Person Image

  Education

  • Ph.D. Natural Products and Food Science, Ehime University, ญี่ปุ่น, 2557
  • Master of Science (Agriculture), Kagawa University, ญี่ปุ่น, 2553
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2550
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Antioxidantdata analyticsFunctional foodMolecular gastronomyOne Tambon One UniversityOsteoblastOsteoporosisphenolic profilephytochemicalsprobioticsRhododendron arboreum Sm.SARS-CoV-2Thai foodThai herbal medicineU2Tzero wasteกระชายเหลืองกระบวนการผลิตกลิ่นถั่วกลิ่นรสปูกัญชาในอาหารกัมอาราบิกการกักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพการครัวการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรการเจริญของจุลินทรีย์การดัดแปรสตาร์ชด้วยวิธีทางกายภการทดสอบฤทธิ์ชีวภาพในสภาวะห้องปฏิบัติการและในเซลล์ไลน์การทอดสุญญากาศ.การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการบริการอาหารการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันการแปรรูปการวิเคราะห์สารจากธรรมชาติการศึกษาความสามารถในการดูดซึมไการสกัดแยกสารจากธรรมชาติกุหลาบพันปีเครื่องเทศเครื่องสำอางแคโรทีนอยด์โคโรนาไวรัส 2019ไคโตซานจินเจียเหมาเยี่ยซอสปรุงรสดัชนีน้ำตาลต้านทานออกซิเดชันตำบลขนงพระตำบลสากอตำรับยาสมุนไพรไทยเทคโนโลยีนวัตกรรมน้ำผลไม้เนื้อสัมผัสบัวหลวงแปะตำปึงผงไข่มุกผลผลิตทางการเกษตรพืชสมุนไพรเพกาโพรไบโอติกฟิล์มประกอบฟิล์มแอคทีฟโภชนเภสัชภัณฑ์มอลโทเด็กซ์ทรินมะรุมมันเทศเนื้อสีม่วงมันสำปะหลังเมือกหอยมุกโรคกระดูกพรุนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โรคอัลไซเมอร์วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเวเฟอร์เศรษฐกิจฐานรากสมุนไพรสร้างเซลลืกระดูกสายไหมสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดสารสำคัญสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอะไมลอยด์หอยมุกกัลปังหาหอยมุกแกลบหอยมุกจานอนุภาคเพิ่มความคงตัวอะคริลาไมด์อายุการเก็บเกี่ยวอาหารอาหารเชิงพันธภาพอาหารไทยอาหารฟังก์ชั่นอาหารใหม่อิมัลชันอิมัลชั่นอุตสาหกรรมอาหารเอนแคปซูเลชั่นเอนไซม์บิวทิริลโคลีนเอสเทอเรสเอนไซม์เบตา-ซีครีเตสเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเทอเรส

  Interest

  การสกัดแยกสารจากธรรมชาติ, การวิเคราะห์สารจากธรรมชาติ, การทดสอบฤทธิ์ชีวภาพในสภาวะห้องปฏิบัติการและในเซลล์ไลน์

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2561 - ธ.ค. 2564 หัวหน้าศูนย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
  • ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2564 รองหัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตคลองสามวา
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
   • ห้อง - ชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว
   • ห้อง 0 ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว
   • ห้อง 535,510 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 641 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 906 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายพัฒนาชุมชน ชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องศูนย์ถ่ายทอดฯ ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องสำนักงานเขตบึงกุ่ม ชั้น 1-5 อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
   • ห้องห้อง 904 แลบเซลล์ ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A new diterpene from Litsea cubeba fruits: Structure elucidation and capability to induce apoptosis in HeLa cellsTrisonthi P., Sato A., Nishiwaki H., Tamura H., Tamura H.2014Molecules
  19(5),pp. 6838-6850
  20
  2Analysis of phytonutrients, anti-mutagenic and chemopreventive effects of tropical fruit extractsTemviriyanukul P., Kittibunchakul S., Trisonthi P., Inthachat W., Siriwan D., Suttisansanee U.2021Foods
  10(11)
  8
  3Biological activities of Boesenbergia rotunda parts and extracting solvents in promoting osteogenic differentiation of pre-osteoblastsSaah S., Siriwan D., Trisonthi P.2021Food Bioscience
  41
  6
  4Mangifera indica ‘Namdokmai’ Prevents Neuronal Cells from Amyloid Peptide Toxicity and Inhibits BACE-1 Activities in a Drosophila Model of Alzheimer’s AmyloidosisTemviriyanukul P., Kittibunchakul S., Trisonthi P., Kunkeaw T., Inthachat W., Siriwan D., Suttisansanee U.2022Pharmaceuticals
  15(5)
  1
  5PHYTOCHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF CRUDE EXTRACT FROM FLOWERS AND LEAVES OF Rhododendron arboreum Sm. FROM NORTHERN THAILANDWinitchai S., Liengprayoon S., Suphamitmongkol W., Tomorn N., Chaiyut J., Lerksamran T., Banchong Y., Trisonthi P., Saah S., Musigamart N.2021Malaysian Applied Biology
  50(3),pp. 23-37
  0