Person Image

  Education

  • D.Eng. ( Post-Harvest and Food Process Engineering ), Asian Institute of Technology , ไทย
  • M.Eng (Post-Harvest Technology ), Asian Institute of Technology , ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษ๖รศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  heat transferjet impingementsteam injectionกระบวนการผลิตกล้วยกล้วยทอดกรอบกล้วยหักมุกทอดกรอบกล้วยอบเนยการทดสอบทางประสาทสัมผัสการทอดการออกแบบข้าวข้าวเม่าข้าวฮางควบคุมความดันความหนืดเครื่องขึ้นรูปเครื่องจักรเครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร เครื่องดื่มเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเครื่องเติมอากาศเครื่องทำความสะอาดเครื่องนึ่งเครื่องนึ่งแบบต่อเนื่องเครื่องบดแบบสกรูเครื่องบรรจุข้าวสุกเครื่องบรรจุข้าวสุกแบบอัตโนมัติเครื่องแบ่งไส้เครื่องปอกเปลือกเครื่องปิ้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องวัดความชื้นเครื่องอบแห้งแคโรทีนอยด์ชาน้ำมันชุดขึ้นรูปชุดเทรวบรวมชุดใบมีดตัดแช่นาดิสทิลเลตต้นแบบธุรกิจถังหมักถั่วเขียวนมสเตอริไลส์น้ำจิ้มไก่น้ำนมแพะน้ำนมแพะดิบแช่แข็งน้ำมันน้ำมันบริสุทธิ์น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวนำมัยปาล์มน้ำส้มควันไม้ใบมีดกวาดผิวใบไม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบสั่นสะเทือนมะกรูดมันสำปะหลังมันเส้นบดเมล็ดชาเมล็ดชาน้ำมันเมล็ดชาน้ำมัน การอบแห้งเมล็ดชาน้ำมัน การอบแห้งแบบชั้นบาง แบบจำลองการอบแห้งโยเกิร์ตชนิดผงระบบเก็บก้อนขนมปังระบบซ่อมบำรุงรำข้าวรำข้าว: นำ้มันรำข้าว โรงเชือดโคโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ลักษณะทรงกลมลูกชิ้นลูกเดือยไลน์การฉีดไส้วิตามินอีเวลาในการนึ่งสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สเปกโทรสโกปีอินฟาเรดย่านใกล้สภาวะการคั่วสภาวะที่เหมาะสมสมบัติทางกายภาพสลัดน้ำสัดส่วนมูลค่าสับปะรดกวนสับปะรดกวน และ เครื่องขึ้นรูปสีสุญญากาศสุนัขไส้ขนมกระหรี่พัพส์แห้วอบแห้ง ไอน้ายิ่งยวด อบแห้งแบบสุญญากาศออกแบบเครื่องจักรออกแบบเครื่องจักรในการแปรรูปอาหารอะตอมไมเซอร์อาหารสุนัขอาหารเหลวหนืดเอทานอลไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

  Interest

  ออกแบบเครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร, กระบวนการในการแปรรูปอาหาร, เครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กำแพงแสน
  • ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • พ.ย. 2563 - พ.ย. 2563 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มี.ค. 2563 - มี.ค. 2563 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ต.ค. 2561 - ต.ค. 2561 หัวหน้าศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • พ.ย. 2547 - ธ.ค. 2559 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of drying air temperature and grain temperature of different types of dryer and operation on rice qualityInprasit C., Noomhorm A.2001Drying Technology
  19(2),pp. 389-404
  91
  2Design and testing of a mangosteen fruit sizing machineJarimopas B., Toomsaengtong S., Inprasit C.2007Journal of Food Engineering
  79(3),pp. 745-751
  14
  3Effect of microwave-assisted vacuum frying on the quality of banana chipsJumras B., Inprasit C., Suwannapum N.2020Songklanakarin Journal of Science and Technology
  42(1),pp. 203-212
  2
  4Design and Development of Innovative Steam Injection for High-Temperature Short-Time Liquid FoodsSangsom W., Inprasit C.2022Processes
  10(1)
  1
  5Design Parameters on Impingement Steam Jet Heat Transfer of Continuous Liquid Food SterilizationSangsom W., Inprasit C.2022Fluids
  7(6)
  0
  6Design and testing of a mangosteen fruit sizing machinesJarimopas B., Inprasit C., Toomsaengtong S.2007AMA, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America
  38(4),pp. 42-46
  0
  7Effect of soaking conditions on properties of Khao Dawk Mali 105Ji-u P., Inprasit C.2019Agriculture and Natural Resources
  53(4),pp. 378-385
  0