ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

AccessibilityAlkali silica reaction (ASR)ASRAUSPOSBangkokBond StrengthBridgeBridge Approach StructureBucklingCarbon fiber reinforced polymercarsharingcementChemical shrinkagechloride penetrationChloride permeabilityCivil engineeringClimate changeCold-Formed steelColluvium depositsCompressive strengthConcreteConcrete Face Rockfill DamConcrete StructureConfinementCongestion chargingconsolidationConstruction FirmsConstruction industrycorrosionCracksCSRS-PPPDeteriorationdifferential settlementDurabilityEGM2008EGM96EvaluationExpansionFatigueFinite ElementFinite element methodfly ashfracture energyGeopolymerGeotechnical EngineeringGISGNSSgpsITRFKnowledge ManagementLand UseLandslideLongitudinal Crackmass transitOrthometric HeightsPetrographic AnalysisPore water pressureProject KnowledgerainfallReinforced concreteReinforced Concrete BeamReinforcementRigid-Body-Spring-ModelRunoffShear strengthSlope stabilitysoft Bangkok claysoft claySoil cementsoil erosionspatial effectSteelStrengthStrengtheningStructural designStructural EngineeringsuctionSufficiency economysustainable developmentSWATTransit Oriented DevelopmentTransportationUNSATURATED SOILSwalkabilityการขนส่งการเสริมกำลังการเสื่อมสภาพเขื่อนความปลอดภัยความล้าคอนกรีตโครงสร้างคอนกรีตดินถล่มแบบจำลองแผ่นดินไหวภัยพิบัติแรงลมวิศวกรรมโครงสร้างสะพานเสถียรภาพของลาด


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 32 คน (ศาสตราจารย์ 4 คน, รองศาสตราจารย์ 17 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 107.72 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 173 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 157 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 280 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 212 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 94 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1036 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 344 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 692 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 178 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 157 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 42 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 10 รางวัล, ประชุมวิชาการ 21 รางวัล)