การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องผสมสเตอริไลส์