โครงการวิจัยฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2020

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2020 การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนแมลงกินได้เพื่อประยุกต์ใช้ใน ผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากหัวปลีเสริมกล้วยน้ำว้าดิบและกรดโฟลิกสำหรับหญิงให้นมบุตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผงฟักทองเสริมโปรตีนจากผงเมล็ดฟักทองหมัก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การแปรรูปอาหารและสารที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่ (พรีไบโอติก) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรที่ล้นตลาด (กรณีศึกษา: สับปะรด) หัวหน้าโครงการย่อย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การสกัดสารกลุ่มพรีไบโอติกจากสับปะรดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 25 Project 0 0 7 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไฟเบอร์ต่ำสำหรับผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาสูตรขนมลูกชุบ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาใบเตย หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาสูตรขนมเปี๊ยะไส้ถั่วและไส้ไก่ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เทมเป ไส้กรอกเทมเป และยืดอายุผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงจากบัควีท ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่บุกเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวโอ๊ต ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 ศึกษาวิเคราะห์ Anti-microbial peptide โดย เครื่องมือทาง Bioinformatics หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 ผลิตภัณฑ์ขนมปังหน้าเนยอบกรอบรสช็อคโกแลต ที่ปรึกษาโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม (snack) สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดในแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 2 0
2020 โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตซอสพริก หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมักคล้ายโยเกิร์ตด้วยโปรตีนจากพืช ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 5 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณ์ขนมอบกรอบจากข้าวโอ๊ต ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สแน็คข้าว (Rice snack) จากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 Nutritional, Genetics, and Food Innovationfrom Leaves to Grains of the Rainbow Rice as a New Food Concept for Wellbeing ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเต้าฮวยนมฟรุตสลัด หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวโอ๊ต ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาน้ำนมถั่วชิคพีและงาดำ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สามเกลอในรูปแบบครีม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาผงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์นมอะโวคาโด ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0