การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถั่วตัดรสกาแฟและรสช็อกโกแลต

  • ผู้ประกอบการ (คุณจิรายุส พันธุสุนทร)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2563)

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์