การสร้างเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารปฏิชีวนะชนิดคลอแรมเฟนิคอลในนมแบบใช้แล้วทิ้งโดยอาศัยคอมโพสิตนาโนของกราฟีนปรับปรุงบนอิเล็กโทรดแบบพิมพ์สกรีน