Petty Patent

Article
กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป
Proprietor
Kasetsart University
License ID
880
Class
ชาติ
Grant Date
13 ธันวาคม 2002
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย: มหัศจรรย์ข้าวไทย,30 ก.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ้านประโดก โคราช การใช้ประโยชน์ :ผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ในเชิงพาณิชย์,30 ก.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ้านประโดก โคราช การใช้ประโยชน์ :ผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์,30 ก.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2009