ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

antimicrobialAntimicrobial activitybananabasilbeeswaxcauliflowerCHLORINEComposite filmCompression-molded sheetconsumer testEdible coatingEdible filmedible filmsElectrospinningglycerolHydroxypropyl methylcelluloselikingLipidMangomechanical propertiesmicroorganismmoisture contentNear infraredNIRNIRSOhmic heatingozonePaired preference testspreferencepurchase intentqualityrheological propertiesrice dryingScaffoldSterilizationtake awayTake Away preferenceswhey proteinกระบวนการผลิตกล้วยการสกัดการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคข้าวความคงตัวต่อความร้อนความชื้นความหวานเครื่องอบแห้งทุเรียนนมแพะน้ำมะพร้าวเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปีเบต้าแคโรทีนปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดปริมาณน้ำมันปลาทูน่าปาล์มน้ำมันเปลือกกล้วยผลไม้แผ่นยางดิบฝรั่งพลังงานทดแทนพลาสติไซเซอร์พอลิแซกคาไรด์พี้ชพืชเพกตินฟลูอิไดซ์เบดแบบสั่นสะเทือนฟักข้าวฟิล์มบริโภคได้มันสำปะหลังไม่ทำลายรอยร้าวระบบฐานกฏระบบผู้เชี่ยวชาญไลโคปีนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเวชสำอางสเตอริไรซ์สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์สเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสมการการทำนายสมบัติต้านอนุมูลอิสระสมบัติทางกลสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดสารอนุภาคขนาดนาโนสุญญากาศไส้กรอกหนอนอายุการเก็บรักษาอาหารอาหารเหลวอาหารเหลวหนืดอินฟราเรดย่านใกล้อินฟาเรดย่านใกล้อุณหภูมิเอทานอลไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)

Avata

ดร. กฤษณันท์ มะลิทอง, อาจารย์

E-Mail: fengknma@ku.ac.th Tel.034-281075 ต่อ 7314


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 9.77 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 145 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 121 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 35 โครงการ)
 • ทุนนอก 113 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 76 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 387 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 203 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 184 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 15 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 13 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 101 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 84 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 65 รางวัล (เกียรติบัตร 23 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 22 รางวัล, ประชุมวิชาการ 20 รางวัล)