Person Image

  Education

  • Ph.D. Natural Products and Food Science, Ehime University, ญี่ปุ่น, 2557
  • Master of Science (Agriculture), Kagawa University, ญี่ปุ่น, 2553
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2550
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  1ตำบล1มหาวิทยาลัยAlkaline phosphataseAlzheimer'sAntioxidantBig dataBioactive compoundData analyticdata analyticsData scienceEmulsionsextrusionFunctional foodGas chromatographyGlycemic indesKrachaiMC3T3-E1 cellMolecular gastronomy์Nelumbo nuciferaOne Tambom One UniversityOne Tambon One UniversityOsteoblastOsteoporosisThai foodU2Tกระชายเหลืองกระบวนการผลิตกลิ่นถั่วกัญชาในอาหารการครัวการเจริญของจุลินทรีย์การทดสอบฤทธิ์ชีวภาพในสภาวะห้องปฏิบัติการและในเซลล์ไลน์การทอดสุญญากาศ.การบริการอาหารการวิเคราะห์สารจากธรรมชาติการศึกษาความสามารถในการดูดซึมไการสกัดแยกสารจากธรรมชาติกุหลาบพันปีความคงตัวความเป็นพิษคาร์บอกซีเมททิลเซลลูโลสคุณค่าทางโภชนาการเคราตินเครื่องสำอางแคโรทีนอยด์ไคโตซานจินเจียเหมาเยี่ยดัชนีน้ำตาลต้านทานออกซิเดชันเทคโนโลยีนวัตกรรมน้ำผลไม้เนื้อสัมผัสบัวหลวงแปะตำปึงผงไข่มุกเพกาฟิล์มประกอบฟิล์มแอคทีฟโภชนเภสัชภัณฑ์มะรุมมันเทศเนื้อสีม่วงเมือกหอยมุกโรคกระดูกพรุนโรคอัลไซเมอร์วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารสร้างเซลลืกระดูกสายไหมสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดสารสำคัญสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอะไมลอยด์หอยมุกกัลปังหาหอยมุกแกลบหอยมุกจานอะคริลาไมด์อายุการเก็บเกี่ยวอาหารอาหารเชิงพันธภาพอาหารไทยอาหารฟังก์ชั่นอิมัลชันอุตสาหกรรมอาหารเอนไซม์บิวทิริลโคลีนเอสเทอเรสเอนไซม์เบตา-ซีครีเตสเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเทอเรส

  Interest

  การสกัดแยกสารจากธรรมชาติ, การวิเคราะห์สารจากธรรมชาติ, การทดสอบฤทธิ์ชีวภาพในสภาวะห้องปฏิบัติการและในเซลล์ไลน์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
    • ห้อง - ชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว
    • ห้อง 0 ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว
    • ห้อง 906 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องศูนย์ถ่ายทอดฯ ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องสำนักงานเขตบึงกุ่ม ชั้น 1-5 อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
    • ห้องห้อง 904 แลบเซลล์ ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 1 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก