การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปปรุงรสอบกรอบสมุนไพร

  • บริษัท เอ็น.ซี.ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด เลขที่204 ซ.พัฒนาการ1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2561-2562)

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส,inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์