ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Highway projectsAsphalt Concrete Overlaysbridgecarbon dioxide emissionsCarbon emissionsConcreteconcrete bridgeConstruction equipmentconstruction operationsConstruction ProductivityCrackCrack widthdegradationDiscrete-event simulationEnergy consumptionEnvironmental impactEnvironmental sustainabilityFinite element methodflexible pavementfree vibration analysisGeotechnical Engineering high-rise buildingHo Chi Minh subsoilI-GirderInfrastructure managementlandslideLandslideslimestoneLoad testMarine risernatural frequencyOptimizationParametric studyPavement constructionPiled raftPMAPrestressed concretePrestressed concrete bridgeProcess-based analysisRC. BridgeReinforced ConcreteReinforced concrete bridgereliabilityResource allocationRoad MaintenanceStructural reliability analysisSustainabilityTransportation Networksunsaturated soilsU-Rib Stiffenersvariational methodvirtual workการกระจายสินค้าการติดตามงานการทดสอบศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์การพัฒนาที่ยั่งยืนการไหลของสารสนเทศเกลือในดินขยะพลาสติกคลอไรด์คอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กคานเอียงต่างระดับที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้คุณสมบัติของดินโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซัลเฟตโซ่อุปทานดินขาวดินซีเมนต์ดินถล่มบล็อกประสานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแผ่นดินไหวระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แรงดึงที่ปลายโลจิสติกส์วัสดุมวลรวมรีไซเคิลวิชาชีพก่อสร้างวิธีการแปรผันวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์วิธียิงเป้าวิศวกรรมโครงสร้างสมบัติทางวิศวกรรมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด Plank Girderสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องสันชะลอความเร็วสาธารณูปโภคพื้นฐานเสริมกำลังอาคารชลประทานอาคารที่ได้รับผลกระทบอาคารสูงอ่างทองอาหารฮาลาลอุณหภูมิอุณหภูมิของแอสฟัลต์คอนกรีตแอ่นตัวมากแอสฟัลต์คอนกรีตแอสฟัลต์คอนกรีต ซูเปอร์เพฟ กำลังรับแรงดึงทางอ้อม โมดูลัสคืนตัวแอสฟัลต์ซีเมนต์ชนิด AC 60-70 โพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ หินปูน การเปลี่ยนรูปแบบถาวรีultra high performance concrete

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 685.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 16 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 6.05 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 83 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 71 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)
 • ทุนนอก 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 237 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 97 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 140 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 61 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 59 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)