ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

antimicrobialAntimicrobial activitybananabanana flourbasilBeeswaxcauliflowerchlorineComposite filmcompression-molded sheetconsumer testedible coatingedible filmedible filmsElectrospinningglycerolHydroxypropyl methylcelluloselikingLipidMangoMechanical propertiesmicroorganismmoisture contentNear infraredNIRNIRSOhmic heatingozonePaired preference testsPhysical propertiespreferencePurchase Intentqualityrheological propertiesrice dryingScaffoldSterilizationtake awayTake away preferenceswhey proteinกระบวนการผลิตกล้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอยการสกัดการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคข้าวความชื้นความหวานเครื่องวิเคราะห์เครื่องอบแห้งทุเรียนนมแพะน้ำมะพร้าวน้ำยางพาราเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปีเบต้าแคโรทีนปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดปริมาณน้ำมันปลาทูน่าปาล์มน้ำมันเปลือกกล้วยผลไม้แผ่นยางดิบฝรั่งพอลิแซกคาไรด์เพกตินฟลูอิไดซ์เบดแบบสั่นสะเทือนฟักข้าวฟิล์มบริโภคได้ฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพมะพร้าวน้ำหอมมันสำปะหลังไม่ทำลายยางก้อนถ้วยรอยร้าวระบบฐานกฏระบบผู้เชี่ยวชาญไลโคปีนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเวชสำอางสเตอริไรซ์สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์สเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสมการการทำนายสมบัติทางกลสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดสารอนุภาคขนาดนาโนสุญญากาศหนอนอาหารอาหารเหลวอาหารเหลวหนืดอินฟราเรดย่านใกล้อินฟาเรดย่านใกล้อุณหภูมิเอทานอลไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)

Avata

นาย ยงยุทธ พลับจะโปะ

yongyut.p@nontri.ku.ac.th, โทร. (034)281-098

Avata

นางสาว คนิจฐา บุญเฟื่อง

kanitta.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-281098

Avata

ดร. กฤษณันท์ มะลิทอง, อาจารย์

kritsanun.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-281075 ต่อ 7314


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 9.77 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 155 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 127 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ)
 • ทุนนอก 118 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 80 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 404 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 215 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 189 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 17 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 13 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 27 เรื่อง (Unknown 27 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 101 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 84 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 65 รางวัล (เกียรติบัตร 23 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 22 รางวัล, ประชุมวิชาการ 20 รางวัล)