ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

antimicrobialAntimicrobial activitybananabasilbeeswaxcauliflowerCHLORINEComposite filmCompression-molded sheetconsumer testedible coatingedible filmedible filmsElectrospinningglycerolhydroxypropyl methylcelluloselikingLipidMangomechanical propertiesmicroorganismmoisture contentNear infraredNIRNIRSOhmic heatingozonePaired preference testspreferencePurchase Intentqualityrheological propertiesRice dryingScaffoldSterilizationtake awayTake Away preferenceswhey proteinกระบวนการผลิตกล้วยการสกัดการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคข้าวความคงตัวต่อความร้อนความชื้นความหวานเครื่องอบแห้งทุเรียนนมแพะน้ำมะพร้าวเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปีเบต้าแคโรทีนปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดปริมาณน้ำมันปลาทูน่าปาล์มน้ำมันเปลือกกล้วยผลไม้ผักแผ่นยางดิบฝรั่งพลังงานทดแทนพลาสติไซเซอร์พอลิแซกคาไรด์พี้ชพืชเพกตินฟักข้าวฟิล์มบริโภคได้ฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพมะพร้าวน้ำหอมมันสำปะหลังไม่ทำลายรอยร้าวระบบฐานกฏระบบผู้เชี่ยวชาญไลโคปีนเวชสำอางสเตอริไรซ์สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์สเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสมการการทำนายสมบัติต้านอนุมูลอิสระสมบัติทางกลสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดสารอนุภาคขนาดนาโนสุญญากาศไส้กรอกหนอนอาหารอาหารเหลวอาหารเหลวหนืดอินฟราเรดย่านใกล้อินฟาเรดย่านใกล้อุณหภูมิเอทานอลไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 9.77 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 147 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 121 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 37 โครงการ)
 • ทุนนอก 114 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 78 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 383 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 195 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 188 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 11 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 101 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 84 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 63 รางวัล (เกียรติบัตร 21 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 22 รางวัล, ประชุมวิชาการ 20 รางวัล)