Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2537
  • M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2539
  • Ph.D. (Geotechnical Engineering ) , Utah State University, สหรัฐอเมริกา, 2545

  Expertise Cloud

  AccuracyAntecedent precipitation indexAP ModelBangkok clayBearing capacitycentrifuge testCFRDChao Phraya deltaChemical grouting materialChemical grouting techniquesClaystone degradationclimateClimate changeCoarse particlesCoefficient of permeabilityCoefficient of UniformityColluvium depositsConcrete Face Rockfill DamCritical Rainfall Envelopecut slopeDamDam BehaviorDam Engineering Dam InstrumentDam InstrumentationDam SafetyDamagesdamsDebrisdecomposed granitedeep mixing methodDegree of saturationsDevelopmentDifferential settlementDirectional movementsDisasterDoiMaeSalongDominant factorDrainagedrainage systemearthquakesearthquakes in thailandEarth-Zone Dameconomical mixingElectric conductivityElectrical resistivityElevated highwayenvironmental impact assessmenterosion protectionevaporationExit Gradientextensible sensorsFailure analysisField dataField monitoringField testingField testing & monitoringFine particle fractionsFine particlesflux boundaryfree-free resonant frequency (FFR)General circulation modelGeohazardGeological/geotechnical failuresGeosynthetic clay linerGeosynthetic materialsGeosyntheticsGeotechnical earthquake engineeringGeotechnical EngineeringGround movementInfiltrationLandslidelandslide engineeringLandslide MitigationLandslide Risk Maplandslide susceptibility mapLNAPL migrationRainRainfall infiltrationRock slopesandy soilShear StrengthSlope movementSlope StabilitySlope stabilizationsuctionSwelling Soilunsaturated soilsWeak layerการเคลื่อนตัวของมวลดินแก๊สชีวภาพเขื่อนเขื่อนสิริกิติ์ความปลอดภัยเขื่อนดินถล่มตะกอนเชิงเขาธรณีวิศวกรรมแผ่นดินไหววิศวกรรมเขื่อนอ่างพักน้ำ

