โครงการวิจัยฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2021

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

12

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 4 1 0 0
2021 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในกระบวนการทำแห้งต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของปลีกล้วยน้ำว้าพันธุ์ปากช่อง 50 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2021 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 2 1 0 0
2021 ความคิดเห็น ความพร้อมและแนวโน้มที่เป็นไปได้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้เป็นทางเลือกแก้ปัญหาภาวะตกงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสจากผักและสมุนไพรโซเดียมต่ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การจัดทำมาตรฐานสมุนไพรและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดบัวหลวงเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นสารอาหารเชิงหน้าที่ในอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2021 การใช้ประโยชน์กากชาส่วนเหลือเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการพัฒนาการผลิตคอมบูชาด้วยกล้าเชื้อบริสุทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 การลดขยะกากถั่วเหลืองจากชุมชนและอุตสาหกรรมโดยนำไปแปรรูปเป็นแป้งโอคาราเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารมูลค่าสูง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2021 สมุนไพรอัดแท่งที่มีส่วนผสมของกล้วยดิบและกระเจี๊ยบเขียว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การศึกษาประสิทธิภาพของตำรับยาสมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์โพรไบโอติกในการเสริมภูมิคุ้มกัน และยับยั้งกลไกการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เพื่อนำประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาและอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2021 การสร้างมูลค่าเพิ่มน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดโดยใช้เทคโนโลยีการทำแห้งเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 นวัตกรรมการบำบัดรักษาและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกายและโภชนบำบัดที่ออกแบบเฉพาะบคคลในประชากรสูงวัย ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 คีนัว: การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์และพัฒนาโซ่คุณค่าในระดับอุตสาหกรรมอาหารเชิงหน้าที่ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาวัคซีนเชื้อตายและ subunit vaccine เพื่อป้องกันโรคลิชมานิเอซิส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเนื้อเทียมชนิดความชื้นสูงเสริมโอเมก้า 3 โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมพร้อมรับประทานโดยใช้เทคนิคการเตรียมแพตตี้ และขึ้นรูปใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน: ผลของกระบวนการให้ความร้อน ความดัน การหมัก และการขึ้นรูปแบบแพตตี้ต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 26 Project 1 0 0 0
2021 การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการประกอบอาหารลดหวานมันเค็ม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงทรายกอดงดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวท์ช็อกโกแลตสอดไส้ครีมทุเรียน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาลูกตาลในน้ำเชื่อม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 การพัฒนาต้นแบบน้ำนมข้าวโอ๊ตสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 โครงการจัดทําระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบรูณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2021 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำโทนิกบรรจุขวด หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตซอสพริก หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปเงาะสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 การทดสอบเบื้องต้น: การหาร้อยละผลผลิตในการผลิตสารสกัดเข้มข้นจากตัวอย่างพืชเครื่องเทศและสมุนไพรไทย 20 ชนิด หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดทางเลือกสุขภาพ หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่ดองเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ รสชานม และ นมพาสเจอร์ไรส์ รสกาแฟ ลาเต้ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวโอ๊ต 3 รส ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 โครงการผลิตภัณฑ์กุ้งเจ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสกลิ่นรสปูแบบเข้มข้น โดยใช้นวัตกรรมการกักเก็บกลิ่นแบบเอนแคปซูเลชั่นสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 การลดขยะกากถั่วเหลืองจากชุมชนและอุตสาหกรรมโดยนําไปแปรรูปเป็นแป้งโอคาราเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารมูลค่าสูง ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0