Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2556
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558
  • Doctor of Philosophy (Human security and environment) , Tohoku University, Japan, 2019

  Expertise Cloud

  Accuracyantecedent precipitation indexAntecedent Precipitation Model (AP-Model) Antecedent Precipitation Model (AP-Model)ChainatChao Phraya deltaclimate changeCritical Rainfall EnvelopeDaily rainfallDebris flowDevelopmentevapotranspirationexportextreme rainfallExtreme value distributionsFlash floodGeneralized extreme valuegeneralized extreme value distributiongeospatial analysisGISGLEAMHillslopeshydro-geohazardKhong riverlandslideLandslideslarge woodLossesMorphometricMountainous areaNetwork AnalysisOpinionsPerspectivespore water pressurePore-water pressuresRainRainfall distributionrecruitmentresidual soilResidual soil slopeRoot strengthSafety factorSatellite precipitationslope failureSlope protectionSlope stabilitysoil conservation service curve numbersoil water recessionstoragestorage function model with the hydrological lumped methodTerauchi dam reservoirTouristTravel routeTreeTree stabilitytyphoonunit hydrographWatershedwatershed morphometricWoody debriswoody debris exportwoody debris productionการเคลื่อนย้ายตะกอนการแจกแจงค่าสุดขีดวางนัยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกณฑ์ปริมาณน้าฝนวิกฤติเกณฑ์ปริมาณน้ำฝนวิกฤติความแม่นย้าความแม่นยำค่าสุดขีดซิลิซิคลาสติกดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก ลุ่มน้ำ ภัยพิบัติ พื้นที่อ่อนไหวแบบจ้าลองปริมาณน้าฝนสะสมวิกฤติ AP-Modelแบบจ้าลองปริมาณน้ำฝนสะสมวิกฤติ AP-Modelแบบจำลองดินถล่มแบบจำลองภูมิอากาศโลกปริมาณน้ำฝนรายวันปริมาณฝนสูงสุดรายวันแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวแผนแม่บทภัยพิบัติดินถล่มภัยพิบัติทางธรรมชาติลุ่มน้ำห้วยตะเพินอาคารถล่ม

  Interest

  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, แบบจำลองดินถล่ม, geospatial analysis, hydro-geohazard

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 2-3 อาคาร Mining Industry Museum
   • ห้อง 502 ชั้น 5 อาคาร3
   • ห้องศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ชั้น 9 อาคาร 9 และ 10
   • ห้องห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์กายภาพ ชั้น ึ7 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 4

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Assessing the effect of predicted climate change on slope stability in northern thailand: A case of doi puiChaithong T., Chaithong T., Soralump S., Pungsuwan D., Komori D.2017International Journal of GEOMATE
  13(38),pp. 38-48
  8
  2Landslides and precipitation characteristics during the typhoon Lionrock in Iwate prefecture, JapanChaithong T., Komori D., Sukegawa Y., Touge Y., Mitobe Y., Anzai S.2018International Journal of GEOMATE
  14(44),pp. 109-114
  6
  3Analysis of extreme rainfall-induced slope failure using a rainfall infiltration infinite slope analysis modelChaithong T.2017International Journal of GEOMATE
  13(35),pp. 156-165
  4
  4Estimating woody debris recruitment in a stream caused by a typhoon-induced landslide: A case study of typhoon Lionrock in Iwaizumi, Iwate prefecture, JapanChaithong T., Komori D., Sukegawa Y., Anzai S.2018Geomatics, Natural Hazards and Risk
  9(1),pp. 1071-1084
  3
  5A model for assessment of tree stability and entrainment of woody debris by flow slides and shallow slope failureChaithong T.2020International Journal of GEOMATE
  19(71),pp. 77-83
  1
  6Modelling of large wood export at a watershed scaleKomori D., Komori D., Sukegawa Y., Chaithong T., Kazama S.2021Earth Surface Processes and Landforms
  1
  7Influence of changes in extreme daily rainfall distribution on the stability of residual soil slopesChaithong T.2022Big Earth Data
  1
  8Flash Flood Susceptibility Assessment Based on Morphometric Aspects and Hydrological Approaches in the Pai River Basin, Mae Hong Son, ThailandChaithong T.2022Water (Switzerland)
  14(19)
  1
  9Application of satellite precipitation data to model the extreme rainfall-induced landslide eventChaithong T., Komori D.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
  1
  10Assessment of landslide behaviour in colluvium deposit at Doi Chang, ThailandSoralump S., Shrestha A., Thowiwat W., Sukjaroen R., Chaithong T., Yangsanphu S., Koirala A., Jotisankasa A.2021Scientific Reports
  11(1)
  0
  11THE POTENTIAL OF TOURIST ATTRACTIONS AND THE OPTIMUM TRAVEL ROUTES IN CHAINAT PROVINCEPrathumchai K., Phuengroop K., Kaewpentong N., Chabubtrong P., Chaithong T.202243rd Asian Conference on Remote Sensing, ACRS 2022
  0
  12Estimating the charsteristics of woody debris mechanism in terauchi dam reservoir catchmentYokoyama H., Komori D., Chaithong T.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
  0
  13Modeling impact of future climate on stability of slope based on general circulation modelSoralump S., Chaithong T.2017Geotechnical Engineering
  48(1),pp. 109-116
  0
  14Determination critical rainfall threshold for the initiation of landslides using rainfall-infiltration model and infinite slope stability modelChaithong T.2020Springer Geography
  ,pp. 75-84
  0