Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2556
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558
  • Doctor of Philosophy (Human security and environment) , Tohoku University, Japan, 2019

  Expertise Cloud

  AccuracyActive FaultAmplitude changes ratioAmplitude ratio changeAmplitude ratiosantecedent precipitation indexAntecedent Precipitation Model (AP-Model) Antecedent Precipitation Model (AP-Model)Bangkok ClayChainatChao Phraya deltaClassification treesClimate changeColluvium DepositsCorrelationCritical Rainfall EnvelopeDaily rainfallDebris flowDeep seated landslidedeep-seated landslideDetection modelsDevelopmentDifferential InSARDifferential spectral indexdifferential spectral indicesDisaster PreparednessDrugstoreEarthquakeEartquakesevapotranspirationexportExtreme rainfallflash floodGeneralized extreme valueGeneralized extreme value distributionGeometrical opticsgeospatial analysisGeotechnical TestingGISGLEAMHillslopeshydro-geohazardImage classificationKhong riverlandslideNetwork AnalysisOpinionsPerspectivespore water pressurePore-water pressuresSlope failureSlope MovementSlope protectionSlope stabilitySpectral indicesstoragestorage function model with the hydrological lumped methodSynthetic aperture radarTerauchi dam reservoirTexturesTouristTravel routeTreeTree stabilitytyphoonunit hydrographWatershedwatershed morphometricwoody debriswoody debris exportwoody debris productionการเคลื่อนย้ายตะกอนการแจกแจงค่าสุดขีดวางนัยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายหาดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกณฑ์ปริมาณน้าฝนวิกฤติเกณฑ์ปริมาณน้ำฝนวิกฤติความแม่นย้าความแม่นยำค่าดัชนีปริมาณฝนสุดขีดค่าสุดขีดจังหวัดระยองชายหาดแสงจันทร์และชายหาดสุชาดาซิลิซิคลาสติกดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก ลุ่มน้ำ ภัยพิบัติ พื้นที่อ่อนไหวแบบจ้าลองปริมาณน้าฝนสะสมวิกฤติ AP-Modelแบบจ้าลองปริมาณน้ำฝนสะสมวิกฤติ AP-Modelแบบจำลองดินถล่มแบบจำลองภูมิอากาศโลกปริมาณน้ำฝนรายวันปริมาณฝนสูงสุดรายวันแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวแผนแม่บทภัยพิบัติดินถล่มภัยพิบัติทางธรรมชาติมาตรการป้องกันชายฝั่งลุ่มน้ำห้วยตะเพินอาคารถล่ม

  Interest

  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, แบบจำลองดินถล่ม, geospatial analysis, hydro-geohazard

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 2-3 อาคาร Mining Industry Museum
   • ห้อง 502 ชั้น 5 อาคาร3
   • ห้องศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ชั้น 9 อาคาร 9 และ 10
   • ห้องห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์กายภาพ ชั้น ึ7 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 4

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Assessing the effect of predicted climate change on slope stability in northern thailand: A case of doi puiChaithong T., Chaithong T., Soralump S., Pungsuwan D., Komori D.2017International Journal of GEOMATE
  13(38),pp. 38-48
  10
  2Landslides and precipitation characteristics during the typhoon Lionrock in Iwate prefecture, JapanChaithong T., Komori D., Sukegawa Y., Touge Y., Mitobe Y., Anzai S.2018International Journal of GEOMATE
  14(44),pp. 109-114
  6
  3Analysis of extreme rainfall-induced slope failure using a rainfall infiltration infinite slope analysis modelChaithong T.2017International Journal of GEOMATE
  13(35),pp. 156-165
  5
  4Estimating woody debris recruitment in a stream caused by a typhoon-induced landslide: A case study of typhoon Lionrock in Iwaizumi, Iwate prefecture, JapanChaithong T., Komori D., Sukegawa Y., Anzai S.2018Geomatics, Natural Hazards and Risk
  9(1),pp. 1071-1084
  4
  5Modelling of large wood export at a watershed scaleKomori D., Komori D., Sukegawa Y., Chaithong T., Kazama S.2021Earth Surface Processes and Landforms
  2
  6Flash Flood Susceptibility Assessment Based on Morphometric Aspects and Hydrological Approaches in the Pai River Basin, Mae Hong Son, ThailandChaithong T.2022Water (Switzerland)
  14(19)
  2
  7Combination of optical images and SAR images for detecting landslide scars, using a classification and regression treePhakdimek S., Komori D., Chaithong T.2023International Journal of Remote Sensing
  44(11),pp. 3572-3606
  1
  8Influence of changes in extreme daily rainfall distribution on the stability of residual soil slopesChaithong T.2022Big Earth Data
  1
  9Application of satellite precipitation data to model the extreme rainfall-induced landslide eventChaithong T., Komori D.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
  1
  10A model for assessment of tree stability and entrainment of woody debris by flow slides and shallow slope failureChaithong T.2020International Journal of GEOMATE
  19(71),pp. 77-83
  1
  11Estimating the charsteristics of woody debris mechanism in terauchi dam reservoir catchmentYokoyama H., Komori D., Chaithong T.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
  0
  12Modeling impact of future climate on stability of slope based on general circulation modelSoralump S., Chaithong T.2017Geotechnical Engineering
  48(1),pp. 109-116
  0
  13Determination critical rainfall threshold for the initiation of landslides using rainfall-infiltration model and infinite slope stability modelChaithong T.2020Springer Geography
  ,pp. 75-84
  0
  14Assessment of landslide behaviour in colluvium deposit at Doi Chang, ThailandSoralump S., Shrestha A., Thowiwat W., Sukjaroen R., Chaithong T., Yangsanphu S., Koirala A., Jotisankasa A.2021Scientific Reports
  11(1)
  0
  15SOIL STRENGTH ESTIMATION USING SCREW DRIVING SOUNDING TECHNIQUE FOR BANGKOK CLAY LAYERSSoralump S., Shah A., Chaithong T., Sakai G., Boonyatee T.2023International Journal of GEOMATE
  25(111),pp. 193-201
  0
  16Disaster Preparedness and Perception of Earthquake Risk: A Case of Samoeng Nuea Sub-District and Samoeng Tai Sub-District, Chiang Mai, ThailandChaithong T., Parung K., Khoysungnoen J., Tanseenawanon P., Jingsungnoen S.2024Lecture Notes in Civil Engineering
  446,pp. 345-354
  0
  17THE POTENTIAL OF TOURIST ATTRACTIONS AND THE OPTIMUM TRAVEL ROUTES IN CHAINAT PROVINCEPrathumchai K., Phuengroop K., Kaewpentong N., Chabubtrong P., Chaithong T.202243rd Asian Conference on Remote Sensing, ACRS 2022
  0