การเพิ่มมูลค่าของเหลือในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์

Publish Year International Trademark 3
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "เครื่องดื่มโปรตีนจากมะพร้าว", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และบริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด, 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "กรรมวิธีการผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำหางกะทิ", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), บริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด, 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "ผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งห่อจากมะพร้าว", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และบริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด, 2022