โครงการวิจัยฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2019

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

3

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 3 0 0 0
2019 การพัฒนาอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสเพื่อผู้สูงอายุด้วยระบบอิมัลชันพร้อมประโยชน์เชิงฟังก์ชัน ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2019 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยและขนมกล้วยกึ่งสำเร็จรูป ในพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาการผลิตแหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2019 การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้และของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงหอยมุกสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิดจากอาหารทะเลกลุ่ม หอย หมึกและปลา ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 โปรตีนไข่ขาวผง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การเพิ่มปริมาณ Isoflavone aglycone ในถั่วเหลืองด้วยระบวนการเพาะงอกและกระบวนการหมักด้วยกล้าเชื้อกลุ่ม Rhizopus หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มประกอบเคราตินจากขนไก่และไคโตซานเพื่อยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ผลของการลวกและการเคลือบคาร์บอกซีเมลทิลเซลลูโลสต่อปริมาณอะคริลาไมด์ในมันเทศสีม่วงทอดกรอบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การสร้างสรรค์มูลค่าในผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการตลาดที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 24 Project 1 1 4 0
2019 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิดจากอาหารทะเลกลุ่ม กู้ง กั้งและปู ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 1 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลดโซเดียมจากสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องผสมสเตอริไลส์ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 โครงการผลิตภัณฑ์แป้งเค้กข้าวไรซ์เบอรี่กึ่งสำเร็จรูป ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากกัญชาในอาหาร (ช่วงที่ 1) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาการผลิตปลาส้มปลากะพงขาวและผงโรยข้าวญี่ปุ่นจากปลาส้ม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 1 0 0 0
2019 การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มหมักจากมะพร้าวพร้อมดื่ม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 1 0
2019 การเพิ่มมูลค่าปลายข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การสร้างเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารปฏิชีวนะชนิดคลอแรมเฟนิคอลในนมแบบใช้แล้วทิ้งโดยอาศัยคอมโพสิตนาโนของกราฟีนปรับปรุงบนอิเล็กโทรดแบบพิมพ์สกรีน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การตรวจวัดสารเติมแต่งอะมาแรนช์ในสีผสมอาหารด้วยการปรับปรุงหัววัดแบบพิมพ์สกรีนด้วยกราฟีน นาโนคอมโพสิตโดยใช้เทคนิคความไวสูงของพัลส์โวลแทม เมททรี ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 ผลของภาวะเครียดจากอุณหภูมิต่อระดับการแสดงออกของยีนกลุ่มเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในปลานิลและปลาตะเพียนขาว ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาน้ำหัวเชื้อสกัดถังเช่าผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่อบแห้งพร้อมรับประทาน หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปปรุงรสอบกรอบสมุนไพร หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาขนมทองม้วนรสช็อกโกแลต หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่รสทุเรียน หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถั่วตัดรสกาแฟและรสช็อกโกแลต หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 ประสิทธิภาพของสารสกัดมะรุมต่อการเสริมสร้างกระดูก เพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสุขภาพลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วีแกนชีสจากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเค้กข้าวไรซ์เบอรี่กึ่งสำเร็จรูป 3 สูตร ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปรับเนื้อสัมผัสบำรุงสมองสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยวจากมะพร้าวอัดแท่ง (coconut clusters) ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การเพิ่มมูลค่าของเหลือในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 3 0
2019 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตหมูแท่งกรอบ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0