คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

35

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

bananaBeeswaxCassavaDiscrete-event simulationedible coatingedible filmElectromagnetic couplingFinite element methodGasificationGlycerolgreenhousehalf-loss timeHydroxypropyl methylcellulosemangoMangosteenMaturitymechanical propertiesmodelingNear infraredNear Infrared SpectroscopyNIROptimizationPhetchaburi River BasinPhysical propertiesPrestressed Concrete Bridgeprincipal component analysisqualityRemote sensingRoyal RainmakingSoil CompactionStructural fumigationSugarcane Supply Chain ManagementsustainabilitytorrefactionTraffic EngineeringUpper Ping river basinWater Managementกล้วยก๊าซขยะก๊าซชีวภาพการกัดเซาะการจัดการโซ่อุปทานการจัดการน้ำการทดสอบความดันการบริหารจัดการน้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการมีส่วนร่วมการรมยาการวางแผนการผลิตการวิเคราะห์แนวโน้มการไหลหลายสถานะขมิ้นชันสกัดขยะข้าวข้าวกล้องข้าวเคลือบข้าวโพดฝักอ่อนเขื่อนแก่งกระจานความแก่ความชื้นความหวานเครือข่ายเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องอบแห้งชลประทานโซ่อุปทานน้ำท่วมแบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าปริมาณน้ำหลากสูงสุดผลไม้ผ้าใบผ้าใบคอนกรีตฝนหลวงพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ฟลูอิไดซ์เบดฟักข้าวฟิล์มบริโภคได้มันสำปะหลังระบบปรับอากาศระบบอัตโนมัติโรงเรือนลุ่มน้ำลำภาชีโลจิสติกส์ไลโคปีนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดสิ่งแวดล้อมหุ่นยนต์อบแห้งอ้อยอาหารอินฟราเรดย่านใกล้อุทกวิทยา

Executives

รองคณบดี

ดร. สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fengscd@ku.ac.th

Tel.: 034351897 ต่อ 121

ดร. วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fengwra@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1896

ดร. ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fengtps@ku.ac.th

Tel.: 0909324483

เลขานุการคณะ

นาง วัฒนา พึ่งชัย

E-Mail:

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 100 คน (รองศาสตราจารย์ 12 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 44 คน, อาจารย์ 34 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน, ครู 1 คน, วิศวกร 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 21 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 685.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 82 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 35.60 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 161 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 122 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 91 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 491 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 447 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 174 โครงการ)
 • ทุนนอก 409 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 322 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 171 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1305 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 565 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 740 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 30 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 18 เรื่อง, สิทธิบัตร 12 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 348 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 316 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 13 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 17 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 183 รางวัล (เกียรติบัตร 42 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 91 รางวัล, ประชุมวิชาการ 50 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)