การเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มประกอบเคราตินจากขนไก่และไคโตซานเพื่อยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร