Expertise Cloud

experimental ratexperimental ratsgerminated soybeanlipidnoodleserumungerminated soybeanกระบวนการทำให้นุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะงอกการยอมรับข้าวกล้องข้าวกล้องงอกข้าวตุ๋นข้าวโพดข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (high anthocyanin corn hybrid)ข้าวโพดสีม่วง (purple corn)ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องเข้มข้นไข่ อาหาร ผงปรุงความดันความปลอดภัยของอาหารความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity)คุณภาพโปรตีน,เครื่องดื่มเครื่องปรุงรสเครื่องเพาะถั่วงอกงา (sesame)งาขี้ม้อนถั่วเขียวถั่วเหลืองนมข้นหวานน้ำตาลต่ำน้ำปลาหวานน้ำพริกน้ำมะขามน้ำสมุนไพรเนื้อเนื้อไก่เนื้อหมูเจเนื้ออกไก่บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑบะหมี่ (wheat noodle)ปราศจากน้ำตาลทรายปลาทุบแป้งแป้งพรีเจลแป้งมันเทศแปรรูปโปรตีนถั่วเหลือง(soya protein)ผงปรุงรสผงโรยข้าวผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กุ้งเจผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อผลิตภัณฑ์อาหารเส้น ผู้ประกอบการใหม่ผู้สูงอายุเผือกแผ่นกรอบ(crispy sheet)พัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์พันธุ์มันเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยลลี่ใยอาหารรสชาติแบบไทยรสทุเรียนระบบเอกซ์ทรูชัน (extrusion)ลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)ลูกชิ้น หัวปลีวุ้นนำมะพร้าวศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)เศรษฐกิจพอเพียงสตอเบอรี่สตาร์ชมันเทศสถานีวิจัยสมบัติทางกายภาพสมุนไพรสังขยาใบเตยสุขภาพไส้กรอกหมูอบแห้งหัวปลีเห็ดกินได้เห็ดขอน ลูกชิ้นเห็ด แหนมเห็ด เครื่องดื่มเห็ด เห็ดบรรจุกระป๋อง และถุงรีทอร์ทเพาช์เห็ดแครง สแน็คเห็ดทอดสมุนไพรเห็ดเพาะเลี้ยงอบแห้งอายุการเก็บอาหารเช้าพร้อมบริโภค (ready-to-eat breakfast cereal)อาหารบรรจุกระป๋องอาหารบรรจุภาชนะปิดสนิทเอกซ์ทรูชันเอกซ์ทรูชัน(extrusion)เอนไซม์เอนไซม์โปรตีเอสแอนโธไซยานิน (anthocyanin)

Interest


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
  • ห้อง - ชั้น - อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
  • ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
  • ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
  • ห้อง 640 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
  • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก