Search Result of "evaluation"

About 3559 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ย้อนรอยการประเมินสู่มุมมองการประเมินในอนาคต (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pinda Varasunun, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Evaluation of breast meat quality and descriptive sensory evaluation of Taiwan native chicken at different age

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลโครงการวิ่งสู่ชีวิต (2013)

หัวหน้าโครงการ:รส.วิสูตร กองจินดา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์, Imgนอ.หญิงจรรยา กองจินดา, Imgรส.วิสูตร กองจินดา

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินความได้เปรียบในการแข่งขันของข้าวอินทรีย์ไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณรงค์พงศ์ เพิ่มผล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิติยา ทัศนะบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินคุณภาพภายในผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล, Imgนางสาวสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, Imgนายวีระพงศ์ ชูนุ้ย

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (โครงการ IRPUS)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

12345678910...