ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AccessibilityAlkali silica reaction (ASR)ASRAUSPOSBangkokBond strengthBridgeBridge approach structureBucklingCarbon fiber reinforced polymercarsharingCementCivil engineeringCold-formed steelcompressive strengthConcreteConfinementcongestion chargingcorrosionCracksCSRS-PPPDeteriorationDifferential SettlementDurabilityEGM2008EGM96EvaluationExpansionFatigueFinite ElementFinite element methodfly ashfracture energyGeopolymerGeotechnical EngineeringGISGNSSgpsITRFKnowledge ManagementLand UseLandslidelandslide engineeringlandslide susceptibility maplive stakeLongitudinal crackLongitudinal shoulder cracksmass transitmicrostructureMobilityModelnatural fiberOrthometric HeightsPetrographic AnalysisPore water pressureProject KnowledgePUSHOVER ANALYSISRainfallRBSMReinforced concreteReinforced Concrete BeamReinforcementReliabilityRigid-Body-Spring-ModelrunoffShear strengthSlope stabilitysoft Bangkok claysoft claySoil cementsoil erosionSteelStrengthStrengtheningStructural designStructural EngineeringsuctionSufficiency EconomySustainable developmentSWATTransit Oriented DevelopmentTransportationunsaturated soilsการขนส่งการเสริมกำลังการเสื่อมสภาพเขื่อนความปลอดภัยความล้าคอนกรีตโครงสร้างคอนกรีตดินถล่มแบบจำลองแผ่นดินไหวภัยพิบัติแรงลมวิศวกรรมโครงสร้างวิศวกรรมปฐพีสะพานเสถียรภาพของลาด


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 32 คน (ศาสตราจารย์ 3 คน, รองศาสตราจารย์ 17 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 107.72 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 170 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 156 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
 • ทุนนอก 274 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 209 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 91 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 977 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 304 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 673 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 178 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 157 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 42 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 10 รางวัล, ประชุมวิชาการ 21 รางวัล)