  Interest

  Geotechnical Engineering (Soil Engineer), Ground Improvement Techniques

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ชั้น 9 อาคาร 9 และ 10

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 56 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 86 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 50 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Local Site Investigation of Liquefied Soils Caused by Earthquake in Northern ThailandMase L.Z., Mase L.Z., Likitlersuang S., Tobita T., Chaiprakaikeow S., Soralump S.2020Journal of Earthquake Engineering
  24(7),pp. 1181-1204
  37
  2Rain-triggered landslide hazards and mitigation measures in Thailand: From research to practiceFowze J., Bergado D., Soralump S., Voottipreux P., Dechasakulsom M.2012Geotextiles and Geomembranes
  30,pp. 50-64
  32
  3Thermal consolidation of soft Bangkok clayAbuel-Naga H., Bergado D., Soralump S., Rujivipat P.2005Lowland Technology International
  7(1),pp. 13-21
  26
  4New and economical mixing method of cement-admixed clay for DMM applicationLorenzo G., Bergado D., Soralump S.2006Geotechnical Testing Journal
  29(1),pp. 54-63
  23
  5Cyclic pore water pressure generation and stiffness degradation in compacted claysSoralump S., Prasomsri J.2016Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
  142(1)
  19
  6Some applications of unsaturated soil mechanics in Thailand: An appropriate technology approachMairaing W., Jotisankasa A., Soralump S.2012Geotechnical Engineering
  43(1),pp. 1-11
  17
  7Determining shrinkage cracks based on the small-strain shear modulus-suction relationshipShrestha A., Jotisankasa A., Chaiprakaikeow S., Pramusandi S., Soralump S., Nishimura S.2019Geosciences (Switzerland)
  9(9)
  14
  8Centrifuge modeling of LNAPL infiltration in granular soil with containmentKererat C., Sasanakul I., Soralump S.2013Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
  139(6),pp. 892-902
  13
  9Rainfall-triggered landslide: From research to mitigation practice in ThailandSoralump S.2010Geotechnical Engineering
  41(1)
  12
  10Assessing the effect of predicted climate change on slope stability in northern thailand: A case of doi puiChaithong T., Chaithong T., Soralump S., Pungsuwan D., Komori D.2017International Journal of GEOMATE
  13(38),pp. 38-48
  10
  11BEHAVIOR OF BEARING CAPACITY ON PILE FOUNDATION DURING FLUCTUATING GROUNDWATER LEVELIntui S., Soralump S., Inazumi S.2022International Journal of GEOMATE
  22(90),pp. 24-31
  5
  12APPLICATION OF CENTRIFUGE MODEL TESTS TO SETTLEMENT BEHAVIOR UNDER GROUNDWATER RECOVERYIntui S., Soralump S., Inazumi S., Shishido K.I.2021International Journal of GEOMATE
  21(84),pp. 34-40
  3
  13Possibility of impervious coating for the geotechnical reuse of soil and solid wasteInazumi S., Shishido K.I., Soralump S.2019Environmental Geotechnics
  8(5),pp. 324-333
  3
  14Assessment of potassium silicate based surface penetration materials with low viscosity in the repair of concrete structuresInazumi S., Inazawa T., Soralump S., Saiki O., Matsumoto H.2017International Journal of GEOMATE
  12(29),pp. 163-170
  3
  15Penetration behavior of chemical grouting considering ground uncertaintyShishido K., Hashida H., Inazumi S., Soralump S.2018International Journal of GEOMATE
  14(45),pp. 22-27
  2
  16Damages and causative factors of 2015 strong Nepal Earthquake and directional movements of infrastructures in the Kathmandu Basin and along the Araniko HighwayManandhar S., Hino T., Soralump S., Francis M.2016Lowland Technology International
  18(2),pp. 141-164
  2
  17Estimation of failure surface of Pa Bon dam from site investigationPanthi K., Soralump S.2020Jordan Journal of Civil Engineering
  14(1),pp. 97-107
  2
  18Cyclic drawdown of water causing the slope failure of canal and damSoralump S., Noppadol P.W., Panthi K., Sanmuang J.202016th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ARC 2019
  2
  19Assessment of the upstream slope failure of a dam due to repeated cyclic drawdownSoralump S., Panthi K., Prempramote S.2021Soils and Foundations
  61(5),pp. 1386-1398
  2
  20Centrifuge modeling of LNAPL migration with a soil-cement barrier in case of flow and no-flow conditionsKererat C., Sasanakul I., Soralump S.2012Geotechnical Special Publication
  (225 GSP),pp. 3513-3522
  2
  21Centrifuge simulation of LNAPL transportation in sand deposits with containment under flow and no-flow conditionsKererat C., Soralump S., Sasanakul I.2013ScienceAsia
  39(5),pp. 527-534
  2
  22Effect of the molar ratio of liquid glass grouting agents on mechanical characteristics of the solidified soilsInazumi S., Shang H.M., Soralump S., Nakagishi Y., Miyatani Y., Mori Y., Okuno Y.2014International Journal of GEOMATE
  7(1),pp. 985-992
  2
  23A simulation of surface runoff and infiltration due to torrential rainfall based on field monitoring results at a slope comprising weathered graniteOhtsu H., Masuda H., Kitaoka T., Takahashi K., Yabe M., Soralump S., Maeda Y.2015Geotechnical Engineering
  46(1),pp. 12-21
  2
  24Rain-triggered landslides mitigations using construction methods with geosyntheticsBergado D., Artidteang S., Soralump S.201410th International Conference on Geosynthetics, ICG 2014
  2
  25Evaluation of Land Subsidence during Groundwater RecoveryIntui S., Inazumi S., Soralump S.2022Applied Sciences (Switzerland)
  12(15)
  2
  26Sustainability of Soil/Ground Environment under Changes in Groundwater Level in Bangkok Plain, ThailandIntui S., Inazumi S., Soralump S.2022Sustainability (Switzerland)
  14(17)
  1
  27Use of geosynthetic clay liner as a remedial measure of claystone degradation in Lam Ta Khong hydropower plantSoralump S., Shrestha A., Jotisankasa A., Thongthamchart C., Isaroran R.2021Geotextiles and Geomembranes
  1
  28Landslide risk management of Patong City, Phuket, ThailandSoralump S., Pungsuwan D., Chantasorn M., Inmala N., Alambepola N.201114th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
  1
  29Influence of uncertainty in soil parameters to factor of safety along Mekong riverbankThongchart S., Sooksatra V., Soralump S.2008Geotechnical Engineering
  39(1),pp. 37-48
  1
  30Weak Plane Failure of Phyllitic Sandstone: Back Analysis for Slope Stabilization and the Use of Probabilistic Approach for Design OptimizationSoralump S., Isaroran R., Yangsanphu S.2019Geotechnical and Geological Engineering
  37(4),pp. 2315-2324
  1
  31Assessment of landslide susceptibility area using RS and GIS in KrabiKittipakawat P., Soralump S., Sharp A., Karnjana J., Matsuoka M.2018GMSARN International Journal
  12(4),pp. 181-188
  1
  32Innovations in the improvements of soft Bangkok clay using prefabricated vertical drains and deep cement mixing (DCM)Bergado D.T., Manandhar S., Soralump S., Hino T.2020Lowland Technology International
  22(1),pp. 93-112
  1
  33Study of vcm improved soft soil properties using non-destructive and destructive techniquesAlditra D.F., Chaiprakaikeow S., Soralump S.2020Geosciences (Switzerland)
  10(8),pp. 1-15
  1
  34Liquefaction susceptibility assessment using geotechnical and geological manners of northern ThailandKusumahadi Y., Soralump S., Jinagoolwipat M.2020International Journal of Geotechnical Earthquake Engineering
  11(2),pp. 50-71
  0
  35A study on characteristics of fine particle distribution at cut slope and fill slope comprising weathered graniteOhtsu H., Thirapong P., Kitaoka T., Ito S., Yabe M., Soralump S.2018Zairyo/Journal of the Society of Materials Science, Japan
  67(3),pp. 346-353
  0
  36Correlation between Engineering Properties of Bangkok Clay and Penetration Resistance of Screw Driving Sounding (SDS)Shah A., Soralump S.2022Civil Engineering and Architecture
  10(4),pp. 1480-1493
  0
  37Assessment of landslide behaviour in colluvium deposit at Doi Chang, ThailandSoralump S., Shrestha A., Thowiwat W., Sukjaroen R., Chaithong T., Yangsanphu S., Koirala A., Jotisankasa A.2021Scientific Reports
  11(1)
  0
  38Modeling impact of future climate on stability of slope based on general circulation modelSoralump S., Chaithong T.2017Geotechnical Engineering
  48(1),pp. 109-116
  0
  39A study on moisture infiltration of subsoil in a slope due to tropical rainfallOhtsu H., Hotta Y., Soralump S., Niimura T.2010Zairyo/Journal of the Society of Materials Science, Japan
  59(3),pp. 192-198
  0
  40Deterministic modeling of rain-triggered landslides: A case study in Nan Province, ThailandFowze J., Bergado D., Samarakoon L., Voottripruex P., Soralump S., Jotisankasa A.201114th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
  0
  41Some applications of unsaturated soil mechanics in Thailand: An appropriate technology approachMairaing W., Jotisankasa A., Soralump S.20125th Asia-Pacific Conference on Unsaturated Soils 2012
  1,pp. 44-57
  0
  42PrefaceJotisankasa A., Sawangsuriya A., Soralump S., Mairaing W.20125th Asia-Pacific Conference on Unsaturated Soils 2012
  1
  0
  43Life cycle assessment on recycling of construction sludges in geotechnical engineering fieldsInazumi S., Soralump C., Soralump S., Ohtsuka S., Nakagishi Y.2015International Journal of GEOMATE
  9(2),pp. 1553-1566
  0
  44Mitigation of lateral slope movement and soil improvement using the vacuum-PVD schemeSoralump S., Koirala N., Phakdimek S.2022Geosynthetics International
  0
  45ANALYSIS OF COMPLEX FOUNDATION ON HISTORICAL PAGODA IN THAILAND USING 3D FINITE ELEMENT METHODPratama G.A.P., Amornfa K., Mairaing W., Soralump S.2022International Journal of GEOMATE
  23(98),pp. 125-135
  0