Person Image

  Education

  • Doctor of Engineering(Remote sensing and GIS), Asian Institute of Techonology, ไทย, 2554
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบันฑิต (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2547
  • วิศวกรรมศาสตรบันฑิต (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  ADVERAAgricultural SupplybasaltCentral of Chao Phraya BasinCivil Engineeringclimate change adaptationclimate changecoastalcoastal erosionConnected vehicle programmeConsolidationCRACKCrop Factordata processingDEMGISIRIIrrigationLand UseLANDSAT 8Landsat 8 OLTLaser Profilometerlimestone mineLOPBURImangrovemapMass TransitMean Profile Depth (MPD)microwave remote sensingMicrowave RSMountainmoving vehicleNatural rubber.natural successionNetwork analysisNormalized difference vegetable indexOHSMSPALSARPavementpavement qualityPermanent DeformationPIX4DPlant community characteristicPlantingPMAPoint cloudprobabilistic modelRemote SensingRestorationrice crop yieldrisk assessmentroad constructionRoad safetyRoot Cause AnalysisRoutingRoyal Project AreaRuralRUTTINGSafetySAFTYSand Patchscenariosedimentsediment erosionSentinel-2Shallow Groundwatershortest time pathShortest time pathsSIFTSinior ProjectsoftwareSouthern RegionSpatial Clustering AnalysisStereoimagestrategies planSuitable areataxThe Royal Project FoundationบทนำTISTPMTraffic AccidentTransportationTravelling Salesman Problem (TSP)TsunamiUAVunmanned vehicleUrbanurban hydrologyvegetative indexVehicle Routing ProblemVoid ratioWarm mix asphaltการเจริญทดแทนของกล้าไม้การฟื้นฟูป่าการสำรวจระยะไกลที่สูงพลับพลึงธาร ระบบนิเวศลำคลอง ระนอง การฟื้นฟู การจัดการภัยแล้งระบบขนส่งจราจรอัจฉริยะแอสฟัลต์คอนกรีต

  Interest

  remote sensing, GIS, Pavement

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A review of climate-change impact and adaptation studies for the water sector in ThailandKiguchi M., Takata K., Takata K., Hanasaki N., Archevarahuprok B., Champathong A., Ikoma E., Jaikaeo C., Kaewrueng S., Kanae S., Kazama S., Kuraji K., Matsumoto K., Nakamura S., Nguyen-Le D., Noda K., Piamsa-Nga N., Raksapatcharawong M., Rangsiwanichpong P., Ritphring S., Shirakawa H., Somphong C., Srisutham M., Suanburi D., Suanpaga W., Tebakari T., Trisurat Y., Udo K., Wongsa S., Yamada T., Yoshida K., Kiatiwat T., Oki T., Oki T.2021Environmental Research Letters
  16(2)
  24
  2Riding quality model for asphalt pavement monitoring using phase array type L-band synthetic aperture radar (PALSAR)Suanpaga W., Yoshikazu K.2010Remote Sensing
  2(11),pp. 2531-2546
  18
  3Estimation of initial void ratio of consolidated clay based on one-dimensional consolidation theoryIshida Y., Oya A., Suanpaga W., Trakulphudphong C., Denpaiboon C., Fujimoto M., Fukagawa R.2018International Journal of GEOMATE
  14(46),pp. 51-56
  4
  4Evaluation of economic damages on rice production under extreme climate and agricultural insurance for adaptation measures in Northeast ThailandYoshida K., Srisutham M., Sritumboon S., Suanburi D., Janjirauttikul N., Suanpaga W.2019Engineering Journal
  23(6),pp. 451-460
  2
  5Mechanical properties of warm mix asphalt concrete application using adveraSuanpaga W., Witayakul W., Chotichanathawewong S., Piti-Khunpongsuk T.2014Proceedings of International Structural Engineering and Construction
  1(1),pp. 419-423
  1
  6Relationships of vegetation indices and biomass of mangrove forest plantation in ThailandSuanpaga W., Suanpaga W.2019International Journal of Environmental Science and Development
  10(3),pp. 86-90
  1
  7Estimating above ground biomass of Fraxinus griffithii C. B. Clarke using remotely sensed data in royal project area, Chiang Mai, ThailandPattanasak P., Suanpaga W., Tangtham N.2017International Journal of Geoinformatics
  13(4),pp. 57-64
  1
  8Development of a web application for climate change adaptation in ThailandShirakawa H., Suanpaga W.2022IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  1016(1)
  1
  93D computer graphic of Fuji's mountain by using triple stereo imagesSuanpaga W., Witayakul W., Chotichanathawewong S.20122012 International Conference on Systems and Informatics, ICSAI 2012
  ,pp. 1779-1782
  0
  10Mechanical properties of warmmixedusing polymerreclaimed asphalt withnew aggregate (Prap-Warmmix)Suanpaga W.2018Proceedings of International Structural Engineering and Construction
  5(2)
  0