protein-enriched, instant noodles by using hydrocolloidsPongpichaiudom A., Songsermpong S.2018Journal of Food Science and Technology
  55(7),pp. 2610-2620
  8
  19Lethality and quality evaluation of in-packaged ready-to-eat cooked Jasmine rice subjected to industrial continuous microwave pasteurizationAuksornsri T., Songsermpong S.2017International Journal of Food Properties
  20(8),pp. 1856-1865
  7
  20Characteristics and process optimization of rice snack (khao-tan) puffing by home microwave ovenMom V., Chanlat P., Songsermpong S.2020Journal of Food Processing and Preservation
  44(5)
  6
  21INSTANT RICE PROCESS DEVELOPMENT: EFFECT OF RICE COOKING METHODS ON THE QUALITY OF JASMINE INSTANT RICE DRIED BY INDUSTRIAL MICROWAVE OVENPhukasmas P., Songsermpong S.2019Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
  9(2),pp. 330-334
  6
  22Modeling of Dielectric and Thermal Properties of Protein-Enriched Instant Noodles as a Function of Food Chemical CompositionPongpichaiudom A., Songsermpong S., Tang J., Sablani S.2018International Journal of Food Engineering
  14(5-6)
  5
  23Stabilization of rice bran using a continuous microwave ovenPongrat P., Songsermpong S.2019Agriculture and Natural Resources
  53(4),pp. 373-377
  5
  24Comparison between traditional deep-oil and microwave puffing for physical and eating qualities of puffed pork rindTruong K.T.P., Le T.Q., Songsermpong S., Le T.T.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(5),pp. 799-814
  4
  25Effect of Levilactobacillus brevis TISTR 860 and Lactiplantibacillus plantarum TISTR 951 on gamma-aminobutyric acid content in fermented rice flour and rice noodles (Kanomjeen)Chittrakhani C., Songsermpong S., Trevanich S., Sukor R.2022International Journal of Food Science and Technology
  1
  26Microwave processing technology for food safety and quality: A reviewNguyen T.P., Songsermpong S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 57-72
  1
  27Effects of water, guar gum, potassium chloride, and drying methods on quality and rehydration time of instant fermented rice noodlesYoora S., Songsermpong S.2022International Journal of Food Science and Technology
  0
  28Production method and optimization of puffing tofu skin snack using home microwave ovenSompong R., Songsermpong S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(3),pp. 525-536
  0
  29Characterisation of instant mung bean vermicelli quality using microwave vacuum and microwave continuous dryingNguyen T.P., Nguyen T.P., Ratnaningsih R., Songsermpong S.2022International Journal of Food Science and Technology
  0
  30Protein isolate precipitation using acid and salt on a by-product of mung bean starch extractionRatnaningsih R., Songsermpong S.2021Agriculture and Natural Resources
  55(5),pp. 882-892
  0