Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • MSCE(Civil Engineering), University of Texas at Austin, U.S.A.
  • Ph.D.(Civil Engineering), Purdue University , U.S.A.

  Expertise Cloud

  BridgeBridge Management System (BMS)Carbon fiber reinforced polymercarbon fiber-reinforced polymerconcreteCorrosionDeteriorationDurabilityEarthquakeEccentric loadEffective notch stressElevated temperatureElevated temperature exposuresElevated temperaturesEvaluationFatigueFracture energyMechanical propertiesMetal Fatigue Analysismodular scaffoldMoment-rotation modelsMortarmotar barsMRTnatural frequencyNominal stressNondestructive testNondestructive Testing Nonlinear static analysisNotch stressOrthotropicOrthotropic deckOrthotropic steel deckPile foundation modelpile group effectPolypropylene fiberPolypropylenesPredictionprestressed concretepulse velocityPushover AnalysisRating FactorRC FrameRecycled HDPERecycled plastic aggregatesReinforced concreteReinforced Concrete BeamreliabilityResidual strengthSOIL-STRUCTURE INTERACTIONsteelStrengtheningUltrasonic pulse velocityWaste managementWeigh-In-Motionการเสื่อมสภาพความล้าความล้า สะพานเหล็ก รถบรรทุก การซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กเครื่องชั่งน้ำหนักแบบไดนามิกเครื่องทดสอบโครงการรถไฟฟ้าโครงสร้างคอนกรีตโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างสะพานช่องว่างด่านชั่งน้ำหนักแบบสถิตย์น้ำหนักรถบรรทุกปฏิกิริยาอัลคาไลซิลิก้าปฏิกิริยาแอลคาไลซิลิกาปัจจัยการก่อสร้างปัญหาการเกิดสนิมแผงกั้นเสียงแผ่นดินไหวพื้นออร์โธโทรปิกมาตรฐานรอยเชื่อมรอยต่อสันรอยร้าวระบบการจัดการสะพานแรงกระแทก แผ่นวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย การเสริมกำลังรับแรงดัด อัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดลักษณะการจัดเรียงล้อลักษณะการจัดเรียงล้อ สะพาน การเสื่อมสภาพวัสดุวัสดุเสริมเส้นใยคาร์บอนวิธี ROCวิธีตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางทะเลส่วนผสมส่วนผสมคอนกรีต ความคงทน การกัดกร่อน การแตกร้าวสะพานสะพานขึงสะพานเหล็กเสริมกำลังเสาเหล็กออร์โธทรอปิคอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ฺRailway Bridge

  Interest

  Metal Fatigue Analysis, Structural Reliability Analysis, Nondestructive Testing , Health Monitoring of Bridge Structures

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2562 - ม.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • เม.ย. 2555 - ม.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 39 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Truck models for improved fatigue life predictions of steel bridgesChotickai P., Bowman M.2006Journal of Bridge Engineering
  11(1),pp. 71-80
  50
  2Performance of corroded rectangular RC columns strengthened with CFRP composite under eccentric loadingChotickai P., Tongya P., Jantharaksa S.2021Construction and Building Materials
  268
  15
  3Performance of CFRP-Strengthened Concrete Beams after Exposure to Wet/Dry CyclesChotickai P., Somana S.2018Journal of Composites for Construction
  22(6)
  12
  4Effect of pre-installed corrosion on steel plate-CFRP bond characteristicsChotickai P.2018International Journal of Adhesion and Adhesives
  84,pp. 431-437
  11
  5Compressive mechanical properties of cement mortar containing recycled high-density polyethylene aggregates: Stress–strain relationshipAocharoen Y., Chotickai P.2021Case Studies in Construction Materials
  15
  10
  6Field testing and performance evaluation of a through-plate girder railway bridgeChotickai P., Kanchanalai T.2010Transportation Research Record
  (2172),pp. 132-141
  6
  7Compressive mechanical and durability properties of concrete with polyethylene terephthalate and high-density polyethylene aggregatesAocharoen Y., Chotickai P.2023Cleaner Engineering and Technology
  12
  5
  8Stress analysis of rib-to-deck joints in orthotropic steel deck based on nominal and effective notch stress approachesChotickai P., Srisawat T.2021Engineering Journal
  25(7),pp. 17-30
  2
  9Comparative study of fatigue provisions for the AASHTO fatigue guide specifications and LRFR manual for evaluationChotickai P., Bowman M.2006Journal of Bridge Engineering
  11(5),pp. 655-660
  2
  10Experimental and analytical studies of door-type modular scaffolds with initial geometrical imperfectionsChotickai P., Kaewsawang S.2018Engineering Journal
  22(6),pp. 135-150
  2
  11Damage evaluation of fiber-reinforced concrete exposed to elevated temperatures by nondestructive testsSuwanvitaya P., Chotickai P., Nobuaki O.2019Engineering and Applied Science Research
  46(1),pp. 37-43
  0
  12Performance of reinforced concrete beams strengthened with CFRP composite in corrosive environmentChotickai P., Chimmanee W.2011Advanced Materials Research
  250-253,pp. 3706-3714
  0
  13Field evaluation of weigh-in-motion system on weight enforcement operationChotickai P.2012Advances in Civil Engineering and Building Materials - Selected Peer Reviewed Papers from 2012 2nd International Conference on Civil Engineering and Building Materials, CEBM 2012
  ,pp. 887-892
  0
  14Fatigue load spectra for steel railway bridges using simulation and field dataChotickai P., Kanchanalai T.2006Analytical and Computational Methods - Proceedings of the 10th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, EASEC 2010
  2,pp. 297-302
  0
  15Field evaluation of weigh-in-motion system on weight enforcement operationChotickai P.2012Advances in Civil Engineering and Building Materials
  ,pp. 887-892
  0
  16Monitoring Damage in PC Slabs by Modal and Ultrasonic TestsKaewsawang S., Chaisiriniran W., Kaewngam P., Chotickai P.2023Engineering Journal
  27(2),pp. 17-27
  0
  17Effect of bolt-tightening torques of couplers on load capacities of tube–coupler scaffoldsKaewsawang S., Chotickai P.2024Journal of Constructional Steel Research
  214
  0
  18Effect of elevated temperature exposure on the flexural behavior of steel–polypropylene hybrid fiber-reinforced concreteSuwanvitaya P., Chotickai P.2024Materials and Structures/Materiaux et Constructions
  57(3)
  0