คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

40

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

5

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Agricultural residuesbananabeeswaxbiocharCassavaclimate changeDiscrete-event SimulationDurianedible filmelectromagnetic couplingfinite element methodGasificationGlycerolgreenhouseHalf-loss timehydroxypropyl methylcellulosemagnetizationmangoMangosteenMaturitymechanical propertiesmoisture contentNear infrarednear infrared spectroscopyNIROhmic heatingOptimizationPhetchaburi River Basinphysical propertiesprincipal component analysisqualityremote sensingRotary tillerSoil CompactionSterilizationStructural fumigationSugarcane supply chain managementSWATTraffic engineeringUpper Ping river basinWater Managementกล้วยก๊าซขยะก๊าซชีวภาพการจัดการโซ่อุปทานการจัดการน้ำการทดสอบความดันการบริหารจัดการน้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการมีส่วนร่วมการรมยาการวางแผนการผลิตการสำรวจระยะไกลการไหลหลายสถานะกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มขมิ้นชันสกัดขยะข้าวข้าวกล้องข้าวเคลือบข้าวโพดฝักอ่อนเขื่อนแก่งกระจานความชื้นความหวานเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องอบแห้งชลประทานโซ่อุปทานทุเรียนน้ำท่วมแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าปริมาณน้ำหลากสูงสุดผลไม้ผ้าใบฝนหลวงพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลังงานทดแทนฟลูอิไดซ์เบดฟักข้าวไฟฟ้ามันสำปะหลังระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โรงเรือนลุ่มน้ำเพชรบุรีโลจิสติกส์ไลโคปีนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดสิ่งแวดล้อมหุ่นยนต์อบแห้งอ้อยอาหารอินฟราเรดย่านใกล้อุทกวิทยา

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fengscd@ku.ac.th

Tel.: 034351897 ต่อ 121

ดร. สิรัญญา ทองชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษาและพัฒนานิสิต

E-Mail: fengsytc@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1851

ดร. วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fengwra@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1896

ดร. เบญญา กสานติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

E-Mail: fengbyk@ku.ac.th

Tel.: 034-355310

ดร. ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: fengtps@ku.ac.th

Tel.: 0909324483Resource

นักวิจัยทั้งหมด 99 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 17 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 49 คน, อาจารย์ 23 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน, วิศวกร 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 21 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 685.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 82 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 35.60 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 132 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 103 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 76 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 584 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 515 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 27 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 239 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 431 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 333 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 188 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1510 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 695 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 815 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 39 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 25 เรื่อง, สิทธิบัตร 14 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 358 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 323 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 17 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 204 รางวัล (เกียรติบัตร 48 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 91 รางวัล, ประชุมวิชาการ 65 รางวัล)