การพัฒนาการผลิตปลาส้มปลากะพงขาวและผงโรยข้าวญี่ปุ่นจากปลาส้ม

Publish Year National Journal 1
2022 exผศ.ดร. ศุภชัย นิติพันธ์, exนางสาวกานต์ธิกา บุญลอย, exนางสาวฮูดาดินี ดาโอ๊ะ, exนายจีรวุฒิ เพิ่มพูล, inดร.ประมวล ทรายทอง, "In Vitro Assessment of Probiotic Properties in Lactobacillus Strains Isolated from Traditionally Fermented Thai Foods", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 11-